Danmission og Novo Nordisk Fonden bekæmper religiøs ekstremisme blandt unge i Jordan

Danmission og Novo Nordisk Fonden bekæmper religiøs ekstremisme blandt unge i Jordan

Med en bevilling på godt 870.000 kr. støtter Novo Nordisk Fonden for første gang Danmission. Projektet efteruddanner lærere i Jordan, så de kan være med til at forebygge religiøs radikalisering og samtidig give de mange syriske flygtningebørn i Jordan en bedre skolegang.

Lærere på jordanske skoler bliver bedre rustet til at dæmme op for religiøs ekstremisme blandt eleverne. Det sikrer en bevilling på 871.651 kr. til Danmission fra Novo Nordisk Fonden. Pengene finansierer efteruddannelse samt nyt og bedre undervisningsmateriale.

“Lærere er rollemodeller,” siger Stine Baltzer Madsen, der har været med til at udforme projektet i Danmission. “Når de fx lærer om kritisk tænkning – særligt i forhold til religion – så kan de lære det videre til eleverne, som dermed bliver bedre til at sige fra over for religiøs radikalisering. Og når lærerne får indsigt i medborgerskab og mangfoldighed, så kan de give disse værdier videre til børnene. Målet er, at de udsatte børn og unge vokser op som aktive medborgere, der er med til at skabe fredelige lokalsamfund i den uroplagede region.”

Det er første gang, Novo Nordisk Fonden støtter Danmission.

Lærerne sover ikke på efteruddannelsen ;-) de er blot ved at lære, at man kan bruge andre måder end autoritær envejsundervisning. Fotos er fra tidligere efteruddannelse af jordanske lærere. Foto: RIIFS/Danmission

Skønsmæssigt har 1,3 millioner syriske flygtninge krydset grænsen til Jordan, og det lægger et hårdt pres på økonomien og dermed på Jordan. Derfor retter projektet sig mod jordanske lokalsamfund med en høj andel af syriske flygtninge. Både jordanske lærere og lærere, som selv er flygtninge, kommer på efteruddannelse.

Mobning, vold og radikalisering

“Lærerne er ikke uddannet til at håndtere hverken de store sociale og psykiske problemer, som flygtningebørnene ofte lider under, eller de kulturelle og religiøse forskelligheder, som er blevet en del af hverdagen i de jordanske lokalsamfund. Det fører til mobning, vold, modløshed og psykiske problemer blandt eleverne. Og det har lærerne brug for hjælp til at tackle. Derfor giver vi lærerne efteruddannelse i emner som dialog, tolerance og læring gennem leg som alternativ til den oftest autoritære envejsundervisning, der i dag praktiseres i de jordanske skoler,” forklarer Stine Baltzer Madsen.

Som rollemodeller har lærerne en unik mulighed for at påvirke eleverne – også når det handler om at stå imod rekrutteringen fra radikale islamister. Jordan er et af de lande, som i forhold til indbyggertallet har fostret flest såkaldte “hellige krigere”: Op imod 4.000 er siden 2014 rejst til nabolandene Syrien og Irak for at kæmpe for bl.a. Islamisk Stat. Og selv om terrororganisationens kalifat i dag er smuldret, så har den jordanske regering erkendt, at det er nødvendigt at give de unge større modstandskraft mod radikaliseringen. En modstandskraft som lærerne nu kan være med til at give dem.

Når lærerne selv lærer om kritisk tænkning – særligt i forhold til religion – så kan de lære det videre til eleverne, som dermed bliver bedre til at sige fra over for religiøs radikalisering.

Samarbejde med danske lærere

For at kunne bruge af de erfaringer, der gennem årene er opbygget i den danske læreruddannelse, er Københavns Professionshøjskole involveret i projektet. Tre danske lektorer fra læreruddannelsen skal bidrage med deres faglighed, og samtidig involveres en række danske lærere, som er ansat på skoler med høj andel af syriske flygtningebørn i Danmark. Dermed kan danske og jordanske lærere udveksle erfaring og viden om fredelig sameksistens og forebyggelse af ekstremisme, som ikke kun er vigtigt i Jordan og Mellemøsten, men også i Danmark.

Projektet gennemføres af Danmission i samarbejde med den jordanske partner, The Royal Institute for Interfaith Studies (RIIFS). Udover støtten fra Novo Nordisk Fonden har projektet også en bevilling fra DAPP (Dansk Arabisk Partnerskabsprogram under Udenrigsministeriet).

Bevillingsnummer: NNF19SH0057783