To nyansatte har begge årtiers erfaring med udvikling

tv- Karen Helene Wulff og th. Gitte Munk Hindberg

To nyansatte har begge årtiers erfaring med udvikling

Karen Helene Wulff og Gitte Munk Hindberg er for nylig tiltrådt som hhv. controller i afdelingen for Resurser og Kapacitet og administrator i Danmissions programafdeling. Begge er velbevandrede i udviklingsmiljøet.

Danmission er d. 24. november 2017 blevet beriget med to nye medarbejdere.

Den ene, 49-årige Karen Helene Wullf, kommer som controller til at være med til at sikre administrationen af Danmissions projektøkonomi eksempelvis udviklingsprojekternes regnskaber og afrapportering over for Danmissions donorer – de offentlige såvel som de private.

Den anden, 57-årige Gitte Munk Hindberg, skal i sin funktion som programafdelingens administrator supportere ansatte både ude og hjemme. Til Gitte Munk Hindbergs stillingsbeskrivelse hører også et ansvar for Danmissions samarbejde med Diakonhøjskolen i Aarhus.

Ingen udvikling uden økonomi og overblik 

Tilsammen kunne de to kvinder skrive en bog om det danske udviklingsmiljø – skulle man dømme ud fra deres fyldige CV’er.

Karen Helene Wulff, der oprindeligt er uddannet etnograf, har tidligere været ansat hos SOS Børnebyerne, Frivilligcenter Albertslund, Ghana Venskabsgrupperne og Røde Kors. For de to sidstnævnte organisationer var hun i sammenlagt 5 år udsendt til hhv. Ghana, Sydsudan og Sri Lanka.

”Jeg har et ngo-hjerte og brænder for udvikling og nødhjælp, men jeg har ikke noget imod at sidde på den administrative side. Mange programfolk og etnografer som jeg selv vil sikkert synes, at finans er sådan noget usexet og kedeligt noget. Men hvis ikke der er styr på økonomien, så lykkes udviklingsarbejdet jo heller ikke”, siger Karen Helene Wulff.

Gitte Munk Hindberg har en lidt anden måde at sige det på, Men pointen er tæt på at være den samme: Det føles godt at være dén, der holder styr på det grundlæggende:

”Allerede i mit første job som nyuddannet i Mellemfolkeligt Samvirke følte jeg mig rigtig godt tilpas med at være den, der arrangerede alt det formelle omkring de unge, der dengang tog på arbejdslejre i Europa og siden sikre, at folk, der ønskede at blive udsendt som frivillige til Afrika, blev informeret grundigt om deres muligheder. ”

Gitte Munk Hindberg, der er er uddannet fra handelshøjskolen med engelsk og spansk erhvervssprog,    har foruden ved Mellemfolkeligt Samvirke været ansat ved Center for Udviklingsforskning (i dag Dansk Institut for Internationale Studier, DIIS) og senest i Folkekirkens Nødhjælp.

Jazzgudstjenesten og de danske salmer 

Gitte Munk Hindberg, der bor i sit barndomshjem i Taarbæk, bakker op om sin lokale kirkes særarrangementer så som efterårets jazzgudstjeneste og julens kulturelle udflugter. I en periode spillede hun desuden på hold med den nu pensionerede sognepræst Thorkild Grosbøll i byens boulesklub.

Karen Helene Wullf holder også meget af den danske folkekirke og har altid interesseret sig for tro og religion. I de lange perioder, hvor hun har boet i udlandet, har den religiøse majoritet omkring hende været katolikker, muslimer og hinduer. Men hvor end hun kommer, bærer hun en sangglad højskoleåre med sig. En åre, der tog form, da Karen Helene Wulff som etnografistuderende skrev speciale om den danske højskoletradition, alt imens muren faldt.

”Når jeg har været i udlandet længe, så kan jeg mærke den. Jeg savner simpelthen at synge højskolesange og salmer. Ja hele traditionen”, siger hun.

Karen Helene Wulff er opvokset i Himmerland, og bor nu i Lyngby med sine to døtre.

Også Gitte Munk Hindberg er mor til to piger.