Job i Danmission

Ønsker du at arbejde for en mere retfærdig og fredelig verden? Så er Danmision måske din nye arbejdspladsØnsker du at bidrage til en mere retfærdig og fredelig verden? Så er Danmission den oplagte arbejdsplads for dig. Du kan løbende finde ledige – både danske og internationale – stillinger i Danmission, oprette en jobagent og sende en uopfordret ansøgning via dette link.

Vi ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads og opfordrer derfor alle kvalificerede ansøgere – uanset baggrund – til at søge ledige stillinger i Danmission.

På denne side kan du læse mere om, hvem vi er, om rekrutteringsprocessen i forbindelse med ansættelser og om, hvordan det er at arbejde i Danmission. Du kan også møde medarbejdere, der fortæller om deres hverdag, opgaver og grunde til at arbejde netop i Danmission.

Derfor arbejder vi i Danmission

Jeg er i Danmission for at bidrage til den danske befolknings globale udsyn. Interkulturelle relationer betyder virkelig meget for mig. Danmissions tilgang til kirkeligt udviklingsarbejde harmonerer rigtig godt med min tilgang til, hvordan man bedst arbejder globalt. Vi arbejder langsigtet, er lokalt forankret og arbejder med partnerskaber. Det passer godt med mine værdier, at vi tænker arbejdet som gensidigt, hvor alle parter kan lære rigtig meget af hinanden.

Lærke Lysemose Christensen
Kommunikations- og engagementsmedarbejder
Cambodja

Når man arbejder i Danmission, gør man en forskel. I Danmission Genbrug, hvor jeg er udviklingskonsulent, er vores fokus på at producere økonomi til organisationens arbejde. Det kan vi kun gøre, fordi der er så mange frivillige engageret. En stor del af mit arbejde består i at støtte op om dette engagement og sikre, at Danmission Genbrug også har frivillige i fremtiden. Det frivillige miljø i Danmission slår alt.

Sten Åge Larsen
Udviklingskonsulent
Danmission Genbrug
Danmark

Jeg er utrolig glad for at arbejde i Danmission. Jeg har læst Afrikastudier, og udviklingsarbejde har altid haft min store interesse. Jeg trives godt i en organisation, der arbejder værdibaseret – og ud fra værdier, jeg kan identificere mig med. Der er en høj grad af frihed i arbejdet og mulighed for at påvirke de projekter, man arbejder med. Jeg sætter stor pris på det gode kollegaskab og den fleksibilitet, der er i forhold til arbejdstid. Det er værdifuldt, når man er børnefamilie.   

Mathias Norden Larsen
Partnerskabskonsulent
Danmark
Om Danmission

Danmission er en folkekirkeligt forankret, demokratisk funderet udviklingsorganisation, der arbejder både nationalt og internationalt for at fremme bæredygtigt liv og fredelig sameksistens. Vores tre primære indsatsområder er:

– At støtte kirker i at udvikle en kontekstuel teologi for tro og social handling. Læs mere her.

– At fremme dialog og fredsopbygning. Læs mere her.

– At bidrage til en retfærdig og bæredygtig forvaltning af naturens ressourcer til gavn for både mennesker og miljø. Læs mere her.

Som en kristen organisation er udgangspunktet for vores arbejde, at tro har betydning for og giver mening til livet – og er retningsgivende for de fleste mennesker i verden. I Danmission tror vi på, at verdens uretfærdighed må mødes af kærlighedens gerninger. Det er rettesnoren, når vi arbejder for bæredygtigt liv og fredelig sameksistens. Læs Danmissions missionssyn og programstrategi.

Vi arbejder i Mellemøsten, Afrika og Asien, og indsatserne udgår fra vores hovedkontor, der er beliggende på grænsen mellem Østerbro og Hellerup samt fra vores fire internationale lande- og regionskontorer beliggende i Libanon, Tanzania, Cambodja og Myanmar (pt. i Thailand grundet sikkerhedssituationen i Myanmar). Læs mere om de fire lande-og regionskontorer her.

Danmissions arbejde finansieres af gaver, indtægter fra Danmission Genbrug samt institutionelle bevillinger fra eksempelvis Udenrigsministeriet og EU. Læs mere om Danmisions økonomi her.

Vis mere Vis mindre
Danmission som arbejdsplads

Danmission er en organisation med højt til loftet, hvor medarbejdere med forskellige baggrunde og fagligheder arbejder tæt sammen – for at bidrage til bedre vilkår for mennesker og natur.

Vi arbejder på vores hovedkontor, der er beliggende på grænsen mellem Østerbro og Hellerup og på vores fire internationale lande- og regionskontorer, der er beliggende i Libanon, Tanzania, Cambodja og Myanmar (pt. Thailand grundet sikkerhedssituationen i Myanmar).

I mere end 200 år har skiftende ansatte og frivillige arbejdet for Danmissions sag – og i respekt for denne arv søger vi kontinuerligt at udvikle vores indsats, så den til stadighed skærpes og er relevant i den verden, vi er en del af.

For bedst muligt at kunne indfri vores ambition om at fremme menneskelig værdighed, retfærdighed og fred i verden, har vi brug for veluddannede, kompetente og engagerede medarbejdere. Derfor vægter vi faglighed højt og tilbyder jævnligt relevante kurser og efteruddannelse til vores medarbejdere.

Bliver du ansat i Danmission, vil du blive taget godt imod og kan forvente en grundig introduktion til vores arbejde og din egen opgaveløsning. Du vil indgå i et introduktionsprogram, hvor du møder medarbejdere og ledere på tværs af organisationen.

Tonen i Danmission er uformel – og du vil møde kollegaer, der er imødekommende, åbne og inkluderende. Her er plads til gode grin og improviseret fyraftenshygge. To gange om ugen mødes vi til morgensang og tid til fælles refleksion. Vi tager hvert år på sommerudflugt og mødes til julefrokost.

Vi tilbyder fleksible arbejdstider, hvor hjemmearbejde kan indgå i relevant omfang. Samtidig kræver arbejdet også en fleksibilitet i forhold til lejlighedsvist aften- og weekendarbejde. Disse forhold aftales med den nærmeste leder.

Hovedkontoret er smukt beliggende i ambassadekvarteret i Hellerup nord for København. Det er nemt tilgængeligt med både cykel, offentligt transport og bil.  

Vis mere Vis mindre
Rekrutteringsprocessen

Når du søger et job hos Danmission, er du sikret en professionel håndtering af ansættelsesforløbet fra start til slut.

Ønsker du at søge en ledig stilling i Danmission, kan du finde stillingsopslag her, hvor du også skal uploade din ansøgning og relevante bilag i vores system.

Når vi har modtaget ansøgninger til en ledig stilling, vil de typisk blive læst igennem af den nærmeste leder, en medarbejder fra pågældende afdeling samt en HR-medarbejder. Herefter vælges som oftest en række kandidater ud, som bliver tilbudt en kortere online screeningssamtale.

Herefter indkaldes kandidater til 1. samtale, hvor der vil blive spurgt ind til ansøgerens motivation for at søge stillingen samt faglige og personlige kompetencer i forhold til jobprofilen. Ansøgeren vil her have mulighed for at høre mere om stillingen, de konkrete arbejdsopgaver og Danmission som arbejdsplads.

På den baggrund vil vi typisk indkalde en eller flere kandidater til en 2. samtale. Den samtale vil tage afsæt i en personprofiltest, som ansøgeren forinden har besvaret online. Testforløbet håndteres af en certificeret testansvarlig HR-medarbejder. Testen vil være udgangspunkt for en dialog, hvor dine egne refleksioner over testresultatet vægter mest. Vi anvender testen for at skabe rum for en samtale, der blandt andet kommer ind på, hvad der i erhvervssammenhæng motiverer dig, hvad du tænker om samarbejde, og hvad du vurderer er dine styrker og svagheder. Til samtalen deltager nærmeste leder samt en HR-medarbejder.

Herefter vil vi som oftest indhente referencer fra tidligere arbejdsgivere. Dette vil dog kun ske efter aftale.

Hvis vi ønsker at tilbyde dig ansættelse, vil du blive kontaktet mundtligt, og ansættelseskontrakten vil blive tilsendt hurtigst muligt, hvis du takker ja til stillingen.

Hvis du har været til samtale, men ikke bliver tilbudt ansættelse, vil du få en mundtlig tilbagemelding, når stillingen er blevet besat. Bliver du ikke inviteret til samtale, vil du få et skriftligt afslag, når stillingen er besat.

Vis mere Vis mindre

Bliv frivillig i Danmission

Har du lyst til at engagere dig som frivillig i Danmission, har vi altid plads til flere på holdet. Netop ved at forene indsatsen fra vores ansatte medarbejdere og vores dedikerede frivillige, kan vi gøre en forskel for mennesker nationalt og internationalt.

Vil du høre mere om at være frivillig i Danmission, kan du kontakte kommunikationschef Christina Kofoed-Nielsen.

Vil du vide mere om at være frivillig i Danmission Genbrug, kan du læse mere her.