Historie

Danmission er Danmarks ældste missionsorganisation med en historie, der går helt tilbage til 1821 – se nogle af de vigtigste begivenheder her.

2018

Alt netværksarbejdet i Danmark samles i en fælles struktur.

2017

Der indgås en partnerskabsaftale med Danida, og EU støtter for første gang arbejdet. Dialogcentret Zanzic på Zanzibar udbyder diplomuddannelse i dialog. Sekretariatets organisation ændres.

2015

Bestyrelsen godkender, efter behandling i repræsentantskabet, et nyformuleret missionssyn: ’Danmissions syn på sig selv og sin opgave’.

2014

150 års jubilæum for arbejdet i Nord- og Sydindien fejres.

2013

Danmission godkendes som rammeorganisation af Udenrigsministeriet og kommer på finansloven. Danmission godkendes som partnerskabsorganisation under Det Arabiske Initiativ. Den tværkirkelige forening Ikon bliver en del af Danmission.

2007

Danmission etablerer arbejde i Myanmar (Burma).

2006

Danmission ændrer sin organisationsstruktur fra at være geografisk baseret til at bygge på flg. programteams: Kirkens Liv og Vækst, Dialog, Fattigdomsbekæmpelse, Administration og Kommunikation. Siden er Kirkens Liv og Vækst blevet sammenlagt med Dialog under titlen Kirke & Dialog.

2005

Danmission påbegynder arbejde med dialog og konfliktløsning i Libanon, og indleder samarbejde med den uafhængige organisation Forum for Development, Culture and Dialogue (FDCD).

2000

Danmission etablerer samarbejde med Coptic Evangelical Organization for Social Services (CEOSS), der er en af Egyptens største NGO’er med stærke bånd til den presbyterianske kirke i Egypten.

2000

1. januar sammenlægges de to ældste danske missionsselskaber Det Danske Missionsselskab (DMS) og Dansk Santalmission (DSM) til Danmission

1999

Det Danske Missionsselskab etablerer i samarbejde med 25 fynske sogne Folkekirkens Tværkulturelle Samarbejde i Odense – et tilbud til flygtninge og indvandrere.

1995

Dansk Santalmission indleder et samarbejde med kirker i Asien om udveksling af missionærer i Asien, det såkaldte syd-syd-program. Det afsluttes i 2014.

1994

Dansk Santalmission begynder arbejde og udsender medarbejdere til Mongoliet. Arbejdet udfases i 2008.

1994

Det Danske Missionsselskab får igen mulighed for at sende danske udsendinge til Kina. Arbejdet i Kina udfases i 2009 for at fokusere indsatsen i andre lande. En venskabsforbindelse fortsættes.

1993

Dansk Santalmission indgår i et alliancesamarbejde med World Concern om udviklingsprojekter i Cambodja. Alliancen bliver senere til International Cooperation of Cambodia (ICC).

1992

Dansk Santalmission bliver en del af alliancesamarbejdet United Mission to Nepal (UMN) og begynder arbejde i Nepal. Indsatsen udfases i 2008, hvor Danmissions sidste udsending forlader landet.

1992

Det Danske Missionsselskab sender sit første missionærpar til HongKong i samarbejde med Den Nordiske Kristne Buddhistmission.

1991

Dansk Santalmission engagerer sig i radiomission på Filippinerne i samarbejde med Far East Broadcasting Company (FEBC).

1989

Det Danske Missionsselskab sender sit første missionærpar til Egypten.

1984

15. august åbner Mødestedet – et socialt tilbud til flygtninge- og indvandrere på Vesterbro i København, som Danmission stadig driver i samarbejde med Vesterbro og Sydhavn Sogn.

1983

I samarbejde med Sct. Joseph søstrene i Danmark, KFUM og KFUK i Danmark, Kirkefondet og Det Danske Missionsselskab etableres et indvandrerkvindecenter på Nørrebro i København.

1982

Dansk Santalmission begynder arbejde i Nepal, som en del af alliancesamarbejdet United Mission to Nepal (UMN). Indsatsen udfases i 2008, hvor Danmissions sidste udsending forlader landet.

1978

Det Danske Missionsselskab begynder at arbejde i Madagaskar, da man indleder et samarbejde med Det Norske Missionsselskab, der har arbejdet i Madagaskar siden 1866.

1975

Østerlandsmissionen fra 1898, der havde arbejdet i Syrien og Dansk Pathanmission tidligere og Teltmissionen fra 1896 med arbejde i Pakistan lægges sammen med Det Danske Missionsselskab.

