Lysgudstjeneste for verdens flygtninge

Lysgudstjeneste for verdens flygtninge

Programmet er spækket med interessante og rørende indslag, mandag den 10. december 2019, når der afholdes gudstjeneste i Københavns Domkirke. Tanker vil denne aften gå ud til verdens flygtninge.

Et stadigt stigende antal mennesker er på flugt – på grund af krig, forfølgelse eller andre forhold, der gør det umuligt for dem at blive, hvor de bor. Det er baggrunden for, at der også i år holdes lysgudstjeneste i Københavns Domkirke for verdens flygtninge – og med et særligt fokus på: ”Børn på flugt”. Børn og unge under 18 år udgør over halvdelen af verdens flygtninge – og forud for lysgudstjenesten holder Domkirken en høring om børns vilkår i udsendelsescentrene for afviste asylansøgere.

Lysgudstjenesten holdes mandag den 10. december 2018 kl. 17. Københavns biskop, Peter Skov-Jakobsen, prædiker ved gudstjenesten, som indledes med en procession, hvor asylansøgere, flygtninge og præster bærer lys ind i kirken.

Tidligere overrabbiner Bent Melchior kommer med et indlæg med fokus på temaet for lysgudstjenesten. Desuden medvirker den kinesiske klassiske violinist Jinyu Ling. Den mangfoldighed, som asylansøgere og flygtninge repræsenterer, understreges ved gudstjenesten, hvor teksten, biskoppen prædiker over, bliver læst op på arabisk, engelsk, farsi, kurdisk, fransk, tigrinya og andre sprog. Og indgangs- og udgangsbønnen bliver læst af en flygtning fra Eritrea.

Ved gudstjenesten tænder den anglikanske præst Jemima Prasadam og reader Peter Gordon Prasadam fra St. Alban’s Anglikanske Kirke lys og beder for ni af de lande, som mange mennesker er flygtet fra. Det er Afghanistan, DR Congo, Eritrea, Irak, Iran, Myanmar, Somalia, Sydsudan og Syrien. Der vil desuden blive bedt for Marokko. Det er det land, hvorfra Danmark i de seneste par år har modtaget flest mindreårige uledsagede asylansøgere. Alle gudstjenestedeltagerne får også mulighed for at tænde et lys – som en stille bøn for at mindes en eller flere personer.

I kirkebønnen vil indvandrerpræst Niels Nymann Eriksen bede for de mange millioner mennesker, som har forladt deres hjem for at søge tilflugt under mere sikre forhold. Der vil også være fokus på de flygtninge og migranter, som mistede livet i deres forsøg på at nå til Europa.

På verdensplan var 68,5 millioner mennesker på flugt ved udgangen af 2017. Det er det højeste antal i flere årtier. Mange af dem er flygtet på grund af borgerkrige og blodige konflikter rundt omkring i verden – især i lande i Afrika, Mellemøsten og Asien, fremgår det af årsrapporten for 2017 fra FN’s Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).

Alle er velkomne til lysgudstjenesten i Københavns Domkirke, der arrangeres i samarbejde med Mødestedet/Danmission på Vesterbro, Internationalt Kristent Center og Tværkulturelt Center. Efter gudstjenesten serverer Domkirken sammen med herboende flygtninge kaffe/te og kage.

Forud for lysgudstjenesten holdes en høring om børns vilkår i udsendelsescentrene. Høringen holdes i Domkirken kl. 15.00-16.30. Her bliver der korte indslag med et par børn fra udsendelsescentre, og forholdene i centrene belyses videre med oplæg Anne la Cour Vågen, der er chef for Asylafdelingen i Dansk Røde Kors, og asylchef Eva Singer, Dansk Flygtningehjælp. Det sker som optakt til en paneldebat med kirke- og kulturminister Mette Bock, Liberal Alliance, Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Mattias Tesfaye, og SF’s formand, Pia Olsen Dyhr.

 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til:

Niels Nymann Eriksen

Sogne- og indvandrerpræst

T: 23 480 481

E: nielsnymann@gmail.com

 

Plakat og fotos fra en tidligere lysgudstjeneste vedhæftes.

Billederne, der er taget af Bent Dahl Jensen, kan frit anvendes ved omtale af lysgudstjenesten.