Findes der en vej ud af lidelsens mørke?

Findes der en vej ud af lidelsens mørke?

Tag med på Danmission IKON’s vinterseminar - 5. marts - om lidelse set fra et kristent, et buddhistisk, et nyåndeligt og et psykologisk livssyn.

Nogle gange gør livet så ondt, at det næsten ikke er muligt at trække vejret. I løbet af livet oplever alle mennesker lidelse på den ene eller anden måde, og langt de fleste har nok på et eller andet tidspunkt i frustration råbt ordet: “Hvorfor?!”

5. marts – på årets vinterseminar i Danmission IKON vil vi med afsæt i forskellige livsanskuelser (buddhisme, kristendom, nyåndelighed og psykologi) belyse menneskets forhold til den lidelse og smerte, som livet tilsyneladende uundgåeligt byder på.

Temaet for dagen giver anledning til en række spørgsmål:
Hvad er lidelse? Hvor kommer lidelse fra? Hvorfor lider vi? Er lidelsen selvskabt eller en del af menneskelivet? Skal lidelsen accepteres? Findes der en vej ud af lidelsens mørke, hvor det er muligt at frigøre sig fra lidelsen?

Disse spørgsmål vil være gennemgående i oplæggene og vil blive belyst med konkrete eksempler.

Hjertelig velkommen til Vinterseminar 2016!

Program:
9.30-10: Kaffe og rundstykker
10-10.15: Velkomst v. Jesper Nymann Madsen/IKON
10.15-11.15: Lidelse forstået ud fra en traditionel buddhistisk opfattelse v. journalist og forfatter Erik Meier Carlsen
11.30-12.30: Psykologi mellem kristendom og buddhisme v. studenterpræst Jens Munk
12.30-13.30: Frokost
13.30-15: Nyspiritualitet og syn på lidelse v. teolog og lektor ved Morling College i Sydney, Philip Johnson.
15-15.30: Kaffepause
15.30-16.30: Lidelse forstået ud fra en traditionel kristen opfattelse v. professor, dr. theol. Peter V. Legarth
16.30-17: Afsluttende diskussion og afrunding

Sted: “Richard Mortensen Stuen” i Studenternes Hus
Pris: 200 kr. (studerende: 100 kr.) Beløbet inkluderer deltagelse i hele programmet inkl. måltider

Tilmelding senest 29. februar 2016 via www.areopagos.dk, hvor betaling foregår. Medbring kvittering for betaling ved ankomst til vinterseminaret.

Klik her og læs mere om Danmission IKON