Religionsdialog er en nødvendighed

Direktør for Adyan, Fadi Daou, præsenterer den tværreligiøse undervisningsbog, der netop er blevet udgivet. Bogen skal bruges af lærere i Mellemøsten. Målet er at skabe større forståelse religioner imellem.

Religionsdialog er en nødvendighed

Et samarbejdsprojekt mellem Danmission og den libanesiske organisation Adyan sætter med bogudgivelser og uddannelse fokus på, hvorfor det er så vigtigt, at forskellige religioner går i dialog.

Alle knap 100 fremmødte står ret, mens lyden af den libanesiske nationalsang fylder salen. Université La Sagesse, der er et af Libanons ældste universiteter, danner ramme om en konference om religionsundervisning og religiøsitet. Da musikken stilner af, bydes der velkommen, men inden programmet for alvor kan starte, afholdes et minuts stilhed ovenpå de voldelige angreb som verden har været udsat for i løbet af november måned 2015. Med bøjede hoveder mindes ofre for vold og terrorisme i Burj al-Barajne i Beirut, i Paris og alle andre steder i verden.

Som en del af et samarbejdsprojekt kaldet Interfaith Education for Intercultural Citizenship (ICC) mellem Danmission og partnerorganisationen Adyan fra Libanon er der til konferencen samlet en blanding af studerende, undervisere og dekaner fra en bred vifte af uddannelsesinstitutioner og med forskellige religiøse baggrunde. Udover at fejre udgivelsen af den tredje og sidste bog om medborgerskab, sat i verden med støtte fra Danmission, så er dagen også en mulighed for teologer, religiøse ledere og andre til at mødes og danne forbindelser på tværs.

Dagens første taler citerer Pave Francis for at sige, at religionsdialog ikke længere er en mulighed, det er en nødvendighed. Ordene vækker genklang i Libanon. Det lille land, hvis areal svarer til knap en fjerdedel af Danmark, har 18 officielt anerkendte religiøse samfund samt en række uofficielle. Siden den 15 år lange borgerkrig sluttede i 1990, har Libanon balanceret freden på et politisk system, der deler magten mellem landets tre største religiøse grupper: sunnitter, shiitter og kristne maronitter. Men de seneste år er uroen i det borgerkrigshærgede naboland Syrien trukket ind over grænserne, og Libanon har set stigende politisk uro og vold. Det er ikke mindst i dette lys, at dagens talere finder konferencens relevans og nødvendighed.

I en forelæsning om repræsentationer af den religiøse anden (mennesker med en anden religion end én selv) i islam, fremhæver professor i islamisk filosofi Ali Dahrouj blandt andet betydningen af at respektere forskelligheder og betydningen af at turde lære dem at kende, der ikke ligner én selv. Ordene afspejler i høj grad visionerne bag det tvær-religiøse undervisningsprojekt, Danmission og den libanesiske partnerorganisation Adyan har arbejdet med siden 2013. Her har en række religiøse overhoveder og fagpersoner indenfor undervisning arbejdet sammen om en serie lærebøger om medborgerskab. I fællesskab har de identificeret værdier, der går på tværs af de store religioner, og med disse værdier som grundlag for medborgerskabet, sætter de fokus på lighederne fremfor forskellene.

I forlængelse af bogudgivelserne er lærere blevet trænet i, hvordan de kan inkludere andre religioner i deres undervisning. Nogle steder i landet har ideen mødt skepsis, men mange støtter op – ikke mindst blandt de studerende. De, der er med på konferencen, bruger eftermiddagen på at udtænke forslag til, hvordan religiøs forskellighed i højere grad kan bruges positivt i skoler. Ved konferencens afslutning overrækker de dekanerne deres forslag, der bl.a. handler om at sætte fokus på, hvordan de forskellige religioner betragter hinanden og hvorfor.

Om projektet

IIC – Interfaith Education for Intercultural Citizenship – er et samarbejdsprojekt mellem Danmission og libanesiske Adyan, der er støttet af Udenrigsministeriets Det Arabiske Initiativ.