Danmission i Mellemøsten

Danmission har et bredt netværk af kirkelige og trosbaserede partnere i tre lande i Mellemøsten, hvor vi arbejder for at fremme dialog og styrke sammenhængskraften i lokalsamfundene

Danmission har arbejdet i Mellemøsten i over 100 år. Vi har kontor i Libanons hovedstad, Beirut, og herfra samarbejder vi med et bredt netværk af lokale og regionale partnere i Libanon, Syrien og Egypten.

De tre lande befinder sig i en sårbar region. Økonomisk sammenbrud, mangel på livsvigtige naturressourcer og efterdønningerne af krig i Syrien er blot nogle af de store udfordringer, regionen står over for. Samtidig huser Mellemøsten et svimlende højt antal af flygtninge og migranter.

Mellemøsten bliver ofte omtalt som kristendommens vugge. Mens flertallet af befolkningen i dag er muslimer, er regionen fortsat hjem for en række historiske kristne samfund og kirker. På trods af en stærk tradition for dialog og samarbejde mellem religiøse grupper, er Mellemøsten også præget af religiøse spændinger og konflikter.

Derfor arbejder vi med at skabe dialog og social sammenhængskraft på tværs af grupper med forskellige kirkelige og religiøse tilhørsforhold. Vi arbejder for at skabe trygge rum, hvor mennesker kan mødes, tale sammen og nedbryde fordomme om hinanden.

Derudover støtter Danmission kirkelige og teologiske institutioner og organisationer i at skabe håb og positive forandringer i samfundet. I de hårdt pressede lokalsamfund spiller kirkerne en vigtig rolle i at hjælpe udsatte og fattige mennesker både åndeligt, praktisk og socialt.

Endelig fokuserer vi på at sikre, at naturens ressourcer bliver forvaltet retfærdigt og bæredygtigt. Det er afgørende i Mellemøsten, hvor adgangen til for eksempel vand er under hårdt pres.

Tais Krøger Ziethen, Danmissions regionschef i Øst Afrika

Mellemøsten er Europas nærmeste nabo på den anden side af Middelhavet, og regionens udvikling er tæt sammenvævet med vores. Den lange fælles historie og de tætte partnerskaber gør, at Danmission er godt rustet til at kunne arbejde i Mellemøsten, forstå de komplekse kontekster og støtte op om vores partneres arbejde.

Kirsten auken,
Danmissions regionschef i mellemøsten

Danmissions arbejde i Mellemøsten

  • Danmission har været til stede i Mellemøsten i over 100 år. Vi har kontor i Libanons hovedstad, Beirut, hvorfra vi samarbejder med et bredt netværk af lokale og regionale partnere i Libanon, Syrien og Egypten.
  • Mellemøsten er en region præget af krig og konflikt, økonomiske og humanitære kriser samt mangel på livsvigtige naturressourcer som eksempelvis vand.
  • Danmissions projekter i Mellemøsten fokuserer på at støtte udviklingen af kontekstuel teologi for tro og social handling, at arbejde for dialog og fredsopbygning samt at fremme retfærdig og bæredygtig forvaltning af naturressourcer.

Her arbejder vi

Danmission har arbejdet i Mellemøsten siden 1821. I dag varetager vores kontor i Beirut indsatsen i Libanon, Syrien og Egypten.

Danmission har lande- og regionskontorer i Mellemøsten, Cambodja, Myanmar (pt. i Thailand), og Østafrika.

Desuden varetager frivillige landekredse arbejdet i Bangladesh, Pakistan, Madagaskar og Indien.

Projekter i Mellemøsten