Orientering fra Danmission - Marts 2019

Orientering fra Danmission - Marts 2019

Kære medarbejdere og venner af Danmission

Hermed sendes en orientering om aktuelt i Danmission og om det der har været på bestyrelses bord i den sidste tid.

Netværksarbejdet

De 3 netværkskonsulenter, Tom Bangslund Hansen, Lærke Christensen og Amalie Ehmsen har mange
opgaver at varetage og skal dække Danmissions arbejde i hele landet. De har derfor hver især fået tildelt nogle stifter i kirken som de særligt skal betjene. Der er ligeledes fordelt en række opgaver mellem dem. Vi håber det gør det nemmere at finde ud af hvem man skal henvende sig til i det samlede netværksarbejde.

Innovation – om at gå nye veje

Der er en afdeling i sekretariatet for innovation og funding. Innovation er en bestræbelse på at finde nye og bedre veje til at opnå det vi gerne vil nå. Danmissions innovative arbejde med at forny arbejdet med
religion og udviklingshjælp har vakt så stor opsigt at den tyske pendant til Danida, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), og det er jo ikke en helt lille organisation, har bedt vores medarbejder, Christina Dahl Jensen, om at holde kursus for dem. Peter Scharling, som arbejder med funding, søger nye kilder til at finansiere Danmissions arbejde så det kan vokse og sikres bedre. De medarbejdere der arbejder med innovation og funding deltager i et nyligt nedsat udvalg, finansieringsudvalget, der skal søge efter nye, stabile finansieringskilder til arbejdet.

De gamle veje, partnerskab og følgeskab, fører også til udvikling.

Samtidig med at Danmission tænker nyt og udvikler sig, er vi også karakteriseret ved at vi så vidt muligt holder fast ved vore partnerskaber. Det er vigtigt at vi kan følges ad over længere tid hvilket også karakteriserer Danmissions arbejde. Der kan her nævnes to friske eksempler. I Libanon og Syrien arbejder vi sammen med den Nationale Evangeliske Synode for Syrien og Libanon, kort kaldet Synoden, en kirke som bl.a. har fortsat det arbejde der for mange år siden blev udført af den danske Østerlandsmission i Syrien.

Synoden har pga. de enorme udfordringer der er fra flygtninge, krig og konflikt i Libanon og Syrien længe søgt at oprette en kirkelig organisation som kunne varetage dens arbejde blandt mennesker der er blevet hårdt ramt af krigen i Syrien. Det skal ske ud fra kirkerne som er spredt rundt i Libanon og Syrien. Synoden bad Danmission om hjælp til at oprette hjælpeorganisationen, netop fordi vi er i følgeskab med hinanden og har den nødvendige erfaring og viden. Vores nyansatte teolog i mellemøstenarbejdet, Ekkardt Sonntag, som er specialist i forholdet og balancen mellem religion og udvikling, hjælper Synoden på vej.

Det andet eksempel er fra Myanmar hvor vi i den nordlige del af landet, Kachin State, har arbejdet sammen med 4 organisationer, der har arbejdet med hver sit og har været noget skeptiske over for hinanden. Her er det lykkedes at få de tre til at indgå i et fællesprojekt. Det er blevet et meget stærkt arbejde fordi de bringer forskellige færdigheder og erfaringer ind i det. I dag kan repræsentanter fra de tre organisationer nyde hinandens selskab og har set værdien af at arbejde sammen for befolkningens bedste. At etablere den slags samarbejde lykkes kun fordi Danmission er i følgeskab med dem. De udvikler sig sammen med Danmission. Det skaber forandring og det dygtiggør dem.

Økonomi

Vi har længe vidst at Danmission også ville få underskud i 2018. Der var budgetteret med et underskud på 1 mio. kr. Da vi var rundt i landet til netværksseminarerne i alle stifter, var formodningen at underskuddet ville blive mellem 3 og 4 mio. kr. Regnskabet er endnu ikke helt færdigt, og før revisoren har været forbi, kender vi ikke det endelige resultat. Lige nu ser det ud til at vi får et underskud på ca. 2,5 mio. kr. De samlede indtægter ser ud til at blive lige på den anden side af 70 mio. kr. hvilket vil være det tredjehøjeste i Danmissions historie. Det er meget opmuntrende. Der er gennemført en del besparelser på budgettet for 2019 for at tilpasse udgiftsniveauet. Vi forventer et fortsat højt indtægtsniveau, dog lavere end i 2018, og vi formoder at der ikke bliver underskud på regnskabet for 2019. Indtægterne i årets to første måneder ligger 838.000 kr. under samme tid sidste år, men størstedelen skyldes en større indbetaling på arv sidste år, som vi ikke har fået på dette tidspunkt i år. Indtægten fra genbrug er som sidste år.

Ny generalsekretær søges

Der er nedsat et ansættelsesudvalg for at finde ny generalsekretær. Stillingen er opslået 22. marts, og der sigtes mod tiltrædelse i august.

Valg til bestyrelsen

Lone Primdahl Dolmer, Jørgen Thorø Lauridsen og Johannes Kühle er på valg i år. De er alle villige til at modtage genvalg. Formand Peter Fischer-Møller ønsker at holde efter repræsentantskabsmødet efter 9 år på posten. Bestyrelsen er begyndt at drøfte formandsemner.

Arbejdet i Madagaskar, Pakistan, Indien og Bangladesh

Partnerskaberne med kirken i disse fire lande vil blive fortsat. Landekredse varetager en stor del af partnerskabet og det aktuelle arbejde i Pakistan og Bangladesh. IKON vil varetage kontakten til dialogcentret Quo Vadis i Indien, ligesom Danmission vil søge at etablere en landekreds til at varetage kontakten til arbejdet i Madagaskar. Landekredsene ses som en værdifuld del af Danmissions arbejde. Hvad angår Madagaskar vil bestyrelsen på mødet i april drøfte arbejdets omfang og indhold.

Mogens Kjær
Konstitueret generalsekretær