Organisation

Danmission er Danmarks ældste og største missionsorganisation og er forankret i Folkekirken. Øverste myndighed er repræsentantskabet.

Hvad er Danmission?

Danmission er en privat organisation etableret 1. januar 2000 ved en sammenlægning af Det Danske Missionsselskab (DMS) og Dansk Santalmission. Danmission viderefører det arbejde, der blev begyndt af DMS 17. juni 1821 og af Dansk Santalmission 26. september 1867. Flere end 8000 mennesker over hele landet er engageret i Danmission – heraf 2500 frivillige alene i Danmission Genbrug.

 

Vedtægter og bestemmelser

Hent Vedtægter og bestemmelser her

 

Hvordan er vi organiseret?

Den øverste myndighed i Danmission er repræsentantskabet. Repræsentantskabet, består af mindst 237 og højst 257 medlemmer. Det er repræsentantskabet, der vælger 9 af de 12 medlemmer i Danmissions bestyrelse. De sidste 3 bestyrelsesmedlemmer vælges af bestyrelsen. Bestyrelsen er øverste ledende organ og ansætter organisationens generalsekretær, der står for den daglige ledelse. Bestyrelsen, der mødes fem gange årligt, godkender årets aktiviteter og budget og har en tæt dialog med ledelsen. Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

Klik for at se Danmissions bestyrelse

Hvem udgør repræsentantskabet?

Repræsentantskabsmøde 2013,

Valgbare til repræsentantskabet er medlemmer af Danmission. Repræsentanterne må ikke være lønnede medarbejdere i Danmission, dog med undtagelse af korttidsansatte ungdomsmedarbejdere som volontører, globale fortællere og studentermedarbejdere.

Danmission er organiseret efter folkekirkens ti stifter. I hvert stift sidder en stiftsbestyrelse med op til ni medlemmer. Stiftsbestyrelserne og andre stiftsrepræsentanter vælges på stifternes årsmøder. I stiftsbestyrelserne sidder der repræsentanter fra genbrug, kirker, landekredse, m. fl.

Danmission har i alt fire landekredse – for hhv. Pakistan, Bangladesh, Indien og Madagaskar. Det er landekredsenes formål at fungere som interessegrupper for Danmissions arbejde. Landekredsene arrangerer foredrag og aktiviteter og samler penge ind til Danmissions arbejde. Typisk består landekredsene af tidligere udsendinge, børn af udsendinge og folk med en særlig interesse for de enkelte lande.

 

Hvordan foregår det daglige arbejde

Danmissions arbejde ledes af sekretariatet, som har adresse i Hellerup. Her har omkring 35 ansatte deres daglige gang. Danmission er organiseret i tre afdelinger: Programafdelingen, Ressourcer og kapacitet, og Kommunikation og engagement – herunder Danmission Genbrug. Hver afdeling har en leder, der sammen med generalsekretæren udgør den daglige ledelse.

 

Strategier for vores arbejde

Programstrategien:

 

Strategi for engagement:

 

 

Hvordan er Danmissions arbejde struktureret?

Administrationsafdelingen tager sig af alt det administrative arbejde, som det kræver at drive en organisation. Danmission Genbrug, hvis overskud går til Danmissions arbejde ude i verden, driver flere end 80 genbrugsbutikker og organiserer de mange frivillige i Genbrug. I Kommunikation og engagement sørger man for at samle penge ind til Danmissions projekter, informere om arbejdet og støtte og organisere de mange frivillige i deres arbejde for Danmission. I Programafdelingen er man ansvarlig for det fattigdomsbekæmpende, dialog- og kirkeudviklende arbejde, som Danmission støtter og er en del af ude i verden. Danmission har ikke kun ansatte i Danmark, men også udsendinge, der er udsendt af Danmission og arbejder med projekter i Asien, Afrika og Mellemøsten. Læs mere om de udsendte her.

 

Danmission Årsberetning

Få et godt overblik over Danmissions arbejde ude og hjemme.

Læs Årsberetningen:

Orientering fra Danmission