Danmission i Myanmar

Efter et brutalt militærkup i 2021 lever befolkningen i Myanmar fortsat i væbnet konflikt og kløfterne mellem etniske og religiøse grupper i landet er dybe. Derfor arbejder vi for at skabe konfliktløsning, facilitere dialogtræninger og yde psykosocial støtte

Danmission har været til stede i Myanmar siden 2007. På grund af den vanskelige situation i landet har vores landekontor midlertidigt base i Thailand, hvorfra vi samarbejder med vores lokale partnere i landet.

Vores partnere i Myanmar arbejder under særdeles svære betingelser. Siden en militærjunta overtog magten ved et militærkup i 2021, har den burmesiske befolkning levet i borgerkrigslignende tilstande grundet den intense konflikt mellem regeringsstyrker og etniske grupperinger.

Kombinationen af borgerkrigslignende tilstande, økonomisk krise og mangel på sikkerhed har kastet befolkningen ud i en massiv humanitær krise. Samtidig har krigen og det brutale militærstyre gravet kløfterne dybere mellem etniske og religiøse grupper i landet.

Derfor samarbejder Danmission med både sekulære og trosbaserede organisationer i Myanmar om konflikthåndtering og om at skabe fredelig sameksistens gennem dialog. Vi uddanner blandt andet frivillige i at lave dialogtræninger, mægle og yde psykosocial støtte i landsbysamfund og blandt internt fordrevne flygtninge.

Samtidig yder vi hjælp til børn og deres forældre i Myanmars nordlige delstat Kachin, hvor frygt, sult og væbnede kampe er en del af hverdagen. Vi giver børnene mulighed for at bearbejde deres traumer og udruster forældrene til at være forældre i en tid med krig og konflikt.

Desuden arbejder vi på at styrke den kristne mindretalskirke i Myanmar og støtte kirken i at udvikle en relevant og nærværende teologi i den svære situation, Myanmar står i.

I Danmission balancerer vi indsatser, der kan gavne den burmesiske befolkning her og nu, med langsigtede indsatser, der kan skabe fred og dialog og fastholde håbet om et mere demokratisk Myanmar.

martin rosenkilde pedersen,
programchef & kontaktperson for arbejdet i myanmar

Danmissions arbejde i Myanmar

  • Siden 2007 har Danmission arbejdet i landet, der er plaget af interne religiøse og etniske konflikter, manglende sikkerhed og fattigdom. Af hensyn til situationen i landet har vi i dag base i nabolandet Thailand, hvorfra vi samarbejder med vores lokale partnere i landet.
  • Krigen og det brutale militærstyre har gravet kløfterne dybere mellem etniske og religiøse grupper i Myanmar. Derfor samarbejder vi med både sekulære og trosbaserede organisationer om at skabe konfliktløsning, facilitere dialogtræninger og yde psykosocial støtte.
  • Vi arbejder på at styrke den kristne mindretalskirke, som spiller en central rolle i at yde åndelig, social og praktisk støtte i de hårdt pressede lokalsamfund.

Her arbejder vi

Danmission har arbejdet i Myanmar siden 2007, men har af hensyn til den nuværende situation i landet kontor i Thailand.

Danmission har lande- og regionskontorer i Myanmar (pt. i Thailand), Cambodja, Mellemøsten og Østafrika.

Desuden varetager frivillige landekredse arbejdet i Bangladesh, Pakistan, Madagaskar og Indien.

Projekter i Myanmar