Livsvigtige værdier

Værdier som tillid, venskab og sandhed er under pres i de hårdtprøvede lande, Syrien og Libanon. Derfor arbejder vi med at styrke dem blandt børn, unge og voksne

Børn og unge udvikler værdier i leg og læring

Forestil dig, at det eneste du kender til er krig, konflikt og undtagelsestilstand. Sådan er det for en hel generation af børn i Syrien, hvor der har været krig siden 2011. Når hver dag mest af alt handler om at overleve, kommer basale værdier som tillid, venskab og sandhed under hårdt pres. Krig er grobund for mistro, mobning og løgn.

I Libanon kæmper man med en altoverskyggende fattigdom samt gennemgribende politiske og religiøse spændinger. Børn og unge vokser op i et samfund, hvor over 80 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen, og hvor arbejdsløsheden er stor. Når ressourcerne er knappe og spændingerne store, er værdier, der understøtter fredelig sameksistens og et stærkt civilsamfund under pres.

Derfor arbejder Danmission sammen med den lokale partner, Compassion Protestant Society (CPS), om projektet ”Revalue Syria & Lebanon”, hvor målet er, at man gennem leg og læring vil genopbygge samfundsbærende værdier.

I Syrien har projektet været i gang siden 2021, og her er fokus på børnefamilier. Børnene leger sig gennem emner som fred, konflikt, forskellighed, følelser og familieliv, mens forældrene tilbydes undervisning, netværk og psykosocial støtte fra fagpersoner som psykologer og præster. Sideløbende arrangerer børn og forældre aktiviteter for lokalsamfundet med fokus på værdier, der kan understøtte et sundt og stærkt civilsamfund.

I Libanon er indgangsvinklen unge skoleelever. En skoleklasse på en muslimsk skole og en skoleklasse på en kristen skole mødes i et fælles forløb, hvor de gennem undervisning og projektarbejde vil sætte fokus på de positive aspekter ved diversitet. De vil sammen tage på ekskursioner til steder, der har enten religiøs eller kulturhistorisk betydning for henholdsvis kristne og muslimer – og herigennem sætte fokus på dialog og fredelig sameksistens. Projektet har været i gang siden 2022.

Når hver dag mest af alt handler om at overleve, kommer basale værdier som tillid, venskab og sandhed under hårdt pres

Fakta om vores partner: Compassion Protestant Society

  • Den presbyterianske kirke i Syrien og Libanon oprettede i 2019, med støtte fra Danmission, den kirkelige hjælpeorganisation, Compassion Protestant Society. Det er i samarbejde med denne organisation Danmission udmønter projektet ”Revalue Syria & Lebanon”.

  • Hjælpeorganisation, Compassion Protestant Society, arbejder for fattige og marginaliserede i Syrien og Libanon.
Vis mere Vis mindre

Hvorfor støtter Danmission dette projekt?

  • I Syrien har der været krig siden 2011, og i Libanon kæmper man med en altoverskyggende fattigdom – 80 procent af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen – samt med gennemgribende politiske og religiøse spændinger. Når ressourcerne er knappe og spændingerne store, er værdier, der understøtter fredelig sameksistens og et stærkt civilsamfund under pres.

  • Derfor sætter Danmission sammen med Compassion Protestant Society fokus på at hjælpe børn, unge og deres familier til på ny at udvikle samfundsbærende værdier gennem leg og læring.
Vis mere Vis mindre