1133  tanzanianere lærer menighedspleje

1133 tanzanianere lærer menighedspleje

Danmissions udsendte i Tanzania, Else Højvang, har uddannet flere end 1000 menighedsrådsmedlemmer fra 16 pastorater i Karagwe i Tanzania i kunsten at være en aktiv menighed.

Bliver man valgt til menighedsrådet i Tanzania, så følger der mange arbejdsopgaver og et stort ansvar med. For i Den Evangelisk Lutherske Kirke i Tanzania (ELCT), som Danmission har arbejdet sammen med siden 1948, er det menighedsrådets ansvar at sørge for, at alle kirkens mange opgaver bliver udført.

Menighedsrådet skal sikre, at søndagsskolerne, kristendomsundervisningen i skolerne og kirkens konfirmandklasser fungerer som de skal, og de skal sørge for, at sangkor, ungdoms-, kvinde- og mandegrupper bliver afholdt og virker, og så har de opsyn med de lokale evangelister. Derudover har menighedsrådet ansvar for kirkens økonomi, og de står også for at undervise menighedens medlemmer, så de forstår vigtigheden af at støtte kirken.

LÆS MERE OM DANMISSIONS ARBEJDE I TANZANIA – KLIK HER 

Store opgaver – der kræver viden og indsigt. Derfor har Danmissions udsendte Else Højvang afholdt kurser i Karagwe Stifts 16 pastorater for i alt 1133 personer. Menighedsrådsmedlemmerne er blevet undervist i lederskab og ansvar, forvalterskab, kirkens vigtige begivenheder, vedligehold af kirkens ejendele og bygninger og i tjeneste og samarbejde.

”Menighedsrådsmedlemmerne har også et tæt samarbejde med præsten og evangelisten, om at rådgive folk med ægteskabelige problemer, hjælpe dem tilbage, der har forladt kirken og opmuntre folk til at få deres børn døbt, og at børnene kommer til konfirmandklassen,” fortæller Danmissions udsendte Else Højvang og fortsætter:

”De skal også kunne tage en gudstjeneste og forestå en begravelse, hvis der er behov for at afløse menighedens evangelist og præst. Og så skal de gå på husbesøg for at forkynde evangeliet, og besøge de syge, gamle og fattige, der har behov for kirkens hjælp”.

De 1133 kvinder og mænd, der er blevet valgt som menighedsrådsmedlemmer arbejder sammen i par og har ansvar for mellem 30-80 hustande afhængig af geografien.

Støt nu

Indsæt beløb