Danmission har en nultolerancepolitik omkring korruption – vi accepterer det simpelthen ikke. Vi accepterer heller ikke nogen former for krænkende adfærd over for enhver person, der er involveret i vores arbejde.

Korruption

Korruption er en hindring for demokratiets udfoldelse og for befolkningens retsfølelse. I Danmission ser vi det som en naturlig del af vores mission at bekæmpe korruption.

Danmission er blevet betroet med midler fra private donorer, skattepligtige, internationale og bilaterale donorer. Vi har derfor et stort ansvar for at undgå korruption og for at sikre, at de midler, vi forvalter, bruges korrekt, gennemsigtigt og når de tilsigtede modtagere.
 

Anti-korruptionspolitik og adfærdskodeks (code of conduct)

Gennem Danmissions anti-korruptionspolitik og tilhærende adfærdskodeks forpligter Danmission sig til at sikre og understøtte adfærd og arbejdsetik præget af de højeste standarder for personlig og organisatorisk integritet, både internt i Danmission og eksternt blandt vores mange forskellige partnere i Danmark og udlandet.

Alle Danmission-medarbejdere, praktikanter, frivillige, kontraktansatte eksterne konsulenter og medarbejdere i partnerorganisationer skal overholde Danmission’s anti-korruptionspolitik og adfærdskodeks som en del af deres deltagelse i Danmission’s- eller Danmission støttede arbejde.

Anti-korruptionspolitikken og adfærdskodeksen omfatter adfærdskodekser om såvel korruption som seksuel udnyttelse, misbrug og chikane.

Kan du dokumentere, at der finder korruption sted, eller har du mistanke om korruption? Så giv os besked.
Din henvendelse behandles fortroligt og med stor respekt for den person, der har klaget, og den person/organisation, som klagen omhandler.
Vi modtager ikke anonyme klager.

Anti-korruptions ressourcepersoner

Danmission tilbyder træning, rådgivning og støtte til vores partnerorganisationer i forhold til anti-korruption. Vores antikorruptions ressourcepersoner (focal points) ude i partnerlandene er ansvarlige for løbende uddannelse til vores partner organisationer omkring anti-korruption.

Uddannelse, information og monitorering

Alle Danmission-medarbejdere og partnerorganisationer har underskrevet Danmission’s anti-korruptionspolitik og adfærdskodeks og deltaget i Danmission interaktive e-learning-kursus om anti-korruption. Alle træninger følges op af udarbejdelsen af en kapacitetsudviklingsplan med fokus på den lokale kontekst og eventuelle udfordringer. Derudover gennemfører Danmission regelmæssige monitorering af vores arbejde.

Typer af klager

Danmission ønsker at forbedre kvaliteten af ​​vores arbejde. Derfor er vi åbne for alle klager over:

  • Vores arbejde i Danmark
  • Implementering af projekter Danmission støtter eller implementerer i partnerlande
  • Adfærd hos en Danmission ansat eller personale ansat i Danmission støttet arbejde
  • Opførsel af Danmission frivillige

Klager vedrørende interne ansættelsesforhold såsom lønniveau, arbejdsområde mv. vil ikke blive håndteret inden for Danmission’s klagehåndteringssystem. De vil blive behandlet via de relevante kanaler.
 

Sådan tager vi hånd om klager

Alle klager skal indgives via klagehåndteringssystemet, der forvaltes af Danmissions hovedkvarter, hvor kun to særligt udvalgte personer har adgang til klagen.

Alle klager vil blive behandlet med højeste grad af fortrolighed.
 

Ingen anonyme klager

Danmission accepterer ikke anonyme klager. Det er af sikkerhedsmæssige grunde muligt at klage gennem en anden person og dermed forblive anonym for tredjepart, men at være kendt af “mellemmanden”.

En klage kan foretages af enhver, der er bekymret over, at en medarbejder har overtrådt politikker, herunder at have engageret sig i seksuel udnyttelse, misbrug eller chikanering af et individ involveret i Danmission’s- eller Danmission støttet arbejde.

Danmission garanterer, at ingen klager vil blive mødt med repressalier fra Danmission’s side.

Falske anklager

En medarbejder eller en partnerorganisation, der med forsæt indgiver falske anklager om en anden medarbejder eller organisation, vil blive mødt med disciplinære sanktioner (advarsel / afskedigelse).

Kontakt

Tobias Lilleøre Hougaard

Controller
41 999 306
tlh@danmission.dk