”Tusind tak, Danmission”

Gæstestuderende Seng Tawng (første række, nr. 2 fra venstre) i selskab med tre studerende fra Tanzania og ansatte fra Danmission.

”Tusind tak, Danmission”

Et tre-ugers uddannelsesforløb med Danmission i Danmark har gjort stort indtryk på Seng Tawng fra Myanmar, der har sendt et hjerteligt takkebrev.

Seng Tawng er netop vendt hjem til Asien efter et uddannelsesforløb i Danmark, hvor hun som gæstestuderende på Danmissions uddannelsesprogram, Church & Culture (Kirke & Kultur), har fulgt et undervisningsforløb på Teologi på Københavns Universitet. Hun har fået ny viden til at færdiggøre sin Ph.d. og mødt frivillige og ansatte fra Danmission.

Efter at Seng Tawng har forladt Hellerup, hvor hun boede i Danmissions gæstehus, har hun et sendt en hjertelig takkehilsen:

”For det første var det en stor oplevelse for mig at deltage i Danmissions repræsentantskabsmøde og høre om hvordan missionens fremskridt ude i verden. På mødet mødte jeg biskopper, præster, professorer, frivillige, ansatte – unge og ældre, der alle er involverede i Danmissions arbejde.

For det andet var det en kæmpe og givende oplevelse for mig at følge professor Hans Raun Iversens undervising på Teologi, der særligt havde fokus på Grundtvig. Særligt Grundtvigs digt: Menneske først, kristen så, gjorde stort indtryk på mig. Jeg er vokset op med en far, der var buddhist og min mor, der er kristen. Min far døde i borgerkrigen, da jeg var lille, og min mor sendte mig i en kristen skole. Jeg var meget nysgerrig og interesseret i Biblen og gjorde meget ud af at dele mine tanker om kristendommen med mine buddhistiske venner. Derfor bad jeg også for, at Gud ville give mig styrke og mulighed for, at jeg selv kunne uddanne mig til præst. Gud hørte mine bønner, og i syv år har jeg arbejdet, som præst lige som jeg også fungerer som undervisningsassistent på Myanmar Institute of Theology (M.I.T), som Danmission også støtter. Lige nu arbejder jeg på at færdiggøre min Ph.d. på Lutheran Theological Seminary i Hong Kong.

For det tredje så vil jeg takke for den tid professor Søren Holst, Jan Masorsky og Henrik Laursen fra biblioteket på Det Teologiske Fakultet, har brugt på at hjælpe mig. De udviste alle stor tålmodighed og har hjulpet mig meget med at finde kilder og materiale til min Ph.d. Det er en uvurderlig hjælp.

Til sidst vil jeg gerne sige tak til Danmission for at gøre det muligt for mig at tilbringe tid i Danmark. Den nye viden jeg har fået om akademiske undersøgelser, kritisk tænkning og kildekritik vil alt sammen være med til at gøre mig til en endnu bedre præst og underviser. Jeg blev kaldet til at arbejde i kirken og på M.I.T, og jeg ser frem til fortsat at tjene Gud. Tusind tak, Danmission”, sådan slutter Seng Tawng sit brev.

Henrik Sonne, der er leder af Danmissions arbejde med Kirke & Dialog er rørt over det personlige takkebrev og påpeger, at et af formålene med programmet Church & Culture netop er at knytte bånd på tværs af kulturer:

”Vi vil gerne styrke båndet mellem både folk og kirkerne herhjemme og i de lande, vi arbejder i. Vi har en vision, om at en tværkulturel oplevelse for de kommende ledere, styrker deres kompetencer til at lede og indgå i internationale relationer. Det er netop vigtigt for, at deres lokale kirke kan indskrive sig i et stort, globalt netværk, der er af historisk og teologisk karakter”.