Stiftsårsmøderne nærmer sig

Stiftsårsmøderne nærmer sig

I marts og april afholder Danmissions stiftsbestyrelser årsmøder rundt omkring i landet, og du er inviteret!

frederikke,  

I marts og april afholder Danmissions stiftsbestyrelser igen årsmøder. Stiftsårsmøderne kan kaldes Danmissions ”lokale generalforsamling” i hvert stift. De valgte stiftsbestyrelser indkalder til årsmøder og planlægger programmet. Programmet byder på indlæg om Danmissions arbejde, og derudover er årsmødet et sted, hvor stiftsbestyrelsen efterlever deres demokratiske forpligtelse. Derfor bliver der til møderne aflagt beretning og regnskab, der vil blive drøftet eventuelle indkomne forslag, og der vil være valg til stiftsbestyrelsen og repræsentantskabet.

I Danmissions aktivitetskalender findes en oversigt over stifternes årsmøder. I kalenderen kan du også finde informationer om Danmissions andre arrangementer.

Sammenlægning af Stiftsbestyrelser og Genbrugsråd

Stiftsårsmødet i år er det første i den nye struktur i Danmission. Det er en særlig situation, og det er derfor vigtigt at deltage. De to netværk bag Danmissions arbejde – det traditionelle og Genbrug, bliver endeligt sammenlagt til ét netværk i forbindelse med stiftsårsmøderne. Der skal af samme grund foretages nyvalg til repræsentantskabet, hvor de ti stifter tilsammen skal vælge 240 repræsentanter. Antallet vil variere efter stiftets størrelse.

Hvem kan vælges, og hvem kan stemme?

Du kan opstille til valget, hvis du er personligt medlem af Danmission, eller bliver det umiddelbart efter valget.

Du har stemmeret til valget, hvis du er personligt medlem eller har bidraget til Danmissions arbejde med mindst 500 kroner. Derudover har du stemmeret, hvis du har deltaget som frivillig i en af Danmissions mange aktiviteter – det kunne være, at du fx arbejder i en af Danmissions genbrugsbutikker, er lyssælger, leder på en børnelejr, har solgt Danmissions forårslodsedler eller på anden måde er engageret.

Oversigt over Danmissions stiftsårsmøder

URL: https://danmission.dk/blog/2019/02/19/stiftsaarsmoederne-naermer-sig/