Om Danmission

Danmission er en folkekirkeligt forankret organisation, der hjælper og støtter nogle af verdens fattigste og mest udsatte mennesker i deres kamp for en værdig og bæredygtig tilværelse

Danmission hjælper og støtter nogle af verdens fattigste og mest udsatte mennesker i deres kamp for en værdig og bæredygtig tilværelse. Vi arbejder for en verden med bæredygtigt liv og fredelig sameksistens. Vores mission er at skabe håb, liv og tilgivelse i dele af verden, der er præget af fattigdom, marginalisering og konflikt.

Vi er en missions- og udviklingsorganisation, der er forankret i den danske folkekirke. Vores arbejde tager udgangspunkt i den kristne tro, som du møder den i den danske folkekirke. Kristendommen udgør en rød tråd i alt, vi gør. Vi tror på, at vi er skabt til fællesskab i forbundethed med naturen og hinanden ud over grænser og nationalitet, og vi tror på, at verdens uretfærdighed må mødes af kærlighedens gerninger. Det er vores forpligtelse i Danmission altid at arbejde for dette.

Vi er til stede i Afrika, Mellemøsten, Asien og Danmark. Vores arbejde tilrettelægges ud fra lokale behov og føres ud i livet i samarbejde med lokale organisationer og kirker.

Vi arbejder med kontekstuel teologi for tro og social handling. Det gør vi ved at styrke lokale kirker, så de kan forkynde håb og bidrage til positive forandringer i deres lokalsamfund.

Vi arbejder med dialog og fredsopbygning ved at understøtte menneskers vilje og evne til at tale sammen og håndtere konflikter trods forskelligheder.

Vi arbejder for at fremme retfærdig og bæredygtig forvaltning af naturressourcer, så mennesker og lokalsamfund kan komme ud af fattigdom – og for at passe på naturen og miljøet.

Vi mener, at religion er en vigtig faktor, når man arbejder med bæredygtig udvikling. De fleste mennesker på jorden er religiøse, og religion er en vigtig kilde til normer og værdier. Religion kan være en del af problemet – men ofte er den en del af løsningen. Religiøse grupper spiller ofte en væsentlig rolle i de lande, vi er til stede i, og de bliver anerkendt som betydningsfulde aktører. For Danmission er anerkendelsen af religionens rolle vigtig, og som en kristen organisation er vi parate og i stand til at arbejde konstruktivt i samspillet mellem religion og bæredygtig udvikling.

Vi har mere end 200 års erfaring med kirkeligt udviklingsarbejde. Siden Danmission blev stiftet, har vi kontinuerligt afprøvet og udviklet nye indsatser og løsninger, så vi som organisation til enhver tid kan gøre en relevant forskel i den verden, vi er en del af.

Vi er en folkelig og demokratisk forankret organisation. Vores medlemmer er den demokratiske rygrad i Danmission, og repræsentantskabet er den øverste myndighed i organisationen. Det folkelige engagement er en vigtig forudsætning for Danmissions arbejde herhjemme og ude i verden. Danmission består desuden af frivillige, givere og medarbejdere, som alle bidrager til arbejdet for en verden med bæredygtigt liv og fredelig sameksistens.


Sådan er vi organiseret

Danmission er en privat organisation etableret 1. januar 2000 ved en sammenlægning af Det Danske Missionsselskab (DMS) og Dansk Santalmission. Danmission viderefører det arbejde, der blev begyndt af Det Danske Missionsselskab 17. juni 1821 og af Dansk Santalmission 26. september 1867.

Repræsentantskab og bestyrelse
Den øverste myndighed i Danmission er repræsentantskabet, der udgøres af 240 valgte medlemmer. De mødes én gang årligt til ordinært repræsentantskabsmøde. Det er repræsentantskabet, der vælger ni af de 12 medlemmer, der udgør Danmissions bestyrelse. De sidste tre medlemmer udpeges af bestyrelsen selv. Bestyrelsen er det øverst ledende organ og ansætter organisationens generalsekretær, der står for den daglige ledelse af sekretariatet. Bestyrelsen, der mødes fem gange årligt, er ansvarlig for årets aktiviteter og budget og har en tæt dialog med generalsekretæren.

Valgbare til repræsentantskabet er medlemmer af Danmission. Repræsentanterne må ikke være lønnede medarbejdere i Danmission.

Det lokale medlemsdemokrati
Det lokale medlemsdemokrati i Danmission udfoldes i vores ti stiftsbestyrelser, der er organiseret i geografisk overensstemmelse med folkekirkens stiftsinddeling. De består hver især af ni valgte medlemmer, der vælges på og af stiftsårsmødet. Man kan stille op, hvis man er bosat i stiftet og er medlem af Danmission. Man vælges for en treårig periode. Medlemmer af Danmissions stiftsbestyrelser er fødte medlemmer af repræsentantskabet og er dertil ansvarlige for – efter en vedtaget fordelingsnøgle (jf. Vedtægter og bestemmelser for Danmission) – at forestå valg af øvrige medlemmer af repræsentantskabet.

Danmissions sekretariat samt regions- og landekontorer
Danmissions sekretariat har adresse i Hellerup, hvor omkring 35 ansatte har deres daglige gang. Sekretariatet udgøres foruden generalsekretariatet af fire afdelinger: Programafdelingen, Ressourcer og Kapacitet, Økonomi (herunder Danmission Genbrug) samt Kommunikations- og engagement. De respektive afdelingsledere udgør sammen med generalsekretæren sekretariatets daglige ledelse.

Danmission har dertil fire regions- og landekontorer i henholdsvis Østafrika (kontor i Tanzania), Mellemøsten (kontor i Libanon), Myanmar (pt. kontor i Thailand grundet sikkerhedssituationen) og Cambodja. Hvert kontor ledes af en udsendt lande- eller regionschef, der refererer til programchefen.

Vedtægter og bestemmelser
Læs Danmissions vedtægter og bestemmelser (sidst revideret i 2020) her.

Vis mere Vis mindre

Læs mere om vores arbejde ude i verden

Bliv frivillig i Danmission

Har du lyst til at engagere dig som frivillig i Danmission, har vi altid plads til flere på holdet. Netop ved at ved at forene indsatsen fra vores ansatte medarbejdere og vores dedikerede frivillige, kan vi gøre en forskel for mennesker nationalt og internationalt.

Vil du høre mere om at være frivillig i Danmission, kan du kontakte kommunikationschef Christina Kofoed-Nielsen.

Vil du vide mere om at være frivillig i Danmission Genbrug, kan du læse mere her.