Bliv medlem

Medlemmerne er den demokratiske rygrad i Danmission

Bliv medlem af Danmission – og få indflydelse

Danmission er en medlemsbaseret, demokratisk organisation, hvor det folkelige engagement er et afgørende princip. Man kan sige, at medlemmerne er den demokratiske rygrad i Danmission.

Det folkelige engagement er nemlig en vigtig forudsætning for Danmissions arbejde herhjemme og ude i verden.

Som medlem støtter du Danmissions arbejde med at fremme bæredygtigt liv og fredelig sameksistens – og du får mulighed for at sætte dit aftryk på organisationen.

Som medlem kan du stille op til din lokale stiftsbestyrelse – og have indflydelse på, hvem der bliver valgt. Det er i de 10 stiftsbestyrelser, at Danmissions lokale arbejde tilrettelægges. Du er også valgbar til repræsentantskabet, der er Danmissions øverste demokratiske myndighed. Repræsentantskabet vælger Danmissions bestyrelse, hvortil alle medlemmer ligeledes er valgbare.

Det får du som medlem:

  • Medindflydelse, stemmeret og ret til at stille op til stiftsbestyrelse, repræsentantskab og bestyrelse
  • Danmission magasin tilsendt to gange årligt
  • Årsberetning, der fortæller om organisationens arbejde og økonomi, tilsendt
  • Invitationer til netværksrejser, hvor du har mulighed for at opleve Danmissions arbejde ude i verden helt tæt på
  • Nyhedsmails, hvor du kan læse om Danmissions arbejde
  • Et unikt fællesskab af frivillige over hele landet

Bliv medlem her

Medlemstype

Om Danmissions arbejde

Danmission er en folkekirkeligt forankret organisation, der gennem 200 år har arbejdet med udviklingsbistand og mission i Afrika, Asien og Mellemøsten. Vores primære indsatsområder er:

  • Kontekstuel teologi for tro og social handling
  • Dialog og fredsopbygning
  • Retfærdig og bæredygtig forvaltning af naturressourcer