1965

Politisk uro og kirkenedbrændinger i Aden tvinger udsendingene til at forlade området. I stedet flyttes de til Oman, Bahrain, Kuwait og senere til Iran, Syrien og Libanon.

1957

Det Danske Missionsselskab sender missionærer til Japans Evangelisk Lutherske Kirke. Arbejdet udfases i 1998 af økonomiske årsager.

1952

Den Kinesiske Revolution tvinger Det Danske Missionsselskab til at flytte missionærer fra Kina til Taiwan.

1950

Northern Evangelical Lutheran Church (NELC) grundlægges med afsæt i de menigheder, som er blevet til blandt santaler og boroer som følge af Dansk Santalmissions arbejde i det nordøstlige Indien.

1947

Det Danske Missionsselskab etablerer arbejde i Tanzania i det nordvestlige hjørne af Tanzania.

1946

Dansk Kirke Mission i Arabien grundlagt i 1898 med arbejde i Aden i Yemen sammenlægges med Det Danske Missionsselskab.

1931

Den danske del af Breklum-missionen fra 1876 sammenlægges med Det Danske Missionsselskab, der fortsætter arbejdet i Øst Jeypore i staten Orissa i Indien. Et arbejde, der i dag er udfaset.

1922

Dansk Santalmission begynder arbejde blandt bengalerne i Indien. Efter Indiens deling befandt en del af bengalkirken sig i den del, der nu er Bangladesh. Bangladesh Lutheran Church (BLC) bliver selvstændig i 1979.

1921

Det Danske Missionsselskab fejrer 100 års jubilæum. Selskabet har 100 missionærer, 400 indiske og kinesiske missionsarbejdere, 99 skoler, 3 hospitaler – samt 1682 støttekredse i Danmark.

1908

14. oktober indvies Det Danske Missionsselskabs nybyggede ejendomme på Strandagervej og Norgesmindevej i Hellerup.

1905

Østerlandsmissionen, der i 1974 bliver en del af Det Danske Missionsselskab, etablerer arbejde i Syrien.

1903

Teltmissionen, der senere blev Dansk Pathanmission, der i 1974 bliver en del af Det Danske Missionsselskab, indleder arbejde i Peshawar i den nordvestlige del af Pakistan.

1892

Det Danske Missionsselskab udsender sine første missionærer til Kina. Det primære arbejdsområde er Manchuriet (i dag Dongbei).

1889

Det Danske Missionsselskab ændrer sin organisationsform radikalt fra enkeltmedlemmer og støtteforeninger til den kredsstruktur, som har holdt sig helt frem til nutiden.

1887

Santalkirken udsender to af deres egne medlemmer som missionærer til det indiske stammefolk boroerne.

1867

Danskeren H.P.Børresen (1825-1901) og nordmanden Lars Olsen Skrefsrud (1840-1910) grundlægger missionsarbejde i det nordøstlige Indien. En dansk støttegruppe oprettes: Dansk Santalmission (arbejdet foregik blandt santal-folket).

1865

Det Danske Missionsselskab udsender de to første danske missionærer til Indien.

1863

Det Danske Missionsselskab etablerer missionsarbejde i Tamil Nadu i Sydindien.

1862

Det Danske Missionsselskab etablerer en missionsskole på Frederiksberg, hvis første forstander var præsten Th. Skat Rørdam. Skolen fortsætter med visse afbrydelser indtil ca. 1910 med forskellige forstandere.

1842

Præsten Daniel Hass og skolemanden Kr. Kold rejser til de gamle kristne områder i Lilleasien som missionærer, støttet af Det Danske Missionsselskab.

1834

Det Danske Missionsselskab ansøger kongen om tilladelse til at oprette et missionsarbejde i Frederiksnagore (Serampore) nær Calcutta i den danske koloni, men får afvisning. Den danske konge foretrækker de britiske baptister til at løse denne opgave.

1828

Biskop Fr. Münter ordinerer de første fire missionærer for Det Danske Missionsselskab, tyskerne C.F.Salbach, J.Ph.Hencke, G. Holzwarth og J.G.Schmid, der alle sendes til den danske koloni på Guinea-kysten (Ghana).

1821

Bone Falch Rønne (1764-1833), der er præst i Taarbæk nord for København, stifter 17. juni Det Danske Missionsselskab (DMS). Frem til 1863 har DMS intet selvstændigt missionsarbejde, men støtter missionsarbejde i Grønland og andre steder.