Veloverståede årsmøder

Veloverståede årsmøder

Gode møder med pæne deltagerantal. Sådan lyder konklusionen fra seniorkonsulent i Danmission Tom Bangslund Hansen ovenpå forårets årsmøder rundt i stifterne

Tekst: Sidsel Drengsgaard

Stiftsbestyrelserne er Danmissions solide fundament. Sådan lyder det fra seniorkonsulent i Danmission Tom Bangslund Hansen.

Derfor er årsmøderne i stifterne også et højdepunkt i Danmissions lokale arbejde.

Hvad er en stiftsbestyrelse?

”Det er her, stiftsbestyrelserne samler alle de frivillige, der er engagerede i Danmissions lokale arbejde. Det er her, man kan få et overblik over, hvad der sker og skal ske lokalt. Det er også her, man kan få indflydelse og her, stiftets repræsentanter til det årlige repræsentantskabsmøde vælges,” siger Tom Bangslund Hansen.

Masser af energi
Han har hen over foråret deltaget i en række af årsmøderne og glæder sig over, at de generelt har været godt besøgt.

”Det har været gode møder, og som konsulent er det dejligt at opleve, at der stadig er masser af energi til at fremme Danmissions arbejde rundt omkring i landet,” siger han.

På årsmøderne afvikles en traditionel generalforsamling, hvor formanden aflægger beretning, arbejdet i stiftet drøftes, regnskab godkendes, der vælges eller genvælges medlemmer til stiftsbestyrelsen samt repræsentanter til Danmissions repræsentantskabsmøde.

Herudover deltager en eller flere ansatte i Danmission ofte i årsmøderne, hvor de fortæller nyt om eksempelvis programarbejdet, engagements- og kommunikationsindsatsen og arbejdet med hele genbrugsområdet.

Generationsskiftet er en opgave
Skal seniorkonsulent Tom Bangslund Hansen pege på en udfordring, som stiftsbestyrelserne samlet set står overfor i fremtiden, er det ifølge ham at sikre et generationsskifte.

”Det er af afgørende betydning for Danmission, at vi også fremadrettet har stærke og arbejdsduelige stiftsbestyrelser i hele landet. Derfor er det vigtigt, at vi sammen sætter fokus på at sikre et generationsskifte i årene, der kommer. For stiftsbestyrelserne og det lokale arbejde er Danmissions fundament.”