Religionsdialog helt nede på jorden

Religionsdialog helt nede på jorden

PROCMURA #2: Religionsdialog kan bane vej for religionsfrihed, men først må vi lære, hvad den indebærer i praksis, lød det fra oplægsholdere på PROCMURA-konference i Dragør afviklet af Danmission og Mission Afrika.

Af Svend Løbner, journalist

”Vi har netop været vidne til endnu et terrorangreb i religionens navn (mod et hotel i Kenya, red.). Det gør religion til noget mistænkeligt i menneskers sind. Derfor er det vigtigt at vise, at religion er andet end fanatisme. At det er fundamentalt i menneskers liv og kan bygge bro mellem forskellige kulturer og tro.”

Sådan indledte biskop Peter Fischer-Møller, formand for Danmission, weekendens PROCMURA-konference. PROCMURA står for Program for Kristen-Muslimske Relationer i Afrika og er kontinentets ældste dialogorganisation. Organisationen blev oprettet i 1959 og arbejder nu for fred og forsoning i 18 lande.

Men hvordan kommer vi videre fra ord til handling? Flere indlæg pointerede netop, at dialog ikke kun skal foregå på konferencer, men også skal inddrage mange flere, for meget godt kan opstå på mange niveauer, når man er i samtale med dem, man opfatter som anderledes end én selv..

Fælles medborgerskab

Peter Fischer-Møller fortalte om sin egen erfaring:

”Jeg har selv oplevet, hvordan det er muligt at bygge disse broer og respektere hinandens religioner og endda blive inspireret af hinandens religioner. Religion kan være en inspiration og en kilde til håb.

Det har jeg erfaret i min egen by Roskilde. Da en ny moské blev bygget, var jeg beæret over at være inviteret til at fejre det. Ja, vi er forskellige religioner. Det skal ikke være skjult. Men til trods for forskelligheder kan vi være gode medborgere i samme by. Vi kan hjælpe med at opbygge de lokale samfund og benytte os af vores religiøse inspiration. Vi kan bruge dialog til at afholde folk fra at blive radikaliseret og isoleret i samfundet. Dialog er med til at udvikle fælles medborgerskab. Dialog er den eneste vej til at bygge bro og imødegå ekstremisme og årsagen til terrorisme.”

Regeringen støtter dialoginitiativer

Biskoppen fik opbakning fra udviklingsminister Ulla Tørnæs (V), der i sin åbningstale også lagde vægt på handling:

”En faldgrube er at involvere sig i tom tale uden handling. Handling skal ske på jorden. Vi har haft åbne møder med trosbaserede organisationer, vi har øget økonomisk støtte til fællesreligiøs dialog, og i år vil vi give flere ressourcer til særlige projekter.”

Hvordan måler vi resultaterne? spurgte hun så retorisk:

”Vi kender ikke resultaterne, før dialogen stopper. Men jeg håber, vores samtale i dag kan udruste os til at engagere os i religionsdialog.”

Online læringsværktøj

En måde at blive udrustet på til religionsdialog er at benytte et læringsværktøj, som blev præsenteret af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling. Projektkonsulent Daniel Nygaard Madsen, som tidligere har været udsendt af Danmission til dialogarbejde på Zanizbar, fortalte, at værktøjet hjælper involverede med at komme ned under toppen af isbjerget, ”ned til de attituder, der tillader volden at finde sted”.

”De sociale fjendskaber legitimeres af underliggende holdninger hos mennesker. Diskriminerende praksisser må adresseres, selv om det er følsomt,” sagde Daniel Nygaard Madsen.

PROCMURA har i årevis netop arbejdet meget med attituder gennem dialog, og i nogle lande har organisationen benyttet fortalervirksomhed over for myndigheder.

”Vi har mulighed for at gøre noget sammen med PROCMURA, som står i en meget stærk position for at bearbejde holdninger gennem dialog,” konkluderede Daniel Nygaard Madsen.

Læringsplatformen for tros- og religionsfrihed er et initiativ under Nordic Ecumenical Network on International Freedom of Religion or Belief (NORFORB), hvor Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er med.

Læringsplatformen kan benyttes gratis her 

Forebygger ekstremisme

Som programleder i PROCMURA fortsatte Joy Wandabwa i samme spor, idet hun gav et overblik over udviklingen i organisationens arbejdslande, hvor flere især i Sahel-bæltet er udfordret af ekstremistiske grupper som Boko Haram. Men også traditionelt fredelige lande er i fare for konflikt. Derfor er der brug for PROCMURA’s forebyggende indsats.

”PROCMURA’s rolle er at sikre, at religionsfriheden praktiseres. I Tanzania tænker vi først på vores kultur og religion og først derefter på internationale konventioner. Derfor satser vi på at bevidstgøre religiøse ledere, myndigheder og kvinder og unge om tros- og religionsfrihed.”

Hendes kollega i PROCMURA, generalrådgiver Leonard Mtaita, supplerede:

”Ingen må presse andre til at skifte religion eller til at tro på noget bestemt. Det er diskrimination. Fx kan kvinder nogle steder i Tanzania ofte kun få arbejde, hvis de bærer hijab. Det skal vi bevidstgøre de religiøse ledere omkring. Derfor øger vi antallet af undervisere, som også underviser på græsrodniveau.”

Det handler om mennesker

Filip Buff Pedersen, projektkonsulent i Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, satte paragraf 18 i FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne op på storskærm:

Enhver har ret til tanke-, samvittigheds- og religionsfrihed; denne ret omfatter frihed til at skifte religion eller tro og frihed til enten alene eller i fællesskab med andre, offentligt eller privat, at give udtryk for sin religion eller tro gennem undervisning, udøvelse, gudsdyrkelse og overholdelse af religiøse forskrifter.

Han præciserede, hvad denne tros- og religionsfrihed indebærer:

”Religionsfrihed handler ikke om religionernes frihed, men om menneskers frihed til at tro på den religion, de vil, eller slet ikke tro på noget som helst, til at skifte religion eller forblive i den. Det handler om mennesker; ikke om religion,” pointerede han.

Derefter fulgte en spændende paneldebat, hvor bl.a. ærkebiskop Josiah Fearon og formand for folketingets tværpolitiske forum for tros- og religionsfrihed Daniel Toft Jakobsen medvirkede.

Her kan du læse Kristeligt Dagblads artikel fra konferencen.

Læs mere her på Danmissions hjemmeside de kommende dage og på Twitter