Hvad er ambassadørernes rolle i Danmission?

Hvad er ambassadørernes rolle i Danmission?

Danmission har fået to nye ambassadører - erhvervskvinden Stine Bosse og debattøren Saliha Marie Fetteh - som fortalere for vores arbejde med religionsdialog og kvinders rettigheder.

Kære venner af Danmission 

Danmission har gennem årene haft en del såkaldte ”ambassadører”, som på hver sin måde åbner nye døre og spreder kendskabet til Danmission og det gode arbejde, vi gør ude i verden og herhjemme. Fælles for dem alle er, at de bakker op om Danmission.

Vores nyeste ambassadører er erhvervskvinden Stine Bosse og debattøren Saliha Marie Fetteh, som finder Danmissions arbejde så værdifuldt, at de vil være med til at fortælle om det i deres netværk og dermed styrke vores sag.

Nogle i Danmission er usikre på, hvad ambassadørernes rolle er, og andre har undret sig over, at vi som kristen missionsorganisation har valgt at have en muslim som én af vores ambassadører. Så derfor benytter jeg anledningen til at fortælle lidt mere om, hvordan ambassadører kan bruge deres stemme og indflydelse til at skabe opmærksomhed, samle penge ind og påvirke beslutningstagere og meningsdannere.

Hvorfor har Danmission ambassadører? 

Vi er alle ambassadører for Danmissions sag, når vi deler historier om vores arbejde med kirkeudvikling, dialog og fattigdomsbekæmpelse. Men Danmission har også god gavn af kendte ambassadører, som er fortalere for vores arbejde og åbner op til netværk, som vi ellers ikke har adgang til. En ambassadør er ikke ansat, og en ambassadør får ikke løn for indsatsen og har heller ikke indflydelse på Danmissions arbejde eller holdninger. Vi er glade for både Stine Bosse og Saliha Marie Fetteh, der begge har valgt at være ambassadører for Danmission og vores arbejde med religionsdialog og kvinders rettigheder og bruge deres netværk og indflydelse, hvor de kommer frem.

Hvorfor har Danmission en muslim blandt vores ambassadører? 

Som de øvrige ambassadører finder Saliha Marie Fetteh Danmissions arbejde så godt og frugtbart, at hun har lyst til at fortælle om det i sit netværk. Som muslim kan hun nå ud til mennesker, som vi ellers ikke får i tale, og fortælle om Danmissions arbejde, og hvad der driver os som kristen organisation. For nogle muslimer kan det være første gang, de får en positiv historie om kristne. På den måde kan en muslimsk ambassadør være med til at nedbryde fordomme om kristne. For når vi lærer hinanden at kende, nedbrydes fjendebilleder.

Hvorfor netop en konvertit? 

Saliha Marie Fetteh er ikke valgt, fordi hun er konvertit, men fordi hun er muslim. Hun er nøje udvalgt på den måde, at vi har haft flere samtaler for at lære hinanden at kende og få et klart indtryk af, hvordan hun kan gavne Danmissions sag. Jeg var også selv med, da hun for nylig var i Egypten for at se Danmissions arbejde dernede, som hun i øvrigt har rost meget siden – bl.a. i Kristeligt Dagblad og i Danmarks Radio.

Og selv om hun har konverteret, har hun fortsat respekt for kristendommen og ønsker ligeværdigt samarbejde på tværs af religiøse skel. I et radiointerview på P1 talte Saliha Marie Fetteh for nylig om sin rolle som ambassadør for Danmission, og her fortalte hun også, at hun – selvom hun har skiftet religion – ikke har udskiftet sin danske kultur, som hun sætter pris på.

Rodfæstet i den kristne tro 

At Danmission har fået en muslimsk ambassadør sammen med adskillige kristne ambassadør ændrer ikke på, at Danmission tror, Jesus Kristus er vejen, sandheden og livet. Og vi arbejder for at:

* Styrke kirkens forkyndelse, så evangeliet høres, og mennesker rodfæstes i den kristne tro

* Tjene medmennesket og samfundet, så alle kan leve et værdigt liv i fred og i et retfærdigt samfund.

Vi ønsker alle kun det bedste for Danmission og den mission, vi er sendt på. Og nogle gange betyder det, at vi må gå nye veje for at møde mennesker, så vi kan vidne om Guds kærlighed i ord og handling.

Bedste hilsner 

Charlotte Dyhr, kommunikationschef

Foto: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen