Livlig debat om ny retning for Danmission

Foto: Tom Sand

Livlig debat om ny retning for Danmission

Profilen på Danmissions arbejde ude i verden, vigtigheden af det folkelige engagement, samt den lokale forankring både i Danmark og ude i verden skabte stor debatlyst på årets repræsentantskabsmøde.

Danmission skal øge nærheden til både samarbejdspartnere i udlandet og til det folkelige bagland i Danmark. Det var et af hovedbudskaberne fra Danmissions bestyrelsesformand, Morten Skrubbeltrang, da han aflagde beretning på det årlige repræsentantskabsmøde i Danmission i Nyborg i den forgangne weekend.

Repræsentantskabsmødet blev afholdt i kølvandet på et år, der blev helt anderledes end forventet, hvor særligt corona-krisen har betydet store forandringer. Den midlertidige lukning af Danmissions 72 genbrugsbutikker betød et tab på 5 mio. kroner om måneden og nødvendiggjorde en spareplan før sommerferien på ca. 14 mio. kr. over to år.

Positive og negative konsekvenser af corona

Morten Skrubbeltrang indrammede denne periode i indledningen til sin beretning ved at citere Paulus i Romerbrevet: ”Vær glade i håbet, udholdende i trængslen og vedholdende i bønnen”. Han fremhævede, at krisen trods dens svære konsekvenser også har vist vej til nye muligheder; at opbakningen til både Danmission og sagen fortsat er meget stærk.

Flere end 200 personer meldte sig som corona-frivillige, der er modtaget mere end 700.000 kr ekstra i gaver fra individuelle givere, og en ekstraordinær indsats af mange frivillige i genbrugsbutikkerne har fået dem godt i gang igen.Men formandsberetningen fremhævede også, at corona-krisen har haft store konsekvenser for Danmissions arbejde ude i verden. Perioden har vist, at de helt store tabere i globale kriser altid er de fattigste og mest udsatte. Aflyste og udsatte projekter i kirker, lokalsamfund og partnerorganisationer har været bagsiden af medaljen, enten pga. lokale corona-restriktioner eller fordi Danmission pga de økonomiske tab måtte stoppe overførsler af penge til visse projekter.

Fremtid med mere nærhed og stærkere engagement

Formanden fokuserede i sin beretning på, hvordan bestyrelsen har insisteret på at kigge fremad for at fremtidssikre Danmission i efterdønningerne af en krise. Der er vedtaget en ny programstrategi og en ny engagementsstrategi, der udstikker den nye retning.

Beretningen pointerer, at programstrategien skaber et nyt fælles sprog, der forener teologisk udvikling, fredsskabende dialog og forvalterskab til en fælles indsats. Strategien vil øge nærheden til mennesker og partnere ude i verden ved at styrke den lokale tilstedeværelse i landene. Der skal skabes stærke landekontorer som fundament for at udvikle og gennemføre nye landeprogrammer.

Morten Skrubbeltrang betonede også ønsket om øget nærhed som centralt i den nye engagementsstrategi. Vi har brug for at være flere, sagde han, og det kræver nye muligheder for at være med. Nye sagsdrevne handlingsfællesskaber skal gøre det enkelt at engagere sig i Danmission på mange niveauer. Men det vil også kræve, at flere ting kan løftes frivilligt uden indblanding fra sekretariat og bestyrelse.

Ny pulje til det frivillige engagement

Debatten om beretningen kom vidt omkring. Et af de gennemgående temaer var samspillet mellem frivilligt engagement og arbejdet ude i verden, og hvordan det styrker det folkelige engagement, fx i forbindelse med arbejdet i landekredse. I den forbindelse introducerede bestyrelsen et forslag om at indføre en slags ”Initiativpulje”, der skal kunne søges til nye frivilligt baserede initiativer, som kan styrke det folkelige engagement i Danmission overfor nye grupper.

Repræsentantskabsmødet indeholdt også alle de traditionelle punkter, herunder godkendelse af Årsregnskab 2019 og Budget for 2021 samt godkendelse af Handlingsplan for 2021 efter en god debat.

Nye bestyrelsesmedlemmer

Valget til bestyrelsen resulterede i nyvalg til Gunvor Bjerglund Thomsen (Roskilde Stift) samt genvalg til Henning Kristensen og Louise Buch Viftrup, mens Andreas Gammelgaard Damsbo ikke opnåede genvalg. Han fortsætter som suppleant i bestyrelsen. På det konstituerende bestyrelsesmøde efter repræsentantskabsmødet blev tidl. generalsekretær i ISOBRO, Robert Hinnerskov, desuden udpeget som nyt medlem af bestyrelsen. Han afløser Niels Valdemar Vinding, som bestyrelsesudpeget medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerede sig med genvalg til Morten Skrubbeltrang som formand og Flemming Christensen som næstformand, mens Anne-Lise Klausen og Mette Møbjerg Madsen blev genvalgt til forretningsudvalget.

Læs mere om de nye bestyrelsesmedlemmer her

Årets Ildsjæl 2020

Sidst men ikke mindst blev prisen som Årets Ildsjæl 2020 uddelt til Ida Marie Folmersen, lejrleder på Teenlejren på Blåvandgaard for hendes mangeårige indsats for at styrke unges engagement i Danmission.

Læs mere om Årets Ildsjæl her