Adgang til vand i Egypten

Befolkningstilvækst og overforbrug øger presset på naturens ressourcer i Egypten, hvor Nilen er i fare for at tørre ud. Derfor støtter Danmission et projekt, der uddanner landmænd i bæredygtige og effektive måder at forvalte vandressourcerne

Vi støtter livsvigtig adgang til vand i Egypten

Vi bliver flere og flere mennesker i verden, der skal deles om naturens ressourcer. Samtidig betyder overforbrug og klimaforandringer, at adgangen til livsnødvendige ressourcer svinder ind. Derfor handler bæredygtighed ikke blot om vind og vejr, klima og miljø – men om menneskeliv.

I Egypten lægger befolkningstilvækst og en voksende landbrugssektor pres på naturens ressourcer. Selvom regeringen forsøger at tilpasse sig den nye virkelighed, når hjælpen som oftest ikke ud i landområder, hvor småbønder er helt afhængige af landbruget og af vand fra Nilen.

Floden, der er den længste på det afrikanske kontinent, er en livsåre og kilde til drikkevand og vand til landbruget. Faktisk kommer hele 90% af landets forsyning af ferskvand fra Nilen. Men ineffektive vandingsteknikker, forurening og overforbrug tærer på ressourcerne og gør, at Nilen er i fare for at tørre ud.

Der er altså hårdt brug for nye og innovative måder at forvalte naturens ressourcer i Egypten, som er et af verdens tættest befolkede og mest intensivt dyrkede landbrugsområder. Derfor er Danmission gået sammen med den evangelisk-koptiske udviklingsorganisation Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS) om at uddanne småbønder i seks egyptiske regioner i at forvalte vandressourcerne på en bæredygtig og effektiv måde.

Projektet inddrager en lang række parter i at skubbe forandringer i gang, heriblandt trosbaserede aktører, græsrodsbevægelser, lokale myndigheder og ingeniør- og landbrugsstuderende. De studerende samarbejder med lokale landmænd og Landbrugsministeriet om at udvikle nye innovative løsninger, som kan føre til mere effektive vandingssystemer.

Med projektet engagerer Danmission en bred vifte af aktører i at forvalte naturens ressourcer på bæredygtig vis – og gør en konkret forskel for mennesker, der står over for en akut vandmangel.

Med projektet engagerer Danmission en bred vifte af aktører i at forvalte naturens ressourcer på bæredygtig vis

Fakta om vores partner: Coptic Evangelical Organization for Social Services

  • Danmission har siden 2002 arbejdet sammen med Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS) og påbegyndte i 2022 projektet ”Natural Resources and Water Management” i samarbejde med organisationen.

  • CEOSS er grundlagt i 1952 og er en af Egyptens største udviklingsorganisationer med stærke bånd til den presbyterianske kirke i landet. CEOSS har et vidt forgrenet arbejde med blandt andet diversitet og social retfærdighed i Egypten.
Vis mere Vis mindre

Hvorfor støtter Danmission dette projekt?

  • I Egypten betyder overforbrug, befolkningstilvækst og en voksende landbrugssektor, at adgangen til vand er under pres – og det går særligt ud over udsatte grupper i landområderne. Der er derfor behov for nye og innovative måder at forvalte vandressourcerne.

  • Derfor samarbejder vi med Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS) om at udvikle innovative løsninger til at spare på vandet og uddanne mindre landbrugshusholdninger i effektiv og bæredygtig brug af vandressourcer.
Vis mere Vis mindre