Bangladesh-landekredsen

Det kristne mindretal udgør under én procent af befolkningen i Bangladesh. Derfor arbejder Danmission med at opbygge lokale menigheder og styrke et aktivt kirkeliv

Bangladesh blev oprettet så sent som i 1971 og er ifølge forfatningen et sekulært samfund med islam som statsreligion. Allerede i 1922 begyndte Danmission (dengang Santalmissionen) sit arbejde i Bengalen, der på det tidspunkt var en del af Indien. Senere blev kirken delt mellem Østpakistan og Indien, og først i 1978 blev den selvstændig.

I dag udgør det kristne mindretal mindre end én procent af befolkningen, og Danmission arbejder derfor på at kapacitetsopbygge lokale menigheder, så de kan være en synlig, aktiv og positivt bidragende del af deres lokalsamfund.

Bangladesh-landekredsen støtter Bangladesh Lutherske Kirke (BLC) gennem et menighedsudviklings-program, der blev etableret i 2008. Målet med programmet er at styrke de lokale menigheder og derigennem den lutherske kirke nedefra og op.

I 2017 overgik Bangladesh til at være et netværksland. Det betyder, at arbejdet er forankret i en landekreds, hvor indsatsen varetages af frivillige, men følges tæt af Danmissions sekretariat og bestyrelse.

Ved indgangen til 2023 støtter landekredsen omkring 100 små menigheder i syv provinser i det nordvestlige Bangladesh. I programmet indgår lokale menighedstrænere, der hver arbejder i fem til 10 menigheder. De står for at skabe et aktivt kirkeliv og skaffe lokale ressourcer til menigheden. Dertil faciliterer programmet kurser for forskellige kategorier af ledere og frivillige i menighederne, samt afholder kristendomslejre for unge i 6. – 10. klasse.

Bliv medlem af Bangladesh-landekredsen

Du kan støtte Danmissions arbejde for udvikling af lokale menigheder i Bangladesh ved at melde dig ind i Bangladesh-landekredsen.

Et medlemskab af en landekreds er en særlig type Danmission-medlemskab, hvor man viser sin støtte til landekredsen, og hvor man – udover nyheder fra Danmission – får særlige nyheder fra landekredsen. Man kan ikke være medlem af landekredsen uden at være medlem af Danmission.

Målet med programmet er at styrke de lokale menigheder og derigennem den lutherske kirke nedefra og op

Sådan arbejder Danmission i Bangladesh

  • Støtter omkring 100 menigheder gennem et menighedsudviklings-program
  • Sponsorerer lokale menighedstrænere, der hver især står for at understøtte det lokale kirkeliv i fem til 10 menigheder
  • Afholder kurser for ledere og frivillige i menighederne
  • Afholder kristendomslejre for unge i 6.-10. klasse
  • Støtter unge i at få en videregående uddannelse

Bangladesh-landekredsens formål

  • Formidle kontakt og fællesskab med den kristne kirke i Bangladesh
  • Fremme og styrke kendskab til landet
  • Indsamle penge til Danmissions arbejde i Bangladesh
  • Pleje relationer gennem skriftlige og mundtlige kontakter og besøg
  • Gennemføre projekter i tråd med Danmissions øvrige arbejde


Her arbejder vi

Danmission har arbejdet i Bangladesh (dengang Bengalen) siden 1922. I dag varetager Bangladesh-landekredsen indsatsen.

Danmission har desuden landekredse, der varetager arbejde i Pakistan, Madagaskar og Indien.

Danmission har lande- og regionskontorer i Cambodja, Myanmar (pt. i Thailand), Østafrika og Mellemøsten.


Vi støtter Bangladesh…

Nettolager støtter Danmissions Bangladesh landekreds