Naturrelaterede konflikter i Tanzania

Dårlig forvaltning af og mangel på livsnødvendige naturressourcer skaber konflikt. Derfor støtter Danmission et projekt, der engagerer kirken i konfliktløsning og i at uddanne lokale i bedre forvaltning af for eksempel vand, jord og skov

Kirken bidrager til at løse naturrelaterede konflikter

I Tanzania står man over for en lang række udfordringer forårsaget af mangel på livsnødvendige naturressourcer på grund af både klimaforandringer, ulighed og dyrkningsmetoder, der ikke er tilstrækkeligt bæredygtige. Denne mangel på adgang til eksempelvis jord og vand leder til konflikter og uroligheder.

Forestil dig et mindre landsbysamfund beliggende på en bjergside. Altid har de hentet vand ved den samme kilde – men en dag er den helt tørret ud. Det er der to forklaringer på. Den ene er forandrede regntider forårsaget af klimaforandringer. Den anden er, at et andet landsbysamfund lidt længere oppe af bjerget har fældet en masse træer og i stedet anlagt marker. Markerne opsluger det meste af vandet fra kilden, inden det når videre ned til det andet landsbysamfund. Det skaber konflikt mellem de to byer.

For at løse denne – og mange lignende problematikker – er der både brug for konflikthåndtering og undervisning i alternative og mere bæredygtige dyrkningsmetoder.

I samarbejde med to lokale partnerorganisationer, Den Evangelisk Lutherske Kirke (ELCT) i Tanzania og Tanzania Forest Conservation Group (TFCG), forsøger Danmission at medvirke til en bedre forvaltning af naturens ressourcer til gavn for mennesker og lokalsamfund.

Tanzania Forest Conservation Group har arbejdet med skovbeskyttelse og naturressourceforvaltning i Tanzania siden 1985. De bidrager derfor med en faglig indsigt i bæredygtig forvaltning, naturressourceproblematikker og konflikter afledt heraf.  

Den Evangelisk Lutherske Kirke formidler denne indsigt videre blandt andet gennem landsbykomitéer, som de i en årrække har etableret og faciliteret i samarbejde med Danmission. Disse komitéer samler lokale repræsentanter om at finde fredelige og retfærdige løsninger i lokalsamfundene. Den Evangelisk Lutherske Kirke arbejder derfor på – i samarbejde med TFCG og Danmission – at uddanne komitéerne i at mægle i konflikter om vand, jord og skov.

Samtidig arbejder Den Evangelisk Lutherske Kirke på at udvikle en grøn teologi med fokus på forvalterskab, som kan engagere lokalbefolkningen og politiske beslutningstagere i at passe bedre på naturens ressourcer.

Den Evangelisk Lutherske Kirke arbejder på at udvikle en grøn teologi, som kan engagere lokalbefolkningen og politiske beslutningstagere i at passe bedre på naturens ressourcer

Fakta om vores partner: Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania

  • ELCT er den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania og består af 27 stifter, hvoraf Danmission samarbejder med 7 af stifterne. Danmission har siden 1948 arbejdet tæt sammen med de lutherske kirker i landet og samarbejder i dag med ELCT om en række projekter.

  • Fra 2018-2022 samarbejdede Danmission med ELCT om at oprette og understøtte lokale landsbykomitéer, hvis formål var – og fortsat er – at løse konflikter gennem dialog og fortalervirksomhed. Dette projekt trækker på den erfaring.

  • Projektet inddrager desuden den lokale organisation Tanzania Forest Conservation Group (TFCG), der siden 1985 har arbejdet med naturressourceforvaltning og undervisning heri.
Vis mere Vis mindre

Hvorfor støtter Danmission dette projekt?

  • I Tanzania står man over for en lang række udfordringer forårsaget af mangel på – og dårlig forvaltning af – livsnødvendige naturressourcer.

  • Derfor samarbejder Danmission med Den Evangelisk Lutherske Kirke (ELCT) og den lokale organisation Forest Conservation Group (TFCG) om at uddanne befolkningen i bæredygtig forvaltning af naturressourcer og at sikre fredelig dialog gennem landsbykomitéer. Desuden skal projektet udvikle en grøn teologi, der engagerer lokalbefolkningen og beslutningstagere i at passe på naturens ressourcer.
Vis mere Vis mindre