FORBØNSBREV MARTS 2017

FORBØNSBREV MARTS 2017

Kære alle sammen

Marts og april er månederne for årsmøder i Danmission. Bed for gode møder i stifter og genbrugsråd, så Danmission fortsat må være rodfæstet i det danske samfund og det danske kirkeliv.

 

Med venlig hilsen

Birgitte N. Warming

teamleder for netværk i Danmission

 

Fra Mødestedet v. Thyra Smidt

Vi beder for dagligdagen på Mødestedet. Vi takker for både de frivillige og faste medarbejdere, som lægger et stort værdifuldt arbejde på Mødestedet. Vi beder om glæde i og kræfter til arbejdet. Vi beder for de mennesker, som er kommet til Danmark. Vi beder om, at de må være klar til at lære nyt og få kræfter til at forstå et nyt samfund. Vi beder om, at der må være danskere og menigheder, som er klar at modtage dem, der gerne vil integreres.

På Mødestedet følger vi med i, hvad der sker på flygtningeområdet. Der er brug for at tænke på det menneskesyn, der ligger bag vores udtalelser og bag den lovgivning, som hele tiden strammes. En iransk flygtning er sammen med sin 10årige søn netop sendt til Italien, hvor der ikke er nogen eller noget til at modtage dem. Sagen er omtalt i KD 11.februar 17. Vi beder om vilje til at hjælpe de mange, som har måttet forlade deres hjem og land. Vi beder om visdom, når der skal findes politiske løsninger.

Vi takker, fordi Ameer har fået asyl i Danmark. Amir er fra Afghanistan. Den 15. februar var han for Flygtningenævnet for tredje gang. Han har endelig fået asyl i Danmark. Nu venter han på et CPR-nr., og hvor han bliver sendt hen i de kommende 3 år, hvor han skal integreres, lære dansk m.m.  Hans store ønske er at blive mekaniker. Vi beder for ham og dem, som er i samme situation som ham.

Tak til Valby Y´s Mens klub, som lige har besøgt Mødestedet. Mange studerende henvender sig i øjeblikket til Mødestedet for at få viden om både flygtninge og indvandrere. Vi beder om, at mange må få kendskab og viden til indvandrere og flygtninges situation, og at mange må få faglig viden til at støtte og være fortalere for dem, som har brug for det.

Tusind tak til alle som tænker på Mødestedet både med forbøn og økonomi.

Tak for fællesskab i Danmission og for den store støtte Mødestedets arbejde får både lokalt og rundt i landet.

 

Fra Tanzania v. Kirsten og Peter Buch

Vi har lige haft besøg af både ’journalist-gruppen’ fra Danmisson og Abels ’Gospel-kor’.
Det har været en stor oplevelse. Abel har spillet på trommer siden han var 4 og har ledet koret siden 2006. Han laver selv koreografien og skriver tekster til dialogerne. Jeg tror alle syntes at det var en fantastisk oplevelse. Bed om at Gud må velsigne hans evner i evangeliets tjeneste – det er noget han selv brænder for (se Danmissions blog)

 

Der hænger en tot græs oppe under loftet. Vi har haft besøg af to evangeliststuderende, der selv betaler for deres uddannelse. De er fra Mara-området. Indtil nu har de betalt med køer, men nu er køerne magre, der er ikke græs nok til dem og prisen på en ko er faldet til næsten ingen ting. Hvad skal de gøre?
De kom her for at bede om hjælp, græsset er en tradition fra deres stamme om, at Gud vil velsigne os som givere, sådan som græsset gror (det er en form for kvikgræs). Bed for de mange, der er fortvivlede over, at høsten slår fejl, bed for alle dem, der lider i hungersnøden, der er i gang, at regnen må komme og hjælpen ligeså.

 

Asmo er en person i Finland, som jeg knap kender. Men han er computer-entusiast og styrer hele skolens computersystem – fra Finland! Tak til Gud for alle de mange kristne entusiaster, der gerne går den halve mil mere for at bringe hjælp til andre.

Bed for flere studerende til skolen, den er det værd! Bed også om kvindelige studerende, idet der er for få af dem.

 

Vi har det stadig fantastisk godt, folk er så søde mod os; og selv om jeg lige har været igennem en stor omgang influenza, trives vi herude. Tak til Gud for, at han sørger så godt for os.

Vi selv takker Gud for alle jer derhjemme, der sender os små beskeder og beder for os. Det gør os også dybt taknemmelige.
Kirsten og Peter.

 

Fra Tanzania v. Mette Kristensen

Tak for nye muligheder og projekter til sundhedsafdelingen i ELCT. Bed om ressourcer, kræfter og visdom til at udfører alle opgaverne.  Bed også om at det ikke må gå ud over allerede eksisterende opgaver i afdelingen.

Bed om at det må lykkes at lægge sidste hånd på vores strategi i sundhedsafdelingen, inden jeg afslutter mit job her i marts.

 

Bed for økonomien, både den meget akutte og den langsigtede i det palliative program på Nkoaranga hospital – at vi må have de midler, vi har brug for, for at kunne fortsætte vores hjælp til vores patienter.

Tak for muligheden for nye samarbejdspartnere omkring brudekjoleudlejningen for at rejse midler til selvsamme program.

 

Tak for at vi med taknemmelighed kan se tilbage på en rig tid i Arusha med gode opgaver og venner. Det bliver svært at sige farvel.

 

Tak for et mere end fuldt nyt hold bibelskoleelever – 21 unge kvinder og mænd – på Nkwenda Bibelskole i Karagwe stift, og bed for den sidste del af udarbejdelsen og godkendelsen af en treårig samarbejdsaftale mellem bibelskolen og Danmission.

 

Tak for en veloverstået flytning ud af det hus i Arusha, som vi har boet i siden august 2013, og tak også for, at vi kan låne en anden missionærs hus i en anden bydel i Arusha indtil vores endelige hjemrejse til Danmark d. 29. marts. Bed om en god afslutning på vores arbejde her i Tanzania samt om gode afskeder med venner og samarbejdspartnere.

 

Tak for, at den lange regntid er begyndt til tiden, og bed om, at den må fortsætte den næste måneds tid, for efter mange måneder uden regn i mange regioner i landet er der fortsat stort behov for mere regn.

 

Bed for, at det her under regntiden må lykkes Nordveststiftet at få plantet de sidste træer i det Danmission-støttede træplantningsprojekt. Plantningen af en stor del af de 25.000 træer, som målet lyder på, blev i efteråret 2016 forhindret af manglende regn, hvorfor det blev besluttet at vente med plantningen af dem til her i 2017.

 

Bed om, at vi som familie må lande godt i Danmark og at tingene og hverdagen må lægge sig til rette for os. Tak, at vi også mærker Guds omsorg i denne transit-tid, hvor vi skal bosætte os i Danmark efter mange år ude.

 

Fra Cambodja v. Anne Mette Jürgensen

De cambodjanske globale fortællere vender tilbage til Cambodja midt i marts. Tak om I vil bede for at de vender hjem med en oplevelse af at være en del af en global kirke, og at de vil vedblive med at være fortællere; både om tro, kirke og skovbeskyttelse!

 

 

Fra Mellemøsten v. Line Ramsdal og Julianne Sloth Bach

Den 22. februar afholdt Danmission sammen med nogle af vores partnere fra Mellemøsten en stor konference på Vartov i København. Konferencen var en fejring af femårsjubilæet for et af Danmissions flagskibsprojekter, Ledere af interreligiøs forståelse, som de seneste år har uddannet unge fra Danmark og Mellemøsten i at lave dialogarbejde samt håndtere religiøs forskellighed i deres lokalsamfund.

Konferencen med titlen Forebyggelse af voldelig ekstremisme gennem interreligiøs dialog bestod af talere og panelister fra mange forskellige felter: en biskop, en imam, en politiker, eksperter og meningsdannere.

Der var stor interesse for konferencen med mere end 140 deltagere og omfattende mediedækning.

Vi takker for, at konferencen gik godt, og at mange viste interesse for emnet og for Danmissions arbejde for at fremme dialog og fredelige samfund.

Vi takker for, at en stor del af vores arabiske partnere havde mulighed for at deltage, og at flere af de tidligere deltagere i projektet havde mulighed for at rejse til København og dele deres gode erfaringer.

Vi beder for, at konferencen må være med til at sætte ringe i vandet, og at deltagerne tager viden og erfaringer med sig fra konferencen ud i deres daglige arbejde i indsatsen mod voldelig ekstremisme og polarisering i samfundet.

Vi beder for, at religion ikke kun skal ses som en del af problemerne, men også som en del af løsningen i arbejdet mod ekstremisme og radikalisering.

Vi beder for, at religion fortsat må have en levende plads i moderne demokratier.