Dialog

Danmission arbejder direkte med dialog og konfliktmægling i religiøse konflikter, og desuden indgår dialog i vores fattigdomsbekæmpende arbejde. Særlige dialog-arbejdsgrene er IKON og Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

Vi skaber dialog og fredelig sameksistens mellem mennesker af forskellig tro

Dialogarbejdet er en naturlig del af vores fattigdomsbekæmpende arbejde, men vi sætter også ind med dialogarbejde og konfliktmægling i religiøse konflikter:

Vi fremmer den interreligiøse dialog, hvor mennesker af forskellig eller ingen tro kan dele deres livsopfattelser og trosoverbevisninger med hinanden. I samarbejde med vores samarbejdsorganisationer afholder vi dialogkonferencer, dialoglejre for unge, foredrag og uddanner religiøse ledere – præster og sheikher, meningsdannere, mediefolk, politiske aktører og ledere – i dialog, og vi understøtter, at de forskellige aktører kan lave netværk lokalt, regionalt og internationalt.

Vi støtter dialog og samarbejde på tværs af religioner, når vi fx sikrer nødhjælp til nødlidende flygtninge inde i Syrien. Nødhjælpen bliver fordelt af forskellige religiøse grupper til de mest lidende – kristne, muslimer eller ikke-troende og uagtet deres politiske ståsted.

Vi bidrager til nye netværk mellem meningsdannere, når vi hvert år uddanner unge ledere til at agere inden for et komplekst interreligiøst felt, og når vi laver undervisningsmateriale om medborgerskab.

Desuden driver vi i samarbejde med partnerkirker dialogcentre i Indien og på Zanzibar. Dialogcentrene er mødested for mennesker, uanset religiøs og kulturel baggrund og uanset plads og rang i samfundet.

Som en del af Danmissions dialogarbejde findes arbejdsgrenene Tro i Dialog og Dansk Arabisk Partnerskabsprogram (DAPP).

Tro i Dialog arbejder på at fremme dialogen mellem mennesker i Danmark, der er optaget af nyere religiøse bevægelser. Det sker gennem undervisningsforløb, studieture, seminarer, rådgivning og foredrag.

Læs mere om Tro i Dialog her

Dansk Arabisk Partnerskabsprogram blev lanceret af den danske regering i 2003 og har – foruden et ønske om at støtte reformkræfter i den arabiske verden – til formål at skabe grundlag for dialog, forståelse og samarbejde mellem Danmark og den arabiske verden. Danmission er udvalgt til såkaldt strategisk partnerskabsorganisation. Det betyder, at vi gennem projekter og partnerskaber arbejder i primært Syrien, Libanon og Egypten. Danmission sætter fx ind med træningsprogrammer for religiøse ledere og meningsdannere.