FINANSLOVSFORSLAG: VERDENS FATTIGSTE BETALER PRISEN

FINANSLOVSFORSLAG: VERDENS FATTIGSTE BETALER PRISEN

”Med besparelser på den langsigtede fattigdomsbekæmpelse og på dialogarbejdet risikerer vi at skubbe til nye flygtningestrømme,” siger Danmissions generalsekretær Mogens Kjær, som opfordrer regeringen til at droppe finanslovens voldsomme besparelser på udviklingsbistanden.

Næsten 3 milliarder kroner! Så meget foreslår regeringen at spare på den danske udviklingsbistand, fremgår det af næste års finanslovsforslag.

”Det er den største nedskæring nogensinde. Det er helt uacceptabelt og også uforståeligt i en tid, hvor der er mere brug for hjælpen end i mange år,” siger Danmissions generalsekretær Mogens Kjær i en kommentar til regeringens finanslovsforslag, som netop er offentliggjort, og hvori der lægges op til at bruge 14,777 mia. kr. i 2016 sammenlignet med 17,693 mia. kr. i budgettet for 2015.

”Det gør ondt helt ind i hjertet at tænke på, at vi nu må sige til vores kirkepartnere – og til de mennesker, kirkerne derude hjælper – at vi ikke kan give den hjælp, vi har lovet, og som de har så meget brug for. Heldigvis har Danmission et trofast bagland med mange loyale støtter. Og dem bliver der nu endnu mere brug for. Men de vil ikke kunne erstatte det, vi mister, hvis finansloven vedtages i sin nuværende form,” siger generalsekretæren.

Danmission er én af de 17 organisationer, som har en såkaldt rammeaftale med Danida. Disse organisationer bliver barberet med en grønthøster – deres offentlige tilskud falder samlet fra 808 mio. kr. til 595,6 mio. kr. om året. Og det samme rammer de mindre organisationer. Det svarer til, at verdens fattige i ét hug mister en fjerdedel af hjælpen (gennem Danida) fra de danske organisationer. Dertil kommer lige så store besparelser på den bistand, Danmark giver gennem de internationale organisationer som FN, gennem EU og som direkte statslig hjælp til fattige lande.

”Danmark må ikke svigte verdens fattigste og mest udsatte! Men Danmark må heller ikke svigte Danmark! Begge dele risikerer vi, hvis vi skærer så voldsomt i udviklingshjælpen. Kun ved at arbejde for, at folk får fremgang og fred i de lande, hvor verdens fattigste lever, kan vi hindre, at de forlader deres hjem og deres land. Med besparelser på den langsigtede fattigdomsbekæmpelse og på dialogarbejdet risikerer vi at skubbe til nye flygtningestrømme,” siger Mogens Kjær, som opfordrer regeringen og Folketingets partier til at droppe de voldsomme nedskæringer.

Tak for din støtte til Danmission – der er ekstra brug for den i lyset af besparelserne på den offentlige udviklingsbistand!

[onlinedonation id=”121″]

 

FV2015_FBJS_VerdensFattigste1_ViNew