Her kan du møde Danmission på Folkemødet

Her kan du møde Danmission på Folkemødet

Årets Folkemøde er lige om hjørnet. Få et overblik over de debatter, som Danmission deltager i 16-17 juni på Bornholm.

Fra på torsdag samles “almindelige” mennesker, politikere, mediefolk og organisationer på Bornholm til årets Folkemøde.

Danmission er også med. Du kan møde Danmission til fire arrangementer weekenden over:

 

To af dem i Dansk-Egyptisk Dialog Instituts telt på Allinge Havn (G24):

Mød dine fordomme ansigt til ansigt! – Lørdag 18. juni 17:30 – 18:30

Få mulighed for at stå ansigt til ansigt med dine fordomme når vi samler religiøse personligheder og politikere til debat om, hvordan vores ubevidste fordomme om hinanden kan have indflydelse på vores hverdag og skabe øget polarisering i samfundet. Debatten forberedes allerede dagen forinden, hvor holdninger og synspunkter via human-size figurer af religiøse personer vil blive indsamlet på Folkemødet. Fordommene som bliver indsamlet via figurerne, vil blive bragt med ind i debatten hvor de tre afbillede persontyper – muslim, jøde og kristen – vil blive bragt til live. Politikere vil sammen med publikum diskutere, hvordan fordomme kan påvirke sammenhængskraften i vores samfund og hvordan man kan arbejde for at skabe mindre polarisering iblandt Danmarks befolkning.

Debatten vil blive modereret af tidligere deltagere på Danmissions træningsprogram ”Leaders for Interreligious Interreligious Understanding”, heriblandt journalist Rushy Rashid og debattør Natasha Hariri. I panelet vil desuden sidde: Daniel Toft Jakobsen (S), Yildiz Akdogan (S) og Peter Kofod Poulsen (DF).

https://kalender.brk.dk/event/user-view/20114?redir

Værdispil – bring dine værdier i spil – Fredag 17. juni 11:30 – 14:00

Værdispillet blev udviklet i forbindelse med Danmissions uddannelse “Leaders for Inter Religious Understanding”, som er støttet af det Arabiske Initiativ. Spillet blev i den sammenhæng anvendt til at drøfte forskellige inter-religiøse dilemmaer med afsæt i eksempelvis omskæring eller halal kød i danske børnehaver. Formålet med spillet er at deltagerne bliver bevidste om egne værdier samt andres værdier og finder mulige kompromisforslag til en fælles beslutning. Deltagerne i spillet kan vælge mellem fire konkrete dilemmaer fra virkeligheden eller bringe ders egne dilemmaer i spil. Deltagerne vælger hver især hvilke værdier, de er særligt optaget af og bagefter drøfter gruppen i plenum, hvordan de ville håndtere situationen ud fra deres respektive værdier, hvis de sammen skulle bestemme. Værdispillet vil blive faciliteret af tidligere deltagere på Danmissions uddannelse “Leaders for InterReligious Understanding”

https://kalender.brk.dk/event/user-view/20044?redir=%23eidx_2

 

Danmission er også med i to arrangementer i teltet Mellem Himmel og Jord (Kæmpestranden J30):

Globale Folkemødearrangementer om værdier og kirkelige organisationers rolle

ADRA, Dansk Missionsråd og Danmission er i år til stede på Folkemødet på Bornholm i teltet Mellem Himmel og Jord (Kæmpestranden J30), som samler en række kirker og kirkelige organisationers aktiviteter. De tre organisationer står i fællesskab bag to arrangementer, som sætter fokus på globale spørgsmål og udviklingspolitik.

Kirken og Verdensmålene – Fredag den 17. juni 11:30-12:30

FNs generalforsamling vedtog i 2015 17 nye Verdensmål for bæredygtig udvikling. De 17 mål spænder vidt og gælder – modsat de tidligere såkaldte 2015-mål – for alle FNs medlemslande og dermed også for Danmark. Verdensmålene sætter en tyk streg under den globale verdens kompleksitet og indbyrdes forbundethed og stiller dermed krav både globalt og nationalt. For at verdensmålene skal kunne opnås, må alle aktører – og individer – arbejde i samme retning. Dette arrangement sætter fokus på kirken og kirkelige organisationers rolle i FNs nye Verdensmål for bæredygtig udvikling. Samtalen vil tage sit udgangspunkt i spørgsmål som:

Hvilke verdensmål er særligt relevante eller oplagte for kirken og kirkelige organisationer? I Danmark såvel som i det globale Syd?
Hvordan kan kirkelige organisationer bidrage til opfyldelsen af målene? Hvad er i den forbindelse vores særlige rolle?

Deltagere i samtalen:

Camilla Brückner, direktør, UNDP Nordic office
Ulla Sandbæk, Alternativet (udviklingsordfører, cand.theol og sognepræst)
Kirsten Auken, Danmission og Kirkernes Verdensråd

Moderator: Thomas Ravn-Pedersen, Verdens Bedste Nyheder

Værdier i dansk udviklingspolitik – Fredag den 17. juni 15:30-16:30

Udviklingsminister Kristian Jensen har hen over foråret 2016 formuleret en ny udviklingspolitik. Kristian Jensen spurgte selv i sit oplæg til en ny udviklingspolitik: ”Hvorfor giver vi overhovedet udviklingsbistand? Er næstekærlighed nok, eller skal det være et krav, at vi selv får noget ud af det?” Debatten vil centrere sig om hvilke værdier, der er og bør være bærende i dansk udviklingspolitik – hvis overhovedet? Er udviklingspolitikken værdi- eller interessebaseret? Eller begge dele? Er værdier og interesser nødvendigvis konfliktende?

Udenrigsministeriets egen rapport om danskernes holdning til udviklingssamarbejde viser, at 2 ud af 3 danskere bakker op om dansk udviklingsbistand. Samme rapport viser også, at 71% af danskerne mener, at vi som Danmark har en moralsk forpligtigelse til at hjælpe andre. Det er et tal og en påstand der viser, at danskernes tilgang til udviklingspolitik drives af værdier. Men hvad med politikerne, forskerne, organisationerne?

Hvilken rolle spiller religion i dansk udviklingspolitik? Både som værdibærer – men også ift. religiøse aktører og anerkendelsen af disse? Især i det globale Syd fylder religion og religiøse ledere meget i menneskers hverdag og de valg, de træffer. Religiøse ledere er stærke bærere af normer og kan sætte en agenda meget stærkt fra fx prædikestolen eller til fredagsbønnen. Tysklands Udviklingsminister har netop lanceret en udviklingspolitisk strategi for inddragelsen af religion og religionens rolle i såvel fattigdomsbekæmpelses-, stabilitets- og sikkerhedspolitiske spørgsmål, og strategien ses som en anerkendelse af, at religiøse samfund og aktører bør være aktive partnere i at skabe bæredygtig udvikling og varig fred.

Debatten vil tage fat på disse emner med fokus på, hvordan værdier kan og skal spille en rolle i dansk udviklingspolitik med udgangspunkt i den nye udviklingsstrategi.

Panel:

Christian Juhl, Enhedslisten, udviklingsordfører
Peter Thagesen, Underdirektør, Dansk Industri
Eva Grambye, International direktør, Institut for Menneskerettigheder
Henrik Ø. Breitenbauch, Center for Militære Studier
Lars Udsholt, tidl. sekretariatsleder, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling
Helle Munk-Ravnborg, Forkvinde, Mellemfolkeligt Samvirke
Moderator: Suzette Frovin, journalist