DANMISSIONS NYE GENERALSEKRETÆR: “Jeg skal ud, rundt, møde, se og lytte”

DANMISSIONS NYE GENERALSEKRETÆR: “Jeg skal ud, rundt, møde, se og lytte”

Ny generalsekretær i Danmission: Opvæksten i Tanzania, Herning og Bangladesh har givet Kristian Sloth en stærk retfærdighedssans, som gennem hele hans voksenliv har drevet ham til at arbejde for at skabe bedre liv for verdens udsatte og fattige mennesker. Nu skal han stå i spidsen for Danmission og vores arbejde med kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse.

 

I entreen tiltrækker et stort verdenskort sig opmærksomhed fra den ene væg. På gulvet står kondisko og fodboldstøvler på må og få, som om de er blevet forladt i en glidende bevægelse på vej mod husets øvrige rum. Her bor en familie, der både har hang til fodbold og udsyn mod verden. I det store gule hus – en gammel plantageejerbolig fra år 1900 i Bagsværd uden for København – bor Danmissions nye generalsekretær, Kristian Sloth, med sin hustru og to teenagebørn.

”Vi er ret vilde med fodbold. Begge børn spiller, og jeg selv er også af sted et par gange om ugen i den lokale klub,” siger 48-årige Kristian Sloth og fortsætter:

”Fodbold er på én og samme tid verdens mest simple og mest avancerede spil: Man skal have øje for både strategi, taktik, fysik og kollektivet. Det tiltaler mig. Mit veteran-fodboldhold tæller både en direktør, en social- og sundhedsassistent og en pensioneret jord- og betonarbejder. Når vi mødes til fodbold, så er vi alle lige. Det er fællesskabet og den fælles præstation, der er i fokus.”

Når Kristian Sloth, der siden han blev uddannet i statskundskab i 2003, har arbejdet med udviklingshjælp i lande som Kenya, Mozambique og Tanzania, begynder som Danmissions nye generalsekretær 3. september, er det med en helt klar taktik:

”Jeg tiltræder stillingen med en masse spørgsmål og ikke en masse svar. Jeg kommer til at bruge det første halve år på at lære mennesker, systemer og kulturer at kende i Danmission. Uanset om det er en udsendt i Karagwe i Tanzania, en frivillig i en genbrugsbutik i Ringkøbing, en lokalansat i Beirut eller i Hellerup. Jeg skal ud, rundt, møde, se og lytte,” siger Kristian Sloth.

Udsendt som 6-årig

Den nyudnævnte generalsekretær for Danmarks ældste og største missionsorganisation træder ind ad de historiske døre med både stort kendskab til og erfaring fra det udviklingsfaglige område. Han har bestredet lederstillinger i bl.a. Bestseller Foundation, Mellemfolkeligt Samvirke/Action Aid Denmark og har arbejdet i FN’s udviklingsprogram (UNDP). Det bliver første gang, at Kristian Sloth skal stå i spidsen for en trosbaseret organisation. Men for ham er mission, tro og udviklingshjælp tæt forbundne kar, der, siden han var barn, har været en naturlig del af livet.

Som 6-årig landede han for første gang i et fremmed land, da begge hans forældre blev udsendt som missionærer for Det Danske Missionsselskab og arbejdede med sundhed og landbrugsundervisning af lokale på Lutheran Junior Seminary i Morogoro i Tanzania. Her så han og søsteren Maria, hvordan deres forældre, Ruth og Poul Sloth Petersen, var drevet af både deres tro, retfærdighedssans og næstekærlighed, når de arbejdede for at skabe bedre livsvilkår for de lokale.

”Allerede som en lille dreng var jeg bevidst om apartheidstyret i Sydafrika – hvad det gik ud på, og hvad det havde af konsekvenser. Mor og far fortalte altid meget og inddrog os i snakkene. Og min bedste ven fra jeg 6 til 10 år var en tanzaniansk jævnaldrende, der hed Ema. Det har uden tvivl sat sine spor i både krop og sind at opleve Tanzania sammen med ham. Jeg traskede også meget rundt efter min far og lyttede, så og oplevede, hvordan han opbyggede en farm i et godt samarbejde med de lokale.”

Udsyn mod verden

På en solseng i haven i Bagsværd, hvor Kristian Sloth som voksen har slået sig ned, ligger datteren Olivia og lader op til morgendagens afslutning på 9. klasse. Næste stop er Midtsjællands Efterskole, så snart har stueetagen i det gule hus én teenager mindre for en tid. Lige fra hun var helt lille har hun og storebror Noah været med forældrene på eventyr i fremmede kulturer, når de har arbejdet med udviklingshjælp i forskellige afrikanske lande. Kristian Sloths kone, Dorthe Skovgaard Mortensen, driver sit eget udviklingsfaglige konsulentfirma og i det hele taget har familien altid haft udsyn og udlængsel mod de steder i verden, hvor der er brug for en indsats for større retfærdighed.

”Jeg har aldrig fundet mig godt tilrette med kun at sidde bag et skrivebord og tænke tanker. Jeg vil ud og se og mærke. Det betyder, tror jeg nok, at jeg har et rimelig godt kendskab til den virkelighed, der er i udviklingslandene – især i Afrika,” siger Kristian Sloth, inden han bliver afbrudt af overboen Jørgen, der har fundet vej om i den fælles have for at hilse på.

”Vi købte huset sammen i 2005, og vi brugte al vores fritid i over tre år på at sætte det i stand. Dorthe og jeg i stuetagen, og Jørgen og Marianne og deres familie på førstesalen. Det er et fantastisk bofællesskab, vi har skabt sammen. Der har altid været nogen for børnene at komme hjem til, og det tætte forhold vores børn har fået til hinanden er uvurderligt,” fortæller Kristian Sloth mens han rejser sig for at lukke husets tre røde høns ind i deres hønsegård. Høns, som ikke kun er til pynt, men spiser det meste af køkkenaffaldet og til gengæld leverer næsten alle de æg, der er brug for. Og det bekommer ejerne rigtig godt – for så går der ikke noget til spilde. Der er godt forvalterskab også hjemme i husholdningen.

Væbnet med retfærdighedssans

Når Kristian Sloth bliver spurgt om, hvad der driver og motiverer ham, falder svaret hurtigt og præcist:

”Jeg har brugt hele mit voksenliv på at arbejde for mere retfærdighed. Det har jeg gjort som frivillig i mine yngre dage, som politisk aktiv og gennem mine job. Det har altid handlet om at skabe bedre vilkår for mennesker ude i verden og om at være med til at skabe de bedste forudsætninger, for at forskellige kulturer og religioner kan leve fredeligt sammen.”

Han har set, hvordan hans forældre i de lande, hvortil de har været udsendt for blandt andre Det Danske Missionsselskab, Danida og Danmission, har haft stor respekt for at forvalte de midler, de var blevet betroet, på den bedst mulige måde.

”Det er altafgørende for mig, at de midler, man som organisation bliver betroet, gør mest mulig gavn. Der skal gøres alt for, at de penge, man får fra både private mennesker og store donorer forvaltes ordentligt. På den måde er vi, der er ansat i Danmission, et altafgørende bindeled mellem giver og modtager. Og vi skal sørge for, at der er etableret en direkte og enkel vej mellem giver og modtager. Er der det, vil endnu flere have lyst til at engagere sig og støtte Danmissions arbejde ude i verden.”

Mandat til fornyelse

Det bliver med sikre og rolige skridt, at Kristian Sloth går til den opgave, han er blevet sat til at løse af Danmissions bestyrelse. Han har fået bestyrelsens mandat til at forny organisationen og sikre, at der også findes et stærkt Danmission om mange år, sådan som der har gjort i næsten 200 år.

”Organisationer er altid nødt til at tænke på deres fremtid. Et bagland vokser ikke af sig selv. Det er vigtigt at få nye grupper af engagerede og støtter med, og det kræver en aktiv og vedholdende indsats. Det bliver vi nødt til at fokusere på, for gennemsnitsalderen på Danmissions bagland og støtter bliver højere og højere. Vi skal kigge på, hvad vi kan gøre her og nu, men også tænke 10 år frem og have blik for en fornyelsesproces. For der findes ingen nemme og hurtige løsninger – så derfor skal vi tænke langsigtet.”

Hold fokus på sagen

Det er ikke første gang, at Kristian Sloth påtager sig en opgave, der lyder på at skabe forandring. Han var med til at opbygge og var i en årrække direktør for den store private fond Bestseller Foundation, der arbejder med forretningsdrevet udviklingshjælp i Afrika, Kina og Indien, og han var som landedirektør i Mellemfolkeligt Samvirke hovedkraften bag indsatsen for at få organisationens arbejde og ansatte i Tanzania og Mozambique til at blive en del af Action Aid International.

”Jeg tror, at jeg er god til at bringe folk sammen om et fælles projekt og få dem til at fokusere på sagen. Det er vigtigt at få sat ord på opgaven, være åben og ærlig og have fokus på den fælles sag. Og jeg glæder mig til en spændende ledelsesopgave på et vigtigt tidspunkt i Danmissions historie.”

Solidt plantet i sin tro

Kristian Sloth er vokset op i og med den danske folkekirke, som han selv beskriver det. Troen var en naturlig del af barndommen – både som barn i Tanzania, Bangladesh og i Hammerum ved Herning, hvor forældrene bosatte sig i en periode, inden familien igen rejste ud. Troen er der bare, den hviler han på i både glædelige og svære livsstunder. I troen finder han sit eget ”rum”, beder en bøn og går til gudstjeneste i den lokale Stengård Kirke. Det falder ham naturligt at se Danmissions arbejde – både ude og hjemme – som en måde at dele det kristne budskab.

”For mig er det at evangelisere at dele budskabet om næstekærlighed og barmhjertighed i vores handlinger. Det betyder, at lige meget hvad vi gør, hvad enten det er kirkeudvikling, dialog eller fattigdomsbekæmpelse, så bærer vi vores tro med os og deler den gennem ord og handling.”

For Kristian Sloth er Danmissions sag, organisationens mission og mål ganske klart:

”Mission er at skabe fred for det enkelte menneske – fred i sig selv og fred med sin nabo i en retfærdig verden. Vi i Danmission skal være med til at realisere Guds intention med Skaberværket. Vores mission er at arbejde for fred, retfærdighed, værdighed og et godt forvalterskab for hele Guds Skaberværk. Og selv om vi ikke når det perfekte, så skal vi arbejde henimod det – det er det, der giver livet mening.”

Kristian Sloth tiltræder som generalsekretær 3. september, hvor han afløser konstitueret generalsekretær Mogens Kjær.

Fotos: Carsten Villadsen

BLÅ BOG:

  • Kristian Sloth tiltræder som generalsekretær for Danmission 3. september 2019
  • Født 17.11.1970 på Nørrebro i København. Har som barn boet i Fårevejle på Vestsjælland, i Hammerum ved Herning, i Birmingham i England, i Tanzania og i Bangladesh.
  • Uddannet cand.scient.pol. fra Københavns Universitet.
  • Ansættelse: Partner i Grow Consult, direktør for Bestseller Foundation, Mellemfolkeligt Samvirke (herunder udstationering som udviklingsarbejder i Kenya og landedirektør i Tanzania og Mozambique) samt i FNs Udviklingsprogram UNDP. Har derudover været formand for Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), siddet i Folkekirkens Nødhjælps bestyrelse, og været bestyrelsesmedlem i  Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) m.m.
  • Bor i Bagsværd sammen med sin hustru Dorthe Skovgaard Mortensen og parrets to teenagebørn.

Læs nyheden her