Kom til møde i det danske Anna Lindh Foundation Netværk

Kom til møde i det danske Anna Lindh Foundation Netværk

Danmission inviterer som koordinator af et internationalt netværk, der arbejder for at styrke samarbejde mellem internationale organisationer, til årets første netværksmøde.

Alle interesserede er velkomne til netværksmøde og foredrag i ALF Netværket

Det danske Anna Lind Foundation Netværk skyder det nye år i gang med netværksmøde og spændende oplæg den 16. marts kl 14.00 – 18.00 hos CERTA Intelligence & Security A/S, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.

Temaet for oplæg og debat vil være ”Civilsamfundets rolle i kampen mod radikalisering og voldelig ekstremisme”.

Vi får besøg af Birgitte Søgaard Lauta, som er senioranalytiker i det private efterretnings-, analyse- og sikkerhedsfirma, CERTA, og som tidligere har været regionsleder i Mellemøsten for Danmission.
Birgitte Søgaard Lautas oplæg vil tage afsæt i en ny rapport fra CERTA og TrygFonden. Rapporten kommer med konkrete anbefalinger til, hvordan man lokalt kan ruste sig mod ekstremisme og sætte ind tidligt. Rapporten konkluderer bl.a. at anti-radikaliseringsindsatsen i Danmark i højere grad bør understøtte og foregå gennem aktører og aktiviteter i civil- og lokalsamfundet.

Efter foredraget vil vi afholde årets første netværksmøde, hvor vi bl.a. vil komme ind på:

  • Hvad er ALF, og hvad kan netværket bruges til?
  • Præsentation af nye og gamle medlemmer
  • Ressourcer og funding-muligheder i ALF
  • Hvordan kan vi arbejde sammen om fælles initiativer?

Tilmelding til netværksmødet skal ske til netværkskoordinator, Line Stange Ramsdal (Lra@danmission.dk / 41 999 317) senest den 9. marts.
Mødet vil blive afholdt hos CERTA Intelligence & Security A/S, Kalvebod Brygge 39-41, 1560 København V.

Nye medlemmer af ALF-netværket kan tilmelde sig netværket her

 

Fakta:

Anna Lindh Foundation er en mellemstatslig institution bestående af 42 medlemslande, der samler civilsamfund og borgere på tværs af Europa og Mellemøsten for at opbygge tillid, forbedre dialog og skabe gensidig forståelse. Anna Lindh Foundation driver således det største netværk af civilsamfundsorganisationer, der arbejder for at fremme interkulturel dialog.

For mere information om det danske ALF-netværk

Følg det danske ALF netværk på Facebook