20 nye Dialogpiloter

Deltagerne, på det netop afholdte kursus Dialogpiloterne, har fået konkrete dialog-redskaber, som de nu kan bruge i fx et dialogforløb i deres lokale kirke, moské, på arbejdspladsen, studiet eller i foreningslivet.

I weekenden var 20 unge med passion og interesse for dialog samlet i Århus, hvor Danmission IKON og Danmission Unge i samarbejde med Gellerup Kirke og Fredens Moske i Aarhus afholdt weekendkursuset Dialogpiloterne.

Deltagerne blev i løbet af weekenden klogere på dialog, på deres egen rolle i dialog og har fået konkrete redskaber til både at være i dialog og til at facilitere dialogworkshops. Værktøjer som de nu kan bruge i fx et dialogforløb i deres lokale kirke, moské, på arbejdspladsen, studiet eller i foreningslivet.

Dialogpiloterne er blevet afholdt siden 2008 og er sat i verden for at sætte fokus på de udfordringer og muligheder, som mangfoldigheden i vores samfund medfører. Uddannelsen er for enhver uanset  religiøs og kulturel baggrund. Kurset er åben for alle og tager højde for at alle ikke har en kristen baggrund. Mød to af weekendens deltagere her:

Duygu Cakir, studerer Mellemøststudier på Syddanske Universitet i Odense 

Hvorfor deltager du på Dialogpiloterne?

Jeg er vokset op i et miljø særligt præget af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk i Horsens, hvor folk er meget isolerede i forhold til etniske danskere i området. Jeg startede på gymnasiet i 2009, hvor Mohamedtegningerne stadig var et samtaleemne. Mine klassekammerater spurgte mig, om hvad jeg mente om Mohamedtegningerne samt om en masse andre ting knyttet til, at jeg er muslim. Det gik op for mig, at de aldrig havde haft mulighed for at tale med en muslim før. Det var en øjenåbner for mig – at de havde brug for at få en masse forklaret omkring islam. Efter denne åbenbaring ville jeg gerne ændre dette – både på et mikro- og makroplan. Jeg mener, at der er behov for dialog, og det er vigtigt at have redskaber til at være i dialog. Derfor er jeg deltager på Dialogpiloterne.

Hvordan vil du bruge det du har lært på Dialogpiloterne?

I forhold til mig selv vil jeg særligt bruge det i min indre dialog. I dialogen med sig selv opdager man hvor intolerant man egentlig er.

Jeg håber at jeg, når jeg møder det fremmede, vil være åben og starte dialogen. Konkret vil jeg herunder arbejde med racisme, samt hvordan man vender frustrationer over uenighed til noget konstruktivt.

STØT DANMISSIONS ARBEJDE

Benedikte Kristensen, studerer Arabisk- og islamstudier på Aarhus Universitet

Hvorfor deltager du på Dialogpiloterne?

For at få konkrete redskaber til at skabe dialog og særligt til at kunne skabe den gode dialog. Mit ønske er, at jeg med dette kursus kan se begrebet dialog fra nye og forskellige vinkler. Herunder er det godt at blive gjort opmærksom på vores mangfoldighed, og at det kan give dialogen styrke.

Hvordan vil du bruge det du har lært på Dialogpiloterne?

Jeg har fået et nyt syn på dialog, idet jeg er blevet mere opmærksom på min egen rolle i dialogen. At jeg skal give mere af mig selv for, at dialogen bliver mere balanceret. Jeg skal ikke være for tilbageholdende, for det kan gøre dialogen mere succesfuld, hvis jeg også byder ind.

Jeg vil særligt bruge det jeg har lært på Dialogpiloterne i mit frivillige arbejde i KFUM og KFUK samt Dansk Flygtningehjælp. Her møder jeg mange forskellige mennesker, og det er godt at have dette kursus som ballast. Kursuset giver mig tryghed i at tage forskellige snakke. Det bliver nu lettere for mig at tage snakke på tomandshånd og til at komme tættere på det andet menneske – også mennesker, som jeg ikke kender på forhånd.

Læs mere om Dialogpiloterne her