Økonomi

Danmissions arbejde ude i verden finansieres af støtte fra private givere og overskuddet fra Danmission Genbrug. Dertil kommer støtte fra organisationer, fonde, institutioner og virksomheder heriblandt Udenrigsministeriet og EU

Danmissions arbejde ude i verden er gennem mere end 200 år blevet støttet af vores medlemmer – og andre private givere. Både enkeltpersoner, foreninger, kirker og virksomheder støtter Danmissions arbejde. Flere betænker også Danmission i deres testamente. I 2022 udgjorde gaver og arv omkring ni millioner kroner.  

Danmission driver mere end 60 genbrugsbutikker, der i 2022 bidrog med et overskud på 14,5 millioner kroner til Danmissions arbejde. 
 
Siden 2018 har Danmission haft en Strategisk Partnerskabsaftale (SPA) med det danske Udenrigsministerium. Aftalen betyder, at Danmission hvert år modtager et fast beløb til støtte for arbejdet ude i verden. Udover denne aftale søger – og får – Danmission løbende bevillinger til sit arbejde fra blandt andet Danmarks Indsamling, EU og andre institutionelle donorer.

Danmission har en årlig omsætning på omkring 100 millioner kroner. I de kommende år forventer vi at øge vores årlige omsætning, så vi kan styrke og udvikle vores indsats til fordel for nogle af verdens mest udsatte og fattige mennesker.

Alle midler går til arbejdet for en mere retfærdig og bæredygtig verden. De midler, der ikke går direkte til vores internationale og nationale indsatser, bruger vi på at opretholde en effektiv organisation. Vi understøtter og udvikler vores arbejde eksempelvis gennem drift af genbrugsbutikker og via fundraising-aktiviteter, der indbringer betydelige midler til vores arbejde. Vi anvender årligt mellem 40 og 45 millioner kroner på arbejdet ude i verden – og mellem en halv og tre millioner kroner på aktiviteter og projekter i Danmark.

I Danmission har vi et løbende fokus på at holde udgifterne til administration så lave som muligt. I de senere år har udgifterne til administration udgjort omkring fem procent af de samlede indtægter. 

Sådan finansieres Danmissions arbejde

Danmissions arbejde finansieres af gaver, indtægter fra Danmission Genbrug samt institutionelle bevillinger
  • I 2022 modtag Danmission 6,8 millioner kroner i private gaver og arv
  • I 2022 modtog Danmission 1,8 millioner kroner i kollektive gaver fra primært kirker og foreninger
  • I 2022 leverede Danmissions mere end 60 genbrugsbutikker et overskud på 14,5 millioner kroner til Danmissions arbejde
  • I 2022 modtog Danmission over 22 millioner kroner i støtte af Udenrigsministeriet, EU og andre institutionelle donorer

Se Danmissions årsrapport