Er du nysgerrig på de udfordringer, som tros- og religionsfriheden står over for i Cambodja og Myanmar? Så har du her en enestående mulighed for at møde de mennesker, der hver dag – sammen med Danmission – arbejder for friheden til at tro.

Danmission har de seneste to år samarbejdet med lokale partnere i Cambodja og Myanmar samt Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) om et projekt, der stiller skarpt på religions- og trosfrihedens svære vilkår i Cambodja og Myanmar. I forbindelse med projektets afslutning inviterer vi seks personer fra de to lande på besøg i Danmark.

De har på hver deres måde været involveret i projektet og vil til fire åbne arrangementer rundt i Danmark fortælle om arbejdet, troens betydning og religionens svære kår i både Cambodja og Myanmar. Gennem personlige beretninger og fortællinger inviterer de indenfor i den komplekse virkelighed, trosaktører i landene navigerer i, og giver et unikt indblik i, hvordan presset på tros- og religionsfrihed påvirker deres hverdag og samfund.

Mød blandt andre Rattanak Ly fra vores lokale partner Women Peace Makers i Cambodja og Minh Ny, som tilhører den oprindelige befolkningsgruppe Kuy i Cambodja, samt en repræsentant fra én af vores partnerorganisationer i Myanmar, som vi af sikkerhedshensyn ikke nævner med navn.

At møde gruppen i Danmark i maj er en unik mulighed for at få helt konkret indsigt i en ofte overset problematik, siger Lærke Lysemose Christensen, der er Kommunikations- og Engagementsmedarbejder for Danmission i Cambodja og har arrangeret turen.

”At tale åbent om tros- og religionsfrihed i Cambodja er relativt nyt, og på den måde har projektet været øjenåbnende for særligt religiøse ledere og oprindelige befolkningsgrupper i landet. De oplever konkrete begrænsninger i at kunne praktisere deres tro, men har ikke kendt til deres rettigheder til frit at dyrke deres tro,” fortæller hun.

Fakta om projektet

Danmission har de seneste to år samarbejdet med lokale partnere i Cambodja samt Center for Kirkeligt Udviklingssamarbejde (CKU) om et projekt, der stiller skarpt på religions- og trosfrihedens svære kår i Cambodja.

I fællesskab med tre af vores lokale partnere, Women Peace Makers, Continuing Learning Organization og Peace Bridges Organization, har vi undersøgt, hvordan tro sættes under pres, og hvordan trosaktører kan skabe forandring og opmærksomhed om problemet.Fakta om arrangementerne


Hvad: I maj 2024 gæster seks personer fra Cambodja og Myanmar Danmark i forbindelse med afslutningen af et projekt, der kredser om tros- og religionsfrihed i Cambodja.

Hvem: Tre af gæsterne repræsenterer vores lokale partnerorganisationer Peace Bridges Organization, Women Peace Makers og Continuing Learning Organization, som hver især har bidraget til projektet. Derudover tæller gruppen en repræsentant fra vores partnerorganisation i Myanmar, en repræsentant for den oprindelige befolkningsgruppe Kuy-folket i Cambodja og en lokalt ansat Danmission-medarbejder, som har stået for at koordinere projektet.

Hvor:

  • 22. maj kl. 19.30 i Brorsons Kirke på Rantzausgade 49, 2200 Kbh.
  • 23. maj kl. 17.00 i Fredens Hus på Gudrunsvej 82, 8220 Brabrand. Arrangementet starter med fællesspisning. Det er gratis, men tilmelding nødvendig her: margrethe@fredenshus.org.
  • 25. maj kl. 10.00 i Gistrup Kirke på Gistrup Kirkevej 1, 9260 Gistrup. Arrangementet starter med en kort andagt i kirken, hvorefter gruppen fra Myanmar og Cambodja fortæller i menighedslokalerne ved siden af kirken. Vi slutter med frokost kl. 12.00.
  • 26. maj kl. 10.00 i Vodskov Kirke på Tidselbakken 2A, 9310 Vodskov. Gruppen fra Cambodja og Myanmar medvirker ved gudstjenesten og fortæller mere ved kirkefrokosten efterfølgende.