Danmission og Udenrigsministeriet i nyt samarbejde

Udenrigsministeriet og Danmission har netop indgået et nyt omfattende samarbejde, der skal styrke både kristne og muslimske kvinders rettigheder i Libanon.

Danmission har indgået en aftale med Udenrigsministeriets Enhed for Religions- og Trosfrihed om støtte til et projekt i Libanon, der skal styrke kvinders rettigheder og dæmme op for religiøst betinget ulighed for kvinder – både blandt kristne og muslimer. 

Aftalen blev underskrevet i går på Danmissions kontor i Beirut af Danmissions programchef Kirsten Auken og Danmarks Særlige Ambassadør for Religions- og Trosfrihed, Michael Suhr. 

Ved underskriftsceremonien deltog også Danmarks ambassadør i Libanon, Merete Juhl; lederen af Danmissions kontor i Beirut, Line Stange Ramsdal; samt Pastor Fadi Daou, leder af Adyan Foundation, der er Danmissions partnerorganisation i Libanon i forbindelse med projektet. 

Fra venstre: Fadi Daou, leder af Danmissions samarbejdsorganisaton, Adyan, Merete Juhl, ambassadør i Libanon, Michael Suhr, Danmarks Særlige Ambassadør for Religions- og Trosfrihed og Kirsten Auken, programchef i Danmission.

Danmissions programchef Kirsten Auken udtaler: 

”Dette projekt fremhæver religion og interreligiøs dialog som positive værdier og vigtige redskaber i arbejdet for at dæmme op for undertrykkelse og diskrimination af både kristne, muslimer og andre religiøse grupper. Selvom loven i Libanon i princippet giver religions- og trosfrihed, så er det nemlig stadig gamle patriarkalske normer, der dominerer både teologisk og juridisk praksis.” 

Projektet vil søge at opbygge nye netværk og alliancer mellem religiøse ledere, civilsamfundsaktører og politiske beslutningstagere, der alle kan påvirke de religiøst betingede strukturer, der bidrager til at begrænse muligheder og rettigheder for det enkelte menneske – og særligt for kvinder. Derudover iværksættes en stor oplysningskampagne for at engagere offentligheden i de samme spørgsmål. 

Kirsten Auken siger videre: 

”Som en kristen organisation føler vi et særligt ansvar for at tage fat i denne type udfordringer, og vi ser frem til samarbejdet med Udenrigsministeriets Enhed for Religions- og Trosfrihed om dette projekt. Vi er især glade for den fortsatte anerkendelse af, at trosbaserede organisationer som Danmission og Adyan Foundation har en vigtig rolle at spille, når vi ønsker at løse religiøst betingede problemstillinger.” 

Udenrigsministeriet støtter projektet med knap 4,5 mio. kr. i perioden 2019 – 2022. 

Fra venstre: Merete Juhl, ambassadør i Libanon, Michael Suhr, Danmarks Særlige Ambassadør for Religions- og Trosfrihed, Kirsten Auken, programchef i Danmission, Fadi Daou, leder af Danmissions samarbejdsorganisaton, Adyan og Line Stange Ramsdal, leder af Danmissions kontor i Beirut.