Skovbeskyttelse i Cambodja

Prey Lang-skoven i Cambodja er truet af ulovlig skovhugst. Det går hårdt ud over lokalbefolkningens levegrundlag og biodiversiteten. Vi støtter et lokalt skovnetværk i at beskytte skoven

Vi støtter kampen mod ulovlig skovhugst

Den enorme stedsegrønne skov Prey Lang i det nordvestlige Cambodja har i generationer udgjort en kilde til liv og levebrød for lokale og indfødte befolkningsgrupper.

Men skoven, der er på størrelse med Fyn, bliver fældet i et voldsomt tempo af illegale skovhuggere, som sælger træet til produktion af blandt andet møbler i vestlige lande. Bare i 2019 blev der hver time fældet et areal, der svarer til en olympisk fodboldbane.

Skovhugsten er en firedelt katastrofe: Den skaber globale klimaforandringer, ødelægger biodiversiteten og fjerner livsgrundlaget for lokalbefolkningen, der bliver drevet ud i fattigdom. Og den påvirker indfødte minoritetsgrupper, for hvem skoven har en enorm spirituel og kulturel betydning.

Derfor støtter Danmission lokale frivillige organisationer, som kæmper for at beskytte og bevare Prey Lang og andre skovområder i Cambodja. Blandt andet Prey Lang Community Network (PLCN), som patruljerer i skoven og lægger pres på regeringen gennem monitorering af skovhugsten.

Netværket registrerer den illegale skovhugst ved hjælp af en app, som Danmission har udviklet sammen med Københavns Universitet. Den indsamlede data bliver brugt i kampen for at bevare skoven.

Men skovnetværkets arbejde er langt fra ufarligt: Både politikere og virksomheder har stærke interesser i at udnytte Cambodjas naturressourcer, og netværkets medlemmer og deres familier bliver jævnligt udsat for chikane, trusler og fysisk og digital overvågning.

Danmission er derfor med til at sikre, at skovnetværkets medlemmer får digital træning og uddannelse i konfliktløsning, så de kan færdes sikkert – både i skoven og på internettet.

Danmission er derfor med til at sikre, at skovnetværkets medlemmer får digital træning og uddannelse i konfliktløsning, så de kan færdes sikkert – både i skoven og på internettet.

Fakta om vores partner: Prey Lang Community Network

  • Prey Lang Community Network (PLCN) er en gruppe af frivillige skovbeskyttere, der med fredelige midler forsøger at beskytte Prey Lang-skoven mod ulovlig skovhugst.

  • Danmission samarbejder med PLCN om en række forskellige projekter, heriblandt det EU-finansierede projekt CEEJA – Citizens Engaged in Environmental Justice for All, som inddrager borgere i at beskytte naturens ressourcer.
Vis mere Vis mindre

Hvorfor støtter Danmission dette projekt?

  • Prey Lang er Cambodjas største skov og hjem for over 200.000 mennesker, som i mange generationer har levet af skoven og dens ressourcer.

  • Cambodja er hårdt plaget af ulovlig skovhugst. Faktisk satte landet verdensrekord i skovrydning i 2021, hvor 1,5 procent af landets skove forsvandt. Derfor arbejder Danmission sammen med lokale partnere og frivillige netværk om at bevare og beskytte skoven.
Vis mere Vis mindre