I Tanzania lever masaierne – et hyrdefolk, der ikke dyrker jorden, men bruger deres jord til at lade kvæget græsse. Det har de gjort gennem generationer.  

Den jord, som de lever i pagt med, er blevet en eftertragtet vare. For den tanzanianske regering ønsker at bruge jorden til både industrielle formål og til at udvide naturparkerne, så der er plads til mere turisme og jagt på trofædyr. 

Derfor prøver man på forskellige måder at flytte de oprindelige folk fra deres landsbyer og livsvigtige jord. Det giver konflikter og går ud over den svageste part – masaierne. 

Kirkens vigtige rolle 
“Kirken kan være med til at etablere en platform, hvor parterne kan tale sammen, inden konflikterne eskalerer. Man lytter til kirken i Tanzania og de kirkelige ledere har stor autoritet både lokalt og nationalt. Deres rolle som fredsmæglere bliver oftest respekteret af de stridende parter,” siger Tais Krøger Ziethen, der er regionschef for Danmissions kontor i Østafrika. 

Ved at uddanne lokale præster i at være mæglere i konflikter mellem hyrdefolk og dem, der vil fordrive dem, er fredelige løsninger mulige.  

Projektet “Forsoning, fred og rettigheder” er et samarbejde mellem The Pastoralists Indigenous NGO’s Forum (PINGO’s Forum), Den Evangelisk-Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT) og Danmission.  

Fordi ELCT er en respekteret stemme i samfundsdebatten, er deres medvirken med til at blåstemple projektet. Når kirken er med til at uddanne lokale fredsmæglere, får de mere autoritet. Fredsmæglerne, der for eksempel er lokale præster og evangelister, uddannes i konflikthåndtering, viden om rettigheder og fortalervirksomhed.  

Fakta om masaier

Masaier er en afrikansk folkestamme, der lever i Kenya og det nordlige Tanzania. På grund af deres særegne skikke og dragter er den en af de mest kendte etniske grupper. I Tanzania bor der omkring 1 million oprindelige folk, heriblandt masaierne. Masaierne har i generationer levet af at drive kvæg i store landområder i Tanzania.


Fakta om projektet

Danmission arbejder for at løse konflikter om jord og naturressourcer for masaier og andre oprindelige befolkningsgrupper i 34 landsbyer i Kagera og Simiyu-regionen.

Målet er at skabe fredelige og retfærdige lokalsamfund, hvor marginaliserede gruppers rettigheder bliver overholdt, og naturens ressourcer bliver beskyttet.

Vi samarbejder med Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT) og civilsamfundsorganisationen PINGO’s Forum om projektet, der inddrager blandt andre samfundsledere og religiøse ledere i landsbyerne i at skubbe forandringer i gang.

Kirken og PINGO’s Forum vil uddanne lokale fredsmæglere, der kan skabe dialog mellem masaier og de mennesker, der uretmæssigt forsøger at stjæle deres jord. Samtidig arbejder de for at give retshjælp til masaier, der er i risiko for at miste deres hjem og levebrød.