Pakistan-landekredsen

Danmission har været til stede i Pakistan siden 1901 – og arbejder fortsat for at støtte det marginaliserede kristne mindretal i landet

Pakistan er verdens femte mest folkerige land og et land plaget af politisk uro. Det sydøstasiatiske land kæmper med genkomsten af pakistansk Taleban, der skaber svære levevilkår for marginaliserede grupper. Samtidig står Pakistan i efterdønningerne af de katastrofale oversvømmelser, der i 2022 satte en tredjedel af landet under vand.

Blandt landets mest udsatte er det kristne mindretal, der udgør blot 1,8 procent af befolkningen. Ifølge den internationale organisation Open Doors (Åbne Døre) er kristne pakistanere nogle af de mest undertrykte i verden.

Siden 1901 har Danmission været til stede i Pakistan og har samarbejdet med den kristne kirke i Peshawar Stift i det nordvestlige Pakistan. I 2017 overgik Pakistan til at være et netværksland. Det betyder, at arbejdet er forankret i en landekreds, hvor indsatsen varetages af frivillige, men følges tæt af Danmissions sekretariat og bestyrelse.

Pakistan-landekredsen arbejder fortsat for, at den lille og truede minoritetskirke i Peshawar kan gøre en positiv forskel i samfundet. Blandt andet understøtter landekredsen kirkens arbejde med børn, unge og kvinder og med at skabe inter- og intrareligiøs dialog mellem religiøse ledere.

Derudover yder landekredsen støtte til både en institution for mentalt udfordrede børn og unge og til menneskerettighedscenteret Centre for Legal Aid, Assistance and Settlement (CLAAS). CLAAS hjælper blandt andet unge kristne kvinder, der bliver udsat for overgreb. Endelig støtter landekredsen nødhjælps- og genopbygningsarbejdet i landsbyer, der blev berørt af oversvømmelserne i 2022.

Bliv medlem af Pakistan-landekredsen

Du kan støtte Danmissions arbejde for et af verdens mest udsatte kristne mindretal ved at melde dig ind i Pakistan-landekredsen.

Et medlemskab af en landekreds er en særlig type Danmission-medlemskab, hvor man viser sin støtte til landekredsen, og hvor man – udover nyheder fra Danmission – får særlige nyheder fra landekredsen. Man kan ikke være medlem af landekredsen uden at være medlem af Danmission.

Pakistan-landekredsen arbejder for, at den lille og truede minoritetskirke kan gøre en positiv forskel i samfundet

Sådan arbejder Danmission i Pakistan

  • Støtter et trænings- og uddannelsescenter for interreligiøs praksis
  • Støtter forskellige arbejdsindsatser for kirken i Peshawar Stift
  • Støtter en institution for mentalt udfordrede børn og unge
  • Støtter juridisk bistand til minoritetskvinder udsat for overgreb
  • Støtter nødhjælp og genopbygning i fem landsbyer efter oversvømmelserne i 2022

Pakistan-landekredsens formål

  • Formidle kontakt og fællesskab med den kristne kirke i Pakistan
  • Fremme og styrke kendskab til landet
  • Indsamle penge til Danmissions arbejde i Pakistan
  • Pleje relationer gennem skriftlige og mundtlige kontakter og besøg
  • Gennemføre projekter i tråd med Danmissions øvrige arbejde

Her arbejder vi

Danmission har arbejdet i Pakistan siden 1901. I dag varetager Pakistan-landekredsen indsatsen.

Danmission har desuden landekredse, der varetager arbejde i Bangladesh, Madagaskar og Indien.

Danmission har lande- og regionskontorer i Cambodja, Myanmar (pt. i Thailand), Østafrika og Mellemøsten.