Danmission 200 år: Tro kræver handling

Danmission 200 år: Tro kræver handling

- Vi bygger videre på ambitionen om, at den globale kirke skal være endnu mere aktiv og nærværende for mennesker i nogle af verdens fattige lande. Det skriver Danmissions bestyrelsesformand og generalsekretær i dette indlæg.

Vi må ikke være os selv nok: Troen og næstekærligheden kræver handling. For uden at sætte handling bag vores tro, uden at tilbyde danskerne og den danske folkekirke at gøre en forskel gennem handling, så er Danmission intet.

Den indsigt havde sognepræsten Bone Falch Rønne fra Lyngby allerede for 200 år siden, da han stiftede Det Danske Missionsselskab og formåede at lægge grunden til mission som folkelig bevægelse.

Danske missionærer rejste ud i verden til f.eks. Indien, Pakistan og Kina. Skoler, hospitaler og kirker blev opbygget i tæt samarbejde med lokale ildsjæle. Og der blev i breve rapporteret hjem om, hvordan det gik med missionen.

Den globale kirke skal være aktiv

Den 17. juni kunne vi takket være Bone Falch Rønne fejre, at Danmission fylder 200 år – og en af vores vigtigste opgaver som moderne missionsorganisation er fortsat at medvirke til, at vi som land, som fællesskab og som kirke ikke lukker os om os selv. Vi bygger videre på ambitionen om, at den globale kirke skal være endnu mere aktiv og nærværende for mennesker i nogle af verdens fattige lande.

Derfor arbejder Danmission mange steder i verden, hvor mennesker har brug for hjælp – og du kan være med til at støtte netop dét arbejde.

Danmission er f.eks. i det krigshærgede Syrien, hvor børn og voksne lider store tab og lever i ekstrem fattigdom. Mange ældre har været for svagelige til at flygte med deres familier og er nu alene tilbage i ruinerne.

Her støtter Danmission kirken i Den Kristne Dal, der har ansat 8 hjemmehjælpere, der hjælper de efterladte med f.eks. madkurve og gas, så de ikke dør af sult eller kulde.

Også blandt børnene har krigen sat sine tydelige spor: Mange syriske børn kan ikke huske andet end krig.

Derfor er Danmission med til at drive 5 børnecentre, hvor børnene kan få traumehjælp, mad, omsorg og
skolegang.

På Zanzibar har Danmission også fokus på at støtte uddannelse: Her får fattige piger mulighed for at gå i skole og lære at sy. I Cambodja kæmper Danmissions samarbejdspartnere for at bremse, at endnu mere af den enorme Prey Lang regnskov bliver fældet. I Myanmar arbejder Danmission sammen med kirkerne og forsøger at fremme dialog og fred – trods militærets ufattelig hårdhændede styring af landet.

Danmission har brug for din støtte

Danmission handler med kristendommens værdier og budskab som omdrejningspunkt, men vi eksisterer kun i kraft af den støtte og opbakning, som omverdenen giver.

Du kan være med til at sikre, at Danmission også fremover kan arbejde for at skabe fred og dialog, for at styrke kirkerne i de enkelte lande og for at sikre, at vi passer godt på skaberværket.

Tak, om du vil give et bidrag, så vi kan fortsætte det arbejde, der begyndte for 200 år siden.

Med venlig hilsen

Morten Skrubbeltrang og Kristian Sloth
Bestyrelsesformand og generalsekretær

 

Bone Falch Rønne (1764-1833), der var teolog, oprettede Det Danske Missionsselskab i 1821. Han rettede blikket ud over Danmarks grænser og formåede at forbinde danskerne med den globale verden.

Det Danske Missionsselskabs første protokol fra september 1821.