”Folkekirken i Danmark kan lære meget af kirken i Tanzania” – sådan lyder det fra en af de 10 præster på studietur i Tanzania arrangeret af Danmission og Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FUV) over morgenmaden en søndag morgen på rejsen.

Reaktionen kommer efter en oplevelse, som en del af gruppen har haft på en tidlig gåtur denne morgen. Turen har ført dem forbi en kirke i Arusha i det nordlige Tanzania. Her blev de inviteret indenfor af en tanzaniansk præst, som stod på gaden for at tiltrække folk til gudstjeneste.

Selvom invitationer fra gaden ligger langt fra virkeligheden i den danske folkekirke, kan vi lade os inspirere af den tanzanianske kirkes åbne tilgang, mener præst i Ølsemagle sogn og migrantpræst i Roskilde Stift, David Varming Winsløw, som deltager på studieturen.

”Vi skal være mindre blufærdige og turde stille os tydeligere frem i en offentlig sammenhæng og fortælle, hvad vi har at bidrage med som trossamfund. Vi har noget værdifuldt at byde ind med i samfundet i forhold til at skabe meningsfuldhed og nærvær,” siger han.

Gensyn og nye møder
Vidensdeling, inspiration og det personlige møde mellem den danske folkekirke og kirken i Tanzania er omdrejningspunktet for de 10 præsters studietur i Tanzania. På to uger bliver de introduceret for Danmissions projekter inden for tre arbejdsområder: Samfundsrelevant teologi, dialog og fredsopbygning og bæredygtig brug af naturens ressourcer.

Det er vidt forskellig viden om Tanzania, præsterne har med sig i bagagen. Nogle har været i Tanzania ad flere omgange og kender til kulturen, mens det for andre er første møde med det østafrikanske land. Det er blandt andet tilfældet for Pia Chalmer Rasmussen, som er præst i Holme Kirke ved Aarhus.

“Det er meningsfuldt at komme ud og se de forskellige projekter og se, hvad missionsarbejdet går ud på i dag og møde både mennesker, religionsdialogen og naturen,” siger hun.

Mens Tanzania er nyt land at betræde for præsten fra Holme, er turen til Tanzania – og særligt det flerdages besøg på Tumaini University Makumira (TUMA) – et kært gensyn for David Varming Winsløw, som studerede på universitetet nær Arusha tilbage i år 2000.

“Det har betydet rigtig meget at have haft den erfaring af at møde tanzanianerne. Så det glæder mig at gense og vende tilbage,” siger han.


Stewardship og ”falske profeter”
På universitetet TUMA bliver præsterne blandt andet præsenteret for projektet ‘Theology of Wellbeing’ (velfærdsteologi, red.), som er under udvikling. I projektet arbejder religiøse ledere med samfundsrelevant teologi, som kan hjælpe deres menigheder til at tage større ansvar for lokalsamfundets udvikling, fortæller Faustin Mahali, der er professor ved TUMA.

”Vi arbejder på med projektet at udbrede forståelsen af, at udfordringer i samfundet er noget, mennesker selv kan have indflydelse på. Problemer bliver ikke løst ved bare at sætte sig ned og vente eller betale nogen for at ordne det,” siger Faustin Mahali.

Projektet skal på sigt være med til at afhjælpe endnu en problematik, nemlig såkaldt ’vildledende teologi’, som vinder frem i Tanzania, og som Danmission gennem længere tid har arbejdet på at tackle. Målet med projektet er således også at finde veje til at modgå de selvudnævnte præster, som agerer ’falske profeter’ og uddeler velsignelser i bytte for klækkelige summer.

”Vi prøver at gå i dialog med folk, der går til disse mennesker, om, hvorfor de vælger den vej,” forklarer Mimii Brown, som er leder af Nyakato Bible College og ph.d.-studerende på TUMA.

Forskellige udfordringer for kirken
At problemet med vildledende teologi er omfattende, kommer tydeligt til udtryk, da de danske præster og præster uddannet fra TUMA i grupper sætter gang i diskussionerne om udfordringer i den tanzanianske og den danske kirke.

Mens de danske præster bringer udfordringer af forskellig karakter på banen, blandt andet manglende deltagelse i gudstjenester, er det den samme problematik, de tanzanianske præster fokuserer på i gruppediskussionerne; den vildledende teologi.

”En selvudnævnt præst ville kunne tage en flaske helt normalt drikkevand som denne og forsøge at sælge den dyrt til én, der kommer efter hjælp, ved at sige, ’hvis du drikker dette vand, bliver du frelst’,” fortæller en tanzaniansk præst i Pia Chalmer Rasmussens gruppe, mens hun gestikulerer med en vandflaske i hånden.

Omfanget af problemet med vildledende teologi gør indtryk på Pia Chalmer Rasmussen.

”Jeg synes, det er uhyggeligt, at det fylder så meget. Det er trist, at nogle misbruger kristendommen for egen vindings skyld og på den måde misbruger folks tillid og håb,” siger hun.

Studietur med Danmission

Rejs ud til vores programlande, og bliv klogere på verden, på Danmissions arbejde – og ikke mindst dig selv.

Danmission har stor erfaring med at arrangere studieture for grupper. Vi kan arrangere ture for blandt andet sogne, præster, virksomheder og højskoler.

I er velkomne til at kontakte kommunikationschef Christina Kofoed-Nielsen og høre om mulighederne for at arrangere en studietur i samarbejde med Danmission.

Vis mere Vis mindreFokus på fællesskab i gudstjenesten
Pia Chalmer Rasmussen peger dog også på den læring, der er ved at tale om problemer for kirken i en helt anden kultur og kontekst end den danske.

”Jeg snakkede med én, der kun havde været præst i et år. Det er spændende at høre om hendes erfaringer med at få folk i kirke ved at gå fra dør til dør. Det er også spændende at fortælle hende om min virkelighed i Danmark, hvor der er nogle, der slet ikke tror på noget. Alle her har én eller anden form for tro. Det sætter tanker i gang,” siger hun.

Og både David Varming Winsløw og Pia Chalmer Rasmussen er enige om, at den danske folkekirke kan lære af kirken i Tanzania, når det kommer til afviklingen af gudstjenesten, som, de danske præster selv i flere af gruppediskussionerne peger på, er kedelig.

Præsterne oplevede selv at deltage i en tanzaniansk gudstjeneste, som, på trods af at den foregik på swahili, vakte begejstring, blandt andet på grund af inddragelsen af to kor og bevægelse.

“Den indflydelse, den tanzanianske kultur har haft på gudstjenesten, er inspirerende. Der er mere liv i gudstjenesten og en højere grad af fællesskab,” siger David Varming Winsløw.

Pia Chalmer Rasmussen fremhæver særligt gudstjenestens afslutning:

“Det, at man går ud af kirken i samlet flok og synger sidste salme udenfor, giver en helt anden følelse i forhold til i Danmark, hvor menigheden bliver siddende,” siger hun.

Rygsækken fyldt
Udover besøg på TUMA bød studieturen også på oplysning om Danmissions arbejde med bæredygtighed i forbindelse med en vandretur samt dialogmøde med både muslimske og kristne religiøse ledere på Zanzibar. David Varming Winsløw og Pia Chalmer Rasmussen er enige om, at det har været en udbytterig tur.

”Jeg skal herned igen og kunne godt tænke mig at bidrage til, at mange flere kommer ned og får denne erfaring. Vi har så meget at lære af kirken og kulturen her,” siger David Varming Winsløw.

Pia Chalmer Rasmussen tager også helt konkrete ting med sig hjem i rygsækken i form af farverige tørklæder og en kufi (en muslimsk bønnehat til mænd, red.) for blandt andet at kunne fortælle om Danmissions dialogarbejde.

“Holme, hvor jeg er fra, er en privilegeret del af Danmark. Så det er godt at kunne komme hjem og fortælle om Danmission og det gode arbejde, de gør, og vise billeder og illustrere derhjemme både for konfirmander og pensionister,” siger Pia Chalmer Rasmussen.

Vi skal være mindre blufærdige og turde stille os tydeligere frem i en offentlig sammenhæng og fortælle, hvad vi har at bidrage med som trossamfund. Vi har noget værdifuldt at byde ind med i samfundet i forhold til at skabe meningsfuldhed og nærvær

David Varming Winsløw, præst i Ølsemagle sogn og migrantpræst i Roskilde Stift

Danmission i Østafrika


Danmission har været til stede i Tanzania siden 1948 og har i dag kontor på Zanzibar, hvorfra vi samarbejder med civilsamfundsorganisationer og kirkelige partnere. Siden 2005 har vi desuden samarbejdet med partnere i Kenya om mindre projekter.

Danmissions projekter i Tanzania og Kenya fokuserer på at støtte udviklingen af samfundsrelevant teologi, at arbejde for dialog og fred samt at fremme bæredygtig og retfærdig brug af naturens ressourcer.

Læs mere om vores arbejde i Østafrika her