Vildledende teologi

I Tanzania er vildledende teologi et stort problem. Selvudnævnte præster franarrer udsatte deres penge og relationer. Vi klæder kirken på til at bekæmpe vildledende teologi og hjælpe dens ofre

Vi støtter kirken i at modgå vildledende teologi

I Tanzania lever omkring 26 millioner mennesker i ekstrem fattigdom. Det er mennesker, som lever for under 100 kroner om ugen, og som kæmper for at få hverdagen til at løbe rundt, sende deres børn i skole eller betale hospitalsydelser ved sygdom.

Netop derfor er der også gode betingelser for, at fænomenet vildledende teologi kan få lov til at vokse frem i Tanzania. Her lokker selvbestaltede præster og profeter penge fra fattige tanzanianere og bruger sociale medier og underholdning til at formidle deres budskab: Hvis bare du betaler nok penge og tror nok, vil du opleve fremgang, succes og velstand.

Danmission er gået sammen med Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT) om at støtte den lokale kirke i at modstå vildledende teologi. Vi har blandt andet etableret et fællesskab, hvor ledere af forskellige kirker kan hjælpe hinanden med at modgå fænomenet i deres menigheder og gennem teologisk refleksion udvikle retningslinjer og praksisser for, hvordan fænomenet kan håndteres. Samtidig afdækker vi, i samarbejde med Tumaini University Makumira i Arusha, hvorfor vildledende teologi er i så voldsom fremvækst i landet.

Kirken i Tanzania møder nemlig flere og flere mennesker, som har givet deres sidste penge til en selvbestaltet præst i håbet om at få Guds velsignelse og et bedre liv. Nogle får franarret hele deres pensionsopsparing. Andre bliver manipuleret til at bryde kontakten til familie og venner. Andre igen bliver tvunget til at deltage i grænseoverskridende praksisser.

De står tilbage i en udsat position – ramt af social, økonomisk og åndelig armod og skamfulde over, at de lod sig manipulere. Derfor udruster vi lokale præster til at udvikle en nærværende og relevant teologi, der kan modgå de vildledende præsters budskaber, og yde sjælesorg til de mennesker, der får krænket deres værdighed og rettigheder af ‘falske’ præster.

Nogle får franarret hele deres pensionsopsparinger. Andre bliver manipuleret til at bryde kontakten til familie og venner

Fakta om vores partner: Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania

  • ELCT er den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania og består af 27 stifter, hvoraf Danmission samarbejder med 7 af stifterne. Danmission har siden 1948 arbejdet tæt sammen med de lutherske kirker i landet og samarbejder i dag med ELCT om en række projekter.

  • I 2022 påbegyndte Danmission og ELCT i fællesskab to projekter, hvoraf det ene handler om at bekæmpe vildledende teologi. Projekterne inddrager Nyakato Lutheran Bible College og Tumaini University Makumira.
Vis mere Vis mindre

Hvorfor støtter Danmission dette projekt?

  • I Tanzania er fænomenet vildledende teologi i voldsom vækst. Det er på godt dansk ‘dårlig teologi’, der forkyndes af falske præster og profeter. De franarrer fattige tanzanianere deres midler og relationer til gengæld for løfter om fremgang og Guds frelse.

  • Danmission er gået sammen med Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT) om at håndtere vildledende teologi. Med en række konkrete initiativer klæder vi den lokale kirke på til at modarbejde vildledende teologi og hjælpe dens ofre.
Vis mere Vis mindre