Hjælp til undertrykte og voldsofre i Cambodja

I Cambodja har hver femte kvinde været udsat for vold i hjemmet – fysisk, seksuelt eller verbalt. Sammen med en lokal organisation skaber vi et rum, hvor kvinder kan bearbejde svære oplevelser og efterfølgende blive uddannet til selv at lede mindre støttegrupper

Et tilbud til kvinder udsat for vold og stigmatisering

I Cambodja oplever mange unge piger og kvinder vold i hjemmet – fysisk, verbalt og følelsesmæssigt. Seksuel chikane er udbredt, men bliver sjældent taget alvorligt i samfundet. Og når kvinderne råber op, gør det ofte deres situation værre.

Derfor samarbejder vi med den kristne organisation Mission DOVE om et projekt, der sætter fokus på heling af traumer blandt kvinder. Her samler vi en gruppe cambodjanske kvinder i alderen 18 til 40 år én dag om ugen over en periode på et år. Kvinderne kommer fra mange forskellige baggrunde på tværs af religioner, aldre og livssituationer. Fælles for dem er, at de har oplevet vold, stigmatisering eller socialt pres fra deres nære eller deres kirker og lokalsamfund.

Vi skaber et rum for, at kvinderne i fællesskab kan bearbejde følelser som tab, skam og frygt. De bliver blandt andet uddannet i at håndtere stress og angst og at sætte sunde grænser – og bliver udrustet til at insistere på deres værdighed og rettigheder.

Kvinderne bliver også klædt på til selv at kunne facilitere samtaler om disse emner i mindre grupper, så de på sigt kan lede støttegrupper på egen hånd. Formålet er, at kvinderne bringer deres viden og kompetencer med hjem og sætter dem i spil i deres kirker og lokalsamfund.

I Danmission ønsker vi at støtte kirker og trosbaserede organisationer i deres arbejde med at skabe positive forandringer i deres lokalsamfund. Derfor støtter vi Mission DOVE – og en rækker andre kirker og organisationer – i at skabe et solidt teologisk fundament, som deres arbejde kan bygge på. Vi kalder det kontekstuel teologi – en teologi, der er nærværende, nutidig og kan fungere som en motor for at skabe liv og håb i kirkernes respektive lokalsamfund. Når Mission Dove arbejder med voldsramte kvinder, sker det med udgangspunkt i en tro på, at alle mennesker er skabt ligeværdigt i Guds billede – og på den baggrund hjælpes kvinderne til at omfavne deres værdighed, identitet og rettigheder.   

I Cambodja oplever mange unge piger og kvinder vold i hjemmet – fysisk, verbalt og følelsesmæssigt

Fakta om vores partner: Mission DOVE

  • Mission DOVE er en kristen udviklingsorganisation i Cambodja, der arbejder med traumeheling og med at opbygge sunde tillidsfællesskaber mellem unge. Mission DOVE’s formål er blandt andet at udvikle ledere i lokalsamfundene – både i og uden for kirkesamfund – der kan styrke civilsamfundet.

  • Danmission har siden 2022 samarbejdet med Mission DOVE om et projekt, der kredser om traumeheling for og kapacitetsopbygning af unge kvinder, der har været udsat for vold, stigmatisering eller socialt pres.
Vis mere Vis mindre

Hvorfor støtter Danmission dette projekt?

  • Seksuel vold og partnervold er udbredt i Cambodja, ifølge FN. Faktisk siger hver femte cambodjanske kvinde, at hun har oplevet fysisk eller seksuel vold fra en nær partner, mens hver tredje mand indrømmer at have udsat sin partner for vold.

  • Derfor er Danmission gået sammen med den kristne organisation Mission DOVE om at skabe et trygt rum for unge cambodjanske kvinder, hvor de kan bearbejde svære oplevelser og følelser af skam og frygt.
Vis mere Vis mindre