Danmission bløder fem millioner kroner om måneden

Danmission bløder fem millioner kroner om måneden

For at passe på de mange frivillige, der på grund af alder er i corona-risiko-zonen, holder genbrugsbutikkerne lukket. Alligevel er der foruroligende lidt hjælp at hente fra hjælpepakkerne.

Danmission mister flere millioner kroner hver måned. I stedet for at bidrage med overskud, giver de 72 genbrugsbutikker et dundrende underskud: Faste udgifter som husleje skal betales – samtidig med at indtægterne udebliver, fordi butikkerne har været lukket siden 16. marts.

Mange af Danmissions frivillige er ældre og tilhører derfor den særlige gruppe af mennesker, der er ekstra udsatte, hvis de bliver ramt af Covid-19. For at minimere smitterisikoen står butikkerne nu tomme hen.

Havner mellem to stole

Hvor andre erhvervsdrivende med lukkede butikker og faste udgifter kan søge om økonomisk kompensation på op mod 100 procent via de statslige hjælpepakker, så er det meget begrænset, hvad Danmission har mulighed for at få. Danmission er – sammen med Kirkens Korshær – havnet mellem to stole, fordi organisationerne ikke er tvunget til at lukke deres butikker, men alligevel har valgt at passe på de frivillige, der tilhører corona-risiko-gruppen, og dermed har måttet lukke de ellers så populære genbrugsbutikker.

Men valget om at vise samfundssind har haft voldsomme økonomiske konsekvenser – for organisationerne kan ikke kan gøre brug af hjælpepakkerne på samme vilkår som øvrige erhvervsdrivende, der er blevet pålagt at lukke.

Efterlyser politisk handling

Når krisen kradser i Danmission, er det især verdens fattige og sårbare, der bliver ramt. Det kan få fatale konsekvenser for de i forvejen udsatte børn og voksne, der lever i de områder, hvor Danmission og Danmissions partnere arbejder blandt andet i Myanmar, Cambodja, Mellemøsten og Tanzania.

Derfor efterlyser Danmissions generalsekretær Kristian Sloth politisk handling nu:

“Som organisation mister vi fem millioner kroner om måneden. Vi kan kun i meget begrænset omfang få gavn af hjælpepakkerne. Det kan blive katastrofalt. Det rammer både os som organisation – men i høj grad også de mennesker, vi er sat i verden for at hjælpe. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at der fra politisk hold ikke bliver gjort mere for os”, siger han.

Læs mere om den alvorlige situation i denne artikel fra Kristeligt Dagblad.

Støt Danmissions vigtige arbejde for verdens fattige