Danmission fokuserer kræfterne på færre arbejdsområder

Danmissions bestyrelse har besluttet at gennemføre en række besparelser og omlægninger af organisationens arbejde. Besparelserne er desværre nødvendige, fordi Danmissions indtægter fra gaver, indsamlinger og genbrug falder.

Det er en svær beslutning, men det er en nødvendig beslutning, som handler om rettidig økonomisk omhu.

Vi kan alle være stolte af Danmissions indsats, og over at Danmission når ud til flere og flere mennesker i Afrika, Asien, Mellemøsten og Danmark. Men organisationen skal konsolideres, så vi også fremover kan udføre det vigtige arbejde med at styrke kirker, skabe fred og bekæmpe fattigdom.

Det er vigtigt, at besparelserne ikke står alene. Derfor fokuserer vi sideløbende Danmissions engagement ude i verden, så indsatsen koncentreres på færre områder, som til gengæld får større gennemslagskraft.

Der er samtidig brug for, at vi alle – både ansatte og frivillige – står sammen om at engagere flere herhjemme i vores mission. Vi skal være flere frivillige, og vi skal have flere til at støtte arbejdet – ja, vi skal være flere i følgeskabet med kirkerne og de kristne ude i verden. Vi skal med andre ord styrke engagementet i Danmission og dermed i vores arbejde ude i verden.

Konkret betyder omlægningerne, at relationerne til Indien og Pakistan fremover skal bæres af frivillige, hvor der allerede i dag er en stor grad af kendskab og initiativ f.eks. i Pakistan-landekredsen. Der sker også en justering af den del af arbejdet i Madagaskar, Egypten og Myanmar, som finansieres af private gaver. I Egypten og Myanmar vil de programmer, som er finansieret af offentlige midler, kompensere for en del af det arbejde, vi er nødt til at afslutte. Sådan er det, fordi anerkendelsen af den særlige viden og erfaring, som Danmission har, giver os større råderum i forhold til, hvordan de offentlige tilskud kan anvendes.

I Danmark vedrører den største forandring driften af Mødestedet på Vesterbro i København. I mange år har Danmission stået for den daglige drift, men målet er nu at forankre Mødestedet lokalt med solide lokale partnere på samme måde, som vi gør med arbejdet ude i verden. Det er den mest bæredygtige model til gavn for sårbare og udsatte mennesker, såvel ude som hjemme.

De aktuelle besparelser får i løbet af 2019 konsekvenser for i alt 3 fastansatte medarbejdere i Danmission, hvilket naturligvis er dybt beklageligt.

Sammen med besparelserne har Danmissions bestyrelse lagt vægt på at intensivere arbejdet med at fastholde og øge indtægterne og vil følge denne indsats tæt. Der skal findes nye gaveindtægter. Der skal findes nye måder at styrke indtjeningen fra Danmissions genbrugsbutikker. Der skal findes nye måder at få flere med som frivillige. Og der skal findes nye muligheder for projektfinansiering.