Fokusområde

Retfærdig og bæredygtig forvaltning af naturressourcer

Overforbrug og dårlig forvaltning af naturens ressourcer skaber fattigdom og konflikt. Vi fremmer bæredygtig og retfærdig brug af vand, land og skov – til gavn for både mennesker og miljø

Skoven Prey Lang i Cambodja har i generationer udgjort et hjem og en kilde til indkomst for lokalsamfund og indfødte befolkningsgrupper. Men skoven, der er på størrelse med Fyn, bliver fældet i et voldsomt tempo af illegale skovhuggere, som sælger træet til produktion af blandt andet møbler i vestlige lande.

Skovhugsten skaber klimaforandringer, ødelægger biodiversiteten og fjerner livsgrundlaget for lokalbefolkningen, der bliver drevet ud i fattigdom.

Derfor støtter Danmission lokale frivillige organisationer, som kæmper for at beskytte og bevare Prey Lang og andre skovområder i Cambodja. Det er en del af vores indsatsområde for at sikre retfærdig og bæredygtig forvaltning af naturressourcer.

Vi bliver nemlig flere og flere mennesker i verden, der skal deles om naturens ressourcer. Samtidig betyder et massivt overforbrug, at adgangen til land, vand og skov svinder ind. Faktisk ville det kræve hele 4,2 jordkloder, hvis alle i verden havde samme forbrug af ressourcer, som vi har i Danmark.

I Cambodja og de øvrige lande, Danmission arbejder i, mærker mennesker konsekvenserne af overforbruget på tætteste hold. Nogle ender i fattigdom eller konflikt. Andre bliver tvangsforflyttet fra deres hjem eller mister adgang til ressourcer, der udgør deres eneste indtægtskilde.

I Danmission tror vi på, at vi har et fælles ansvar for at beskytte skaberværket og sikre, at alle mennesker kan leve bæredygtige og værdige liv. Og vi mener, at tro kan være en katalysator for at skabe samfundsforandring. Derfor har vi siden 2014 samarbejdet med en bred vifte af aktører om at sikre lokalsamfund og indfødte gruppers adgang til vand, land og skov.

Det gør vi blandt andet ved at støtte organisationer og kirker i deres fortalervirksomhed. Vi støtter også uddannelse i dialog og mægling, så der er hjælp at hente, når knapheden på ressourcer fører til konflikt. Og som et fundament under hele indsatsen støtter vi kirkesamfund i at udvikle og italesætte en grøn teologi, der tilskynder os alle til at passe godt på vores fælles jord.

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med vores fokusområde “Retfærdig og bæredygtig forvaltning af naturressourcer”, kan du læse mere her (bemærk dokumentet er på engelsk).

Situationen kræver, at vi arbejder sammen og handler, så krisen ikke bliver værre. Det gælder både private aktører, regeringer og organisationer som Danmission.

Ernst Jürgensen, seniorrådgiver

Om Danmissions arbejde

Danmission er en folkekirkeligt forankret organisation, der gennem 200 år har arbejdet med udviklingsbistand og mission i Afrika, Asien og Mellemøsten. Vores primære indsatsområder er:

  • Kontekstuel teologi for tro og social handling
  • Dialog og fredsopbygning
  • Retfærdig og bæredygtig forvaltning af naturressourcer