Fokusområde

Dialog og fredsopbygning

Vi arbejder for dialog og fredsopbygning ved at understøtte menneskers vilje og evne til at tale sammen og håndtere konflikter på trods af forskelligheder

I Libanon vokser børn og unge op i et samfund, hvor alt fra elektricitet og banker til det politiske system er brudt sammen. Og i nabolandet Syrien har en hel generation af børn aldrig kendt til andet end krig og undtagelsestilstand.

Det er store kriser, de to lande slås med – og det går hårdt ud over den sociale sammenhængskraft og samfundsbærende værdier som tillid og fællesskab.

Derfor arbejder Danmission sammen med vores lokale partner om at genopbygge værdier blandt børn og unge i de to lande gennem leg og læring. Det er en del af vores arbejde med dialog og fredsopbygning – et arbejde, som har til formål at mindske konflikter og skabe dialog og fredelig sameksistens.

Mange af de lande, vi arbejder i, er nemlig præget af krig, konflikt og polarisering. Det sætter civilsamfundet under voldsomt pres og danner grobund for mistillid og fordomme mellem grupper i samfundet. Derfor arbejder vi på at styrke aktører i civilsamfundet og understøtte menneskers vilje og evne til at tale sammen og håndtere konflikter på trods af forskelligheder.

Vores indsats står på to ben: Vi arbejder både for at etablere netværk og partnerskaber på tværs af etniske, kulturelle og religiøse skel, der kan inspirere til fælles social handling. Og vi arbejder for at sætte trosbaserede aktører i spil i konfliktsituationer, hvor de kan forebygge, mægle og skabe forsoning.

Trosbaserede aktører bliver tit glemt eller overset i forsøget på at skabe fred. Men vi mener, at religiøse ledere og institutioner kan spille en afgørende rolle i at støtte kampen for retfærdighed og social forandring. De er til stede lokalt og kan træde til i lande som for eksempel Libanon og Syrien, hvor statslige institutioner er svage eller sat ud af spil på grund af konflikt og krig.

Vil du vide mere om, hvordan vi arbejder med vores fokusområde “Dialog og fredsopbygning”, kan du læse mere her (bemærk dokumentet er på engelsk).

Trosbaserede aktører
er til stede lokalt og kan spille formelle eller uformelle roller som mæglere i
konfliktsituationer, som rådgivere og som forandringsagenter for social retfærdighed.

Danmissions programstrategi

Om Danmissions arbejde

Danmission er en folkekirkeligt forankret organisation, der gennem 200 år har arbejdet med udviklingsbistand og mission i Afrika, Asien og Mellemøsten. Vores primære indsatsområder er:

  • Kontekstuel teologi for tro og social handling
  • Dialog og fredsopbygning
  • Retfærdig og bæredygtig forvaltning af naturressourcer