Flygtninge slår rødder i Danmark

Flygtninge slår rødder i Danmark

En køkkenhave, udflugter, hjælp, omsorg og fælles middage. Danmissions netværk af frivillige tager varmt imod nogle af de syriske flygtninge, der kommer til landet.

På en mark uden for Nørager i Nordjylland går syriske Hytham og river jorden. Arbejdet i den køkkenhave, som Danmissions netværkskonsulent Birgit Bønlykke og hendes mand Henrik har stillet til rådighed, giver Hytham og de andre syrere, der for nylig er kommet til Danmark, et tiltrængt frirum fra deres nye liv. Et liv, der er fyldt med uvished, nye indtryk, et helt nyt sprog, bekymring og savn efter de familiemedlemmer og venner, som stadig er i Syrien.

”Det er svært at komme til et fremmed land og skulle opbygge et helt nyt liv,” siger 35-årige Hytham, der for bare et par måneder siden blev genforenet med sin kone og datter efter et års adskillelse. Han nægtede at blive en del af diktaturets hær. Straffen var et år i fængsel og endeløs tortur, fortæller Hytham.

Omkring 4 millioner syrere har siden den syriske borgerkrigs start i 2011 forladt deres hjemland. Langt de fleste opholder sig i flygtningelejre i Syriens nabolande, men over en kvart million mennesker har søgt om asyl i EU-lande. Knap 12.000 af dem er kommet til Danmark.

Fællesspisning og udflugter

I Nørager er syriske flygtninge flyttet ind i nogle af byens tomme lejligheder. Og det er de flygtninge, som Danmissions netværkskonsulent i området og andre frivillige fra Danmissions lokalkreds, Danmissions distrikt 46 og folkekirken har valgt at række ud mod og byde velkommen.

Der bliver fx indbudt til fællesspisning i sognehuset, og flygtningene har været på udflugter. Danmissions netværkskonsulent Birgit Bønlykke glæder sig over, at det er lykkedes at etablere en god kontakt til de nye indbyggere.

”For os Danmission-folk er det vigtigt med dialog. Vi skal turde gå i dialog med de nye i vores område og tage imod dem, som vi ville tage imod alle andre,” siger Birgit Bønlykke og fortæller, at kimen til arbejdet for de syriske flygtninge blev lagt efter, at Thyra Smidt, der er leder af Danmissions tilbud til flygtninge og indvandrere på Mødestedet i København, havde holdt foredrag i kredsen.

Her i vinterhalvåret lægger haverne på Bønlykkes jord hen, men til foråret glæder Birgit Bønlykke sig igen til at byde velkommen i de såkaldte 4-H-haver, som står for hånd, hoved, hjerte, helbred, og som er etableret i samarbejde med børne- og ungdomsorganisationen 4H.

En ny bedstemor

For mange af de syriske familiers ældste medlemmer er en lang og strabadserende flugt til Europa som et uoverstigeligt bjerg – og de er blevet i Syrien. Derfor har de syriske familier og ikke mindst børnene med åbne arme taget imod Ellen Christine Vestergaard, der har fået rollen som reservebedstemor for mange af familierne.

Hun er aktiv i Danmissions netværk, medlem af distriktsbestyrelsen og menighedsrådsmedlem i den lokale kirke og kontaktede selv den lokale præst, fordi hun havde et ønske om at hjælpe flygtningene med at falde til i byen.

”Jeg var inspireret af Thyra Schmidt fra Mødestedet og hende ideer til, hvordan vi går i dialog. Så i samarbejde med den lokale præst fik jeg lavet et velkomstbrev til syrerne på engelsk, som jeg en aften stod og var ved at putte i postkassen, da én af syrerene kom forbi,” fortæller Ellen Christine Vestergaard.

Hun tog kontakt til den unge mand og på trods af, at de ikke kunne forstå hinanden, så blev hun inviteret med hjem til syreren, der straks fik fat på én, der kunne engelsk og tolke. Og så var kontakten skabt – og siden er den blevet tættere og tættere.

”Til vores første arrangement kom der 12 syrere, og siden er det gået slag i slag. Nu er det helt kendt, at jeg har en tæt kontakt til familierne og tager del i deres liv,” siger Ellen Christine Vestergaard og fortsætter:

”Det er vigtigt, at vi får dem godt integreret, for der er ikke mange muligheder for, at de kan vende tilbage til Syrien. Jeg er så glad for, at vi her i lokalsamfundet viser medmenneskelighed og næstekærlighed, for vi kan slet ikke forestille os, hvad de har været igennem.”

IMG_1670

Hytham, konen Amaniz og deres 7-årige datter Rifall er glade for, at lokale kræfter gør en ekstra indsats for, at den syriske familie får etableret et godt liv. TH for familien ses Danmissions netværkskonsulent Birgit Bønlykke, medlem af Danmissions distriktsbestyrelse Ellen Christine Vestergaard og frivillig PR-mand for arbejdet, Niels Ole Ladefoged.

Ellen Christine Vestergaard hjælper fx familierne med at få starte på aktiviteter såsom svømning og fodbold, at gå i butikker, få købt tøj og med at skabe kontakter til andre i lokalsamfundet.

”Jeg kommer også bare og snakker med dem og er sammen med børnene. Det er så livsbekræftende. Jeg giver meget, men jeg får det dobbelte igen! De fleste af dem har måtte efterlade deres bedsteforældre i Syrien, så de har direkte spurgt, om jeg vil være deres bedstemor. Det var varmer så dejligt, og selvfølgelig vil jeg det.”

Tak til initiativtagerne i Nørager. Har du lignende historier fra dit lokalområde, hvor Danmission er involveret, så del endelige jeres erfaringer. Ring til Kirstine Thye Skovhøj på 41 999 329 eller ksk@danmission.dk.

 [onlinedonation id=”95″]