Danmission i Østafrika

En region, hvor den politiske og økonomiske magt er koncentreret hos en lille elite, mens udnyttelse og dårlig forvaltning af naturens ressourcer fører til fattigdom og konflikt for de mange

Danmission har arbejdet i Tanzania i over 75 år og har siden 2005 udvidet arbejdet med nye samarbejder i nabolandet Kenya. Vores kontor ligger placeret i Kiembe Samaki uden for Stone Town på øgruppen Zanzibar, hvorfra vi samarbejder med kirker, universiteter og civilsamfundsorganisationer i Tanzania , Kenya, og Madagaskar.

Tanzania har i en årrække haft høje vækstrater, men det går langsomt med at omsætte dem til bedre livsvilkår for landets fattigste. Samtidig lider befolkningen under, at den politiske og økonomiske magt er koncentreret hos en lille elite, mens udnyttelse og dårlig forvaltning af naturens ressourcer fører til fattigdom og konflikt.

Derfor samarbejder Danmission med Den Evangelisk Lutherske Kirke (ELCT) om at gøre borgere bevidste om deres rettigheder og undervise dem i at tale deres sag. Det gør vi gennem landsbykomitéer, som bedriver såkaldt fortalervirksomhed og faciliterer dialog mellem borgere, regering, myndigheder og religiøse ledere. Landsbykomitéerne hjælper for eksempel landsbyer med at løse konflikter om forvaltning af jord, vand og skov.

Samtidig støtter vi kirken i at uddanne præster og udvikle en teologi, der er relevant og nærværende i samfund præget af få muligheder, stor fattigdom og begrænset håb for fremtiden. Her spiller kirkerne en stor rolle i at skabe forandring og tale sårbare og marginaliserede gruppers sag.

Endelig arbejder vi for at fremme dialog og samarbejde mellem kristne og muslimer – særligt på Zanzibar, hvor det kristne mindretal udgør blot tre procent af befolkningen. Vi er blandt andet gået sammen med den lutherske kirke om at etablere og drive dialogcentret Zanzic, der arbejder med interreligiøs dialog og trosbaseret fredsskabelse.

Tais Krøger Ziethen, Danmissions regionschef i Øst Afrika

Danmission har god erfaring med at støtte kirkens fortalervirksomhed gennem landsbykomitéer, som skaber rum for dialog mellem borgere, regering, myndigheder og religiøse ledere

Tais Krøger Ziethen,
Danmissions regionschef i Østafrika

Danmissions arbejde i Østafrika

  • Danmission har været til stede i Tanzania siden 1948 og har i dag kontor i Kiembe Samaki uden for Stone Town på Zanzibar, hvorfra vi samarbejder med civilsamfundsorganisationer og kirkelige partnere. Siden 2005 har vi desuden samarbejdet med partnere i Kenya om mindre projekter.
  • Vores største samarbejdspartner i Tanzania er Den Evangelisk Lutherske Kirke (ELCT), der udgøres af 27 stifter. Siden 1948 har Danmission samarbejdet tæt med ELCT om blandt andet kirkeudvikling og fattigdomsbekæmpelse.
  • I dag fokuserer Danmissions projekter i Tanzania og Kenya på at støtte udviklingen af kontekstuel teologi for tro og social handling, at arbejde for dialog og fredsopbygning samt at fremme retfærdig og bæredygtig forvaltning af naturressourcer.

Her arbejder vi

Danmission har arbejdet i Østafrika siden 1948, hvor de første danske udsendte ankom til Bukoba vest for Victoriasøen. I dag varetager vores kontor i Kiembe Samaki uden for Stone Town på Zanzibar arbejdet i Tanzania, Kenya, og Madagaskar

Danmission har lande- og regionskontorer i Østafrika, Mellemøsten, Myanmar (pt. i Thailand), og Cambodja.

Desuden varetager frivillige landekredse arbejdet i Bangladesh, Pakistan, Madagaskar og Indien.

Projekter i Østafrika