Danmissions Globale Fortællere er på vej til danske konfirmander

Danmissions Globale Fortællere er på vej til danske konfirmander

Lige nu rejser Danmissions Globale Fortællere rundt i Danmark for at holde foredrag for danske konfirmander med undervisningstilbuddet Konfirmand Aktion. For nylig aflagde de konfirmanderne i Ølgod et besøg.

Da de Globale Fortælleres foredrag begynder i Ølgod Sognegård i Sydvestjylland spidser konfirmanderne ører. Denne tidlig onsdag morgen er de Globale Fortællere Mads Kristensen Gram og Malene Skannerup, kommet til sognegården for at fortælle konfirmanderne om deres spændende rejse til Cambodja- med temaet ”på vej”

Danmissions Globale Fortællere er fire unge danskere som rejser fem uger til Cambodia for bl.a. at lære om Cambodia, der som udviklingsland er på vej mod et mere retfærdigt samfund. Og om cambodianske unge på vej ud i livet. Og om den unge kirke og kristne mindretal på vej mod gud. De Globale Fortællere er nu tilbage i Danmark hvor de holder foredrag for minikonfirmander, konfirmander og foreninger mm. De Globale Fortællere er en del af Danmissions undervisningstilbud Konfirmand Aktion, som hvert år mellem efterår og vinter afholder ca. 150 foredrag fordelt over hele landet.

FØLG KONFIRMAND AKTION PÅ FACEBOOK

”På vej?- hvad vil det sige at være på vej?” spørger Malene Skannerup ud til konfirmandholdet, mens hun selv begyndte at svare. ”Jo, det vil sige at nå fra ét sted til ét andet sted. Ikke nødvendigvis fysisk, men måske også mentalt set”. Dette følger Malene Skannerup op på, ved at forklarer hvordan Cambodja som land og befolkning er ”på vej” mod et mere retfærdigt samfund, på vej mod gud som et kristent mindretal, og på vej mod en lysere fremtid, præget af en grusom fortid.

Konfirmanderne i konfirmandstuen sonderer over dette.  For konfirmanderne er nemlig også selv ”På vej”, på vej på en rejse med gud som følgesvend. På den måde blev der skabt et link mellem de nystartede konfirmander i Danmark og fortællingerne og de kristne cambodjanere.

Det er blevet tid til en aktiv øvelse. Mads Kristensen Gram forklarer konfirmanderne om principperne i ”Ellementøvelsen”. Hver konfirmand vælger to ellementer ud af de i alt seks, som de finder vigtigst i deres tro. Konfirmanderne hvisker tisker lidt sammen, og der viser sig tydeligt et mønster. Særligt de to ellementer ”tryghed og fællesskab” har fået flest posters, mens biblen og kirkebygningen har færre. ”Hvad betyder netop de her to ellementer for jer?” spørger Mads. Og konfirmanderne begynder at sætte ord på deres tanker. Øvelsen rundes af med, at Mads Kristensen Gram viser hvad cambodjanerne har svaret i den samme øvelse, månederne forinden. Cambodjanerne har valgt ellementerne kirkebygning og bibel som de vigtigste ellementer i deres tro, og dette forklarer de Globale Fortællere om hvorfor.

STØT DANMISSIONS ARBEJDE

Forklaringen på det ene ellement, kirkebygningen- Kirkebygningen er et vigtigt ellementer for de kristne cambodjanere, ca 2 % af befolkningen, fordi at det er et tilholdssted med et trygt fællesskab. Forklaringen på det anede vigtige ellement, biblen- For de kristne cambodjaner spiller biblen også en særlig rolle. Den der deres opslagsbog og guidline for, hvordan de kan få en bedre fremtid og lære at tilgive folk for deres fejl.

Netop den sidste grund giver en klump i halsen på os tilskuere. Cambodia har i mange år været underlagt diktatur og borgerkrig, og folk lever side om side med deres slægtninges mordere. – Og hvordan kommer man så videre derfra? – Søg råd i biblen, og be til gud, er cambodjanernes svar.

Efter denne hårde omgang, er det tid til et emneskift, stadigt under temaet ”på vej”. De Globale Fortællere begyndte foredraget igen. Vi høre nu om det Cambodjanske skovområde- Prey Long. Skoven er på størrelse med Sjælland, men skrumper mere og mere ind grundet ulovlig skovhugst. At skoven bliver ryddet, betyder at mange mennesker og dyr mister deres livsgrundlag, og netop denne problematik har Danmission valgte at sætte fokus på og støtte op om. Og selvom man skulle tro at projektet og problematikken var fjern for det lille hold konfirmander, kunne de sagtens relatere til emnet og forstå dets alvor.  Som en af tilskuerne påpeger, er skoven verdens lunger, og uden dem kan ingen trække vejret og overleve.

elever kigger på væg redigeret

Tilbage i konfirmandstuen bliver foredraget rundet af, for det er tid til at alle skulle ”på vej” videre.

Hvad konfirmanderne angår skal de til foråret bekende deres tro og følge med gud på deres egne veje ud i livet. Og hvad Mads og Malene angår skal de, de næste mange måneder rejse landet tyndt for at besøge konfirmander og samle penge ind til Danmissions projekt, om at rede den rydningstruede regnskov Prey Long i Cambodja. Sådan gik formiddagen i den lille konfirmandstue i Ølgod, med masser af spændende information og kritiske spørgsmål.

STØT DANMISSIONS ARBEJDE