Jeg har glædet mig til at berette om livet som udsendt. Hverdagen i Cambodja er nemlig fuld af spændende møder med mennesker i vores arbejde og af meningsfyldte projektaktiviteter. Lidt utraditionelt vil jeg dog bruge brevet her på at give jer en indsigt i det uendelige og til tider utaknemmelige arbejde med administration; at administrere vores partnere, vores medarbejdere, vores landekontor og så videre – kort og godt: rammen om vores arbejde.
  
Første gang jeg stiftede bekendtskab med bureaukrati og omstændige administrative procedurer var i 2005, hvor jeg ankom til Egypten med min familie, udsendt for Danmission til at arbejde i den koptisk-ortodokse kirkes udviklingsafdeling. Vi havde vores kufferter med i flyet, mens vores gods ville ankomme senere. ”Jeg smutter lige ud og henter vores ting,” husker jeg, at jeg sagde til vores børn på fire og ni år. Men det kom til at tage meget lang tid at få vores ret begrænsede gods gennem tolden og frigivet. 

Det blev nogle spændende år i Egypten, hvor jeg var med til at indføre nye administrative procedurer hos vores egyptiske partner, blandt andet til at styre et mikrolånsprogram, som skulle hjælpe kvinder i fattige familier.  

Mødet med et fremmed bureaukrati
I Bangladesh, hvor jeg boede i et par år fra 2014 sammen med min familie, fik jeg endnu engang indsigt i andre facetter af administrative procedurer. I begyndelsen var jeg imponeret over det gode arbejde, som vores partner i den nordlige del af landet udførte. Efterhånden som jeg kom tættere på de administrative og finansielle forhold, gik det dog op for mig, at noget ikke stemte. Efter en ekstraordinær revision, blev der identificeret omfattende korruption. Vi forsøgte at redde organisationen, men det var ikke muligt. Dette førte desværre til, at jeg havde “savet grenen over, som jeg sad på,” og vi havde ikke længere visum til at opholde os i Bangladesh og flyttede til Cambodja.  


Også i arbejdet som landechef for Danmissions kontor i Cambodja har jeg haft rig mulighed for at stifte bekendtskab med komplekse administrationsprocedurer. Som et eksempel ud af mange skal vi hvert tredje år forny vores registrering som organisation. Registreringen udgør vores eksistensgrundlag her i landet og sikrer, at vi kan have 11 lokale medarbejdere og en dansk udsendt ansat. Registreringen indebærer et omfattende arbejde med at samle flere hundrede dokumenter, og til trods for at vi overholdt alle deadlines i den seneste fornyelsesproces, tog godkendelsen mere end et år. Takket være dygtige lokale kolleger, som kender systemet og har mangeårig erfaring med administrative arbejdsgange, kommer vi i mål med opgaverne.    

Brug for snilde og diplomati 
Heldigvis er arbejdet som landechef også meget andet end administration, ringbind og bureaukrati. Det er også tæt samarbejde og kommunikation med medarbejdere og samarbejdspartnere. Selvom jeg har boet her i landet i mere end syv år, oplever jeg stadig at blive overrasket over kulturforskelle og hvilke hensyn, der skal tages som leder i en cambodjansk kontekst. Et konkret eksempel er den direkte kommunikationsform, vi er vant til fra en dansk kultur. Den kommer man hurtigt galt afsted med i Asien, og man kan eksempelvis ikke give åbenlys kritisk feedback, men må bruge snilde og diplomati. Så for at holde motivationen høj og stemningen god, skal jeg ikke bare følge min intuition, men må tænke mig om en ekstra gang og handle anderledes, end jeg måske ville gøre som leder i en dansk kontekst.   

Livet som udsendt har for mit vedkommende også budt på større forandringer på hjemmefronten. Jeg blev skilt fra min danske hustru i 2017, som flyttede til et andet land i Asien. I nogle år koncentrerede jeg mig om at bakke op om min ældste søn i Danmark og min yngste søn her i Cambodja. Det var en stor glæde, da han fik sin internationale studentereksamen fra den internationale skole i Phnom Penh. Senere har jeg stiftet ny familie. Min cambodjanske hustru har to dejlige børn fra tidligere, og vi tog hjem på besøg i Danmark for at blive gift i 2022. Året efter fik vi en lille søn, og turen gik igen til Danmark for at få ham døbt i Klosterkirken i Nykøbing Falster.   

Serie: Brev fra en udsendt

I denne serie giver vi ordet til vores udsendte medarbejdere i Østafrika, Mellemøsten, Cambodja og Myanmar, som fortæller om deres arbejde og liv som udsendte for Danmission. 

Her møder du Danmissions landechef i Cambodja, Peter Herum. Han har siden juli 2014 været udsendt for Danmission til Asien og har siden 2020 været landechef for Danmissions landekontor i hovedstaden Phnom Penh.Vis mere Vis mindre

Om Peter Herum

  • Peter Herum er landechef for Danmissions landekontor i Cambodja med 12 medarbejdere.  
  • Uddannelse: Cand.polit. fra Københavns Universitet, Executive Master i Business Administration fra SIMI og Copenhagen Business School.   
  • Første gang udsendt for Danmission i perioden 2005-2007 til den koptisk-ortodokse kirke i Egypten for at hjælpe med kapacitetsopbygning i kirkens udviklingsorganisation, DSSA.  
  • Siden juli 2014 udsendt for Danmission til Asien. Først som regionsleder med bopæl i Dhaka og med særligt fokus på Bangladesh (2014-2016), dernæst med bopæl i Phnom Penh og med særligt fokus på Myanmar samt ansvar for netværkslande i Asien, inklusive Indien, Bangladesh og Pakistan (2016-2020), og siden 2020 som landechef for Cambodja med dagligt ansvar for kontoret i Phnom Penh samt for arbejdet i Indien